Gå til sidens indhold

Antallet af tvangsauktioner er fortsat lavt i marts

Tvangsauktioner marts 2024

Antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner var 108 i marts, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er et fald på 4,4 pct. i forhold til februar, hvor der var 113 tvangsauktioner. Antallet ligger dermed fortsat på et lavt niveau. For perioden januar-marts 2024 er det samlede antal tvangsauktioner 346, hvilket er et fald på 5,2 pct. i forhold til den foregående periode oktober-december 2023, hvor der var 365 tvangsauktioner.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Flest enfamiliehuse på tvangsauktion

Enfamiliehuse er den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. I 2024 har 71 pct. af alle tvangsauktioner været enfamiliehuse. Siden statistikkens start i 1979 har enfamiliehuse overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Dette skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

 

 

 

 

 

2023

2024

 

Okt.

Nov.

 

antal

Sæsonkorrigerede

119

127

 

 

 

Faktiske i alt

121

132

Ejendomskategorier

 

 

Landbrugsejendomme

3

3

Enfamiliehuse

80

82

Ejerlejligheder

9

10

Sommerhuse

3

6

Ejendomme med 2 eller flere lejligheder

5

5

Blandet beboelses- og forretningsejendomme

3

7

Rene forretningsejendomme

-

2

Fabriks- og lagerejendomme

-

-

Ubebyggede grunde

3

3

Andet bebygget

15

14

Regioner

 

 

Hovedstaden

13

11

Sjælland

23

29

Syddanmark

31

31

Midtjylland

33

31

Nordjylland

21

30

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Nyt fra Danmarks Statistik

5. april 2024 - Nr. 97

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation