Gå til sidens indhold

Fortsat få tvangsauktioner i august

Tvangsauktioner august 2023

Med 117 tvangsauktioner i august mod 120 måneden før, faldt antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner med 2,5 pct., når der korrigeres for normale sæsonudsving. For tre-måneders perioden juni-august er det samlede antal tvangsauktioner 352, hvilket er et fald på 9,5 pct. i forhold til den foregående periode marts-maj, hvor der var 389 tvangsauktioner.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Flest enfamiliehuse på tvangsauktion

Enfamiliehuse er den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. I 2023 har omkring 70 pct. af alle tvangsauktioner været enfamiliehuse. Siden statistikkens start i 1979 har enfamiliehuse overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Dette skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2023

 

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

antal

Sæsonkorrigerede

142

128

119

115

120

117

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

181

124

111

83

99

130

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

4

3

2

4

4

2

Enfamiliehuse

128

82

81

64

72

100

Ejerlejligheder

7

10

6

4

3

7

Sommerhuse

4

7

3

2

8

5

Ejendomme med 2 eller flere lejligheder

2

4

2

2

3

2

Blandet beboelses- og forretningsejendomme

8

3

4

1

1

3

Rene forretningsejendomme

-

-

-

-

1

-

Fabriks- og lagerejendomme

1

2

-

-

-

-

Ubebyggede grunde

7

3

5

1

2

2

Andet bebygget

20

10

8

5

5

9

Regioner

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

19

14

12

4

8

19

Sjælland

50

23

27

22

25

37

Syddanmark

49

38

26

19

26

20

Midtjylland

35

27

26

18

23

28

Nordjylland

28

22

20

20

17

26

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Nyt fra Danmarks Statistik

6. september 2023 - Nr. 305

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation