Gå til sidens indhold

Antallet af store koncerner er fordoblet på 10 år

Koncerner i Danmark 2021

I 2021 var der i alt 759 koncerner bestående af ti eller flere firmaer, hvilket er en fordobling set over en tiårig periode. Det samlede antal koncerner i Danmark steg med 62 pct. til 50.500 over samme tiårig periode. I disse koncerner indgik der i 2021 145.000 firmaer med 950.000 fuldtidsansatte. Sammenlignet med året før kom der i 2021 3.200 flere koncerner og 10.000 flere firmaer i koncerner. Antallet af fuldtidsansatte i koncerner steg med 6 pct. i forhold til året før, svarende til 53.500 fuldtidsansatte.

Udvikling i antal koncerner fordelt efter koncernstørrelse. 2011-2021Kilde: www.statistikbanken.dk/konc2

Stor andel af firmaer med koncernrelationer havde ingen reel aktivitet

Af de mere end 145.000 firmaer som indgik i koncernrelationer i 2021, var over 78.000 af firmaerne reelt aktive, mens 67.000 ikke blev betragtet som reelt aktive. Ud af de 32.000 koncerner som bestod af to firmaer, var det kun 3.600 af dem, hvor begge firmaer var reelt aktive. Hovedaktiviteten i næsten en tredjedel af de 145.000 firmaer med koncernrelationer var at eje kontrollerende ejerandele i andre firmaer inden for koncernen og af disse havde kun 2.800 en aktivitet der gjorde dem reelt aktive.

Få store koncerner beskæftiger en tredjedel af alle ansatte i koncerner

I 2021 var der 118 koncerner med over 1.000 fuldtidsansatte. Disse koncerner havde næsten 314.000 fuldtidsansatte, svarende til 33 pct. af den samlede beskæftigelse i koncerner i alt. Der var 1.100 koncerner med mellem 100 og 999 fuldtidsansatte, og de beskæftigede 30 pct. af alle ansatte i koncerner. De 9.400 koncerner med mellem 10 og 100 ansatte udgjorde 19 pct. af samtlige koncerner og 27 pct. af beskæftigelsen. Koncerner med under ti ansatte udgjorde 79 pct. af alle koncerner, svarende til 39.800 koncerner, men stod for kun 10 pct. af beskæftigelsen i koncerner.

Antal koncerner og deres fuldtidsansatte fordelt efter samlet antal ansatte i koncernen

 

Koncerner

Fuldtidsansatte

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

 

antal

 

 

 

 

 

 

 

I alt

45507

47312

50503

899681

896762

950278

Under 2 ansatte

20001

21195

22826

12906

13704

14783

2-9 ansatte

15448

16049

17007

74300

76733

80818

10-19 ansatte

4496

4570

4862

63061

63801

68053

20-49 ansatte

3278

3218

3400

100872

98896

104503

50-99 ansatte

1114

1120

1179

77500

77340

81454

100-999 ansatte

1060

1048

1111

282218

272703

286157

1.000 ansatte og derover

110

112

118

288028

292761

313605

Anm: Fuldtidsansatte for inddelingerne summer ikke til totalen pga. afrunding.
Kilde: www.statistikbanken.dk/konc1

Mere end 145.000 firmaer i koncern i alt

98 pct. af alle koncerner bestod af to-ni firmaer, med gennemsnitligt fem fuldtidsansatte pr. firma i koncern. 2 pct. af koncernerne bestod af ti firmaer eller derover med gennemsnitligt 20 fuldtidsansatte pr. firma i koncern.

Antal koncerner, fuldtidsansatte og antal firmaer i koncern fordelt efter koncernstørrelse. 2021 

Koncerner

 

Fuldtids-
ansatte
 

Firmaer
i koncern
 

Fuldtidsansatte
pr. firma
i koncern

 

antal

I alt

50503

950278

145229

7

2 firmaer

32083

217320

64166

3

3-5 firmaer

15883

306291

54446

6

6-9 firmaer

1778

136451

12371

11

10-19 firmaer

582

157018

7445

21

20-49 firmaer

145

96844

4015

24

50 firmaer og derover

32

36354

2786

13

Kilde: www.statistikbanken.dk/konc2

Nyt fra Danmarks Statistik

2. oktober 2023 - Nr. 340

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. september 2024

Kontakt

Kilder og metode

Fuldtidsansatte er antallet af ansatte lønmodtagere omregnet til antal ansatte på fuld tid. Statistikken er registerbaseret, og populationen dannes ud fra en række kilder, herunder Det Erhvervsstatistiske Register, Generel Firmastatistik, årsregnskaber og kommercielle registre. Dog ekskluderes landbrug, offentlig virksomhed mv. En koncern er en gruppe af danske firmaer (to eller flere), som er knyttet sammen på baggrund af et direkte eller indirekte ejerskab større end 50 pct., eller hvis der er kontrollerende indflydelse.  Udenlandsk ejede koncerner er dermed også omfattet, hvis der er en direkte relation mellem to eller flere danske firmaer inden for koncernen. 

Ved reelt aktive firmaer ses der bort fra firmaer med ingen eller ringe aktivitet. At der afgrænses til reelt aktive firmaer betyder, at kun firmaer med et aktivitetsniveau, der modsvarer en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, er omfattet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation