Gå til sidens indhold

Det lave niveau af tvangsauktioner fortsætter i 2024

Tvangsauktioner januar 2024

Antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner var 127 i januar, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er en stigning på 6,7 pct. i forhold til december 2023, hvor der var 119 tvangsauktioner. Antallet ligger dermed på samme lave niveau, som har gjort sig gældende for hele 2023. For perioden november 2023 - januar 2024 er det samlede antal tvangsauktioner 373, hvilket er et fald på 3,4 pct. i forhold til den foregående periode august-oktober 2023, hvor der var 386 tvangsauktioner.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Flest enfamiliehuse på tvangsauktion

Enfamiliehuse er den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. I 2024 har 71 pct. af alle tvangsauktioner været enfamiliehuse. Siden statistikkens start i 1979 har enfamiliehuse overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Dette skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2023

2024

 

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

antal

Sæsonkorrigerede

117

150

119

127

119

127

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

130

172

121

132

114

137

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

2

2

3

3

-

2

Enfamiliehuse

100

114

80

82

85

97

Ejerlejligheder

7

11

9

10

4

10

Sommerhuse

5

4

3

6

5

1

Ejendomme med 2 eller flere lejligheder

2

9

5

5

2

5

Blandet beboelses- og forretningsejendomme

3

6

3

7

4

5

Rene forretningsejendomme

-

3

-

2

-

1

Fabriks- og lagerejendomme

-

-

-

-

1

-

Ubebyggede grunde

2

10

3

3

5

2

Andet bebygget

9

13

15

14

8

14

Regioner

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

19

18

13

11

6

8

Sjælland

37

41

23

29

27

24

Syddanmark

20

43

31

31

35

38

Midtjylland

28

40

33

31

26

32

Nordjylland

26

30

21

30

20

35

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Nyt fra Danmarks Statistik

6. februar 2024 - Nr. 25

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. marts 2024

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation