Gå til sidens indhold

450 landmænd investerer i landbrug i udlandet

Danske landmænds investeringer i udenlandsk landbrug 19. juni 2020

I 2020 var der 450 danske bedrifter med investering i landbrug i udlandet. Langt de fleste investeringer fandt sted i andre EU-lande, hvor Rumænien toppede som det mest attraktive investeringsland for danske landmænd sammen med Polen og Slovakiet. Blandt europæiske lande uden for EU er der særligt investeret i Ukraine og Rusland. Antageligt er de østeuropæiske lande attraktive i kraft af lave lønninger og lave jordpriser. Investering i landbrug i lande uden for Europa forekommer kun i beskedent omfang. Tallene omfatter alene landmænd med bedrifter i Danmark, og dækker altså ikke danske statsborgere, som driver landbrug i andre lande uden at have landbrug i Danmark.

De fem mest populære lande for investering i landbrug. 16. juni 2020Kilde: Specialudtræk fra Landbrugs og gartneritællingen

Bedrifter med investeringer i udenlandsk landbrug. 16. juni 2020

 

Investeringens omfang

 

< 1,0
mio. kr.

1,0-4,9
mio. kr.

5,0-9,9
mio. kr.

10,0-24,9
mio. kr.

>= 25,0
mio. kr.

I alt

 

antal bedrifter

Alle lande

136

157

56

46

54

450

EU-lande

105

122

47

41

49

365

Europa i øvrigt

28

41

12

11

10

102

Uden for Europa

8

9

5

-

-

22

Top 5 i alt

121

148

46

30

48

394

Rumænien

51

60

15

8

15

150

Ukraine

22

29

7

5

6

69

Polen

17

20

10

6

11

64

Rusland

19

25

6

5

6

61

Slovakiet

12

14

8

6

10

50

I samarbejde med andre landmænd

106

132

39

28

37

342

Med aktivt ejerskab

24

46

29

34

39

172

Investeringen omfatter husdyr

61

76

25

21

30

213

Anm: En bedrift kan have investeringer i mere end ét land.
Kilde: Specialudtræk fra Landbrugs og gartneritællingen

Små investeringer og i samarbejde med andre landmænd

De fleste landmænd, godt 60 pct., investerede under 10. mio. kr. i udenlandsk landbrug. 12 pct. investerede for mindst 25 mio. kr. Det store flertal investerede i samarbejde med andre landmænd og ret hyppigt i landbrug med husdyrproduktion. Et mindretal udøvede aktivt ejerskab. Det ser derfor ud til, at den gængse model er, at man ansætter en lokal driftsleder til at varetage den daglige ledelse.

Store danske bedrifter investerer i udlandet

Det var typisk bedrifter med meget jord og mange dyr, som havde investeringer i udlandet. I gennemsnit dyrkede de omkring 200 ha mod 79 ha for bedrifter i almindelighed. Blandt dem, som havde kvæg eller svin, var den gennemsnitlige besætningsstørrelse hhv. 300 og 7.400 dyr, hvilket var betragteligt over gennemsnittet for alle bedrifter med kvæg eller svin.

Udlændinge i dansk landbrug

En rapport fra Københavns fra Universitet har forsøgt at klarlægge udlændinges indflydelse på det danske landbrug i 2019. Studiet viser, at det er 748 udenlandske statsborgere - især hollændere og tyskere - som ejer mindst 5,0 ha landbrugsjord i Danmark. Tilsammen har de under 50.000 ha - en meget lille del af Danmarks 2,6 mio. ha store landbrugsareal.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. september 2021 - Nr. 337

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Landbrugs- og gartneritællingen er en stikprøvetælling med deltagelse af landbrug i Danmark. Siden 1995 er oplysninger om afgrøder og forpagtning hentet fra landmændenes ansøgning om arealstøtte. Før den tid blev disse oplysninger indhentet ved spørgsmål på spørgeskemaet. Tællingerne i 1982, 1983, 1985, 1987, 1989, 1999, 2010 og 2020 var totaltællingerne med deltagelse af alle landbrugs- og gartneribedrifter i Danmark, og de øvrige tællinger stikprøver med en varierende udvalgsandel, typisk omkring 25-30 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation