Gå til sidens indhold

Antallet af tvangsauktioner er fortsat lavt i april

Tvangsauktioner april 2024

Antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner var 115 i april, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er en stigning på 5,5 pct. i forhold til marts, hvor der var 109 tvangsauktioner. Antallet ligger dog fortsat på et lavt niveau. For perioden februar-april 2024 er det samlede antal tvangsauktioner 337, hvilket er et fald på 8,9 pct. i forhold til den foregående periode november 2023 - januar 2024, hvor der var 370 tvangsauktioner.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Flest enfamiliehuse på tvangsauktion

Enfamiliehuse er den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. I 2024 har 73 pct. af alle tvangsauktioner været enfamiliehuse. Siden statistikkens start i 1979 har enfamiliehuse overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Dette skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2023

2024

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

antal

Sæsonkorrigerede

127

118

125

113

109

115

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

132

114

137

116

129

109

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

3

-

2

5

4

3

Enfamiliehuse

82

85

97

86

90

84

Ejerlejligheder

10

4

10

4

7

6

Sommerhuse

6

5

1

4

6

1

Ejendomme med 2 eller flere lejligheder

5

2

5

1

5

3

Blandet beboelses- og forretningsejendomme

7

4

5

4

1

3

Rene forretningsejendomme

2

-

1

-

2

1

Fabriks- og lagerejendomme

-

1

-

1

-

-

Ubebyggede grunde

3

5

2

-

4

-

Andet bebygget

14

8

14

11

10

8

Regioner

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

11

6

8

14

13

10

Sjælland

29

27

24

25

25

26

Syddanmark

31

35

38

31

30

33

Midtjylland

31

26

32

28

34

24

Nordjylland

30

20

35

18

27

16

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Nyt fra Danmarks Statistik

6. maj 2024 - Nr. 125

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation