Gå til sidens indhold

Antallet af tvangsauktioner er fortsat lavt i februar

Tvangsauktioner februar 2024

Antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner var 114 i februar, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er et fald på 9,5 pct. i forhold til januar, hvor der var 126 tvangsauktioner. Antallet ligger dermed fortsat på et lavt niveau. For perioden december 2023 - februar 2024 er det samlede antal tvangsauktioner 359, hvilket er et fald på 8,7 pct. i forhold til den foregående periode september-november 2023, hvor der var 393 tvangsauktioner.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Flest enfamiliehuse på tvangsauktion

Enfamiliehuse er den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. I 2024 har 72 pct. af alle tvangsauktioner været enfamiliehuse. Siden statistikkens start i 1979 har enfamiliehuse overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Dette skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2023

2024

 

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

 

antal

Sæsonkorrigerede

147

119

127

119

126

114

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

172

121

132

114

137

116

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

2

3

3

-

2

5

Enfamiliehuse

114

80

82

85

97

86

Ejerlejligheder

11

9

10

4

10

4

Sommerhuse

4

3

6

5

1

4

Ejendomme med 2 eller flere lejligheder

9

5

5

2

5

1

Blandet beboelses- og forretningsejendomme

6

3

7

4

5

4

Rene forretningsejendomme

3

-

2

-

1

-

Fabriks- og lagerejendomme

-

-

-

1

-

1

Ubebyggede grunde

10

3

3

5

2

-

Andet bebygget

13

15

14

8

14

11

Regioner

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

18

13

11

6

8

14

Sjælland

41

23

29

27

24

25

Syddanmark

43

31

31

35

38

31

Midtjylland

40

33

31

26

32

28

Nordjylland

30

21

30

20

35

18

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Nyt fra Danmarks Statistik

6. marts 2024 - Nr. 59

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. april 2024

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation