Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden stiger i januar, dog fortsat negativ

Forbrugertillidsindikatoren
-8,4
Januar 2024
+4,6
Fra december 2023 til januar 2024

Forbrugerforventninger januar 2024

Forbrugertillidsindikatoren er i januar minus 8,4 og er dermed steget i forhold til december, hvor den var minus 13,0. Samtidig ligger forbrugertilliden på det højeste niveau siden februar 2022, hvor den lå på minus 3,2. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 11,2. Forbedringen skyldes, at alle fem indikatorer, som bruges til beregning af forbrugertilliden, er gået frem i januar. Størst fremgang har der været i vurderingerne af familiens samt Danmarks nuværende økonomiske situation. Begge indikatorer er stadig negative, men er steget markant siden december. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Forbrugertillidsindikatoren og udvalgte delindikatorerKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Vurdering af familiens og Danmarks økonomiske situation stiger

Forbrugerne vurderer fortsat, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren er dog steget markant og ligger i januar på minus 10,0, mod minus 17,4 i december. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er på minus 13,4. Forbrugerne vurderer ligeledes, at familiens økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 11,7, hvilket er en stigning i forhold til december, hvor indikatoren lå på minus 17,5. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 15,6.

Forventningerne til familiens økonomiske situation stiger

Forbrugerne forventer, at familiens egen økonomiske situation om et år vil være bedre end i dag. Indikatoren ligger i januar på 4,9, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er 2,6. Forbrugerne forventer derimod, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være dårligere end i dag. Indikatoren ligger på minus 3,6, tæt på gennemsnittet for de seneste seks måneder, der er minus 3,4.

Forbrugerne holder fortsat igen med køb af større forbrugsgoder

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger nu på minus 21,6. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 26,3.

Forbrugerne oplever stadig højere priser

Forbrugerne oplever, at priserne i dag er højere end for et år siden. Indikatoren ligger i januar på 22,8, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er 29,0.

Indikatoren om, hvordan priserne vil udvikle sig i løbet af de næste 12 måneder, er 2,8. Det indikerer, at forbrugerne forventer, at priserne kommer til at stige langsommere i løbet af det næste år i forhold til prisernes nuværende stigningsniveau. Gennemsnittet for de sidste seks måneder ligger på minus 2,9.

I statistikbanken kan den faktiske prisudvikling i forbrugerprisindekset ses og følges hver måned på www.statistikbanken.dk/pris111 og i sidste offentliggørelse af Nyt fra Danmarks Statistik 2024:6.

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren ligger på 10,7, hvilket er omtrent det samme som gennemsnittet for de seneste seks måneder, der er 10,8.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2021

2022

2023

2023

2024

 

 

 

 

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

0,3

-22,2

-15,6

-10,9

-13,0

-11,8

-10,3

-13,0

-8,4

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

5,3

-17,8

-20,5

-15,2

-17,5

-17,4

-14,0

-17,5

-11,7

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

11,9

-5,0

2,0

2,0

-0,2

2,5

5,2

1,0

4,9

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

-12,1

-39,1

-25,8

-13,4

-16,8

-11,6

-11,2

-17,4

-10,0

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

4,4

-17,1

-1,5

2,4

-2,0

-4,6

-5,8

-6,6

-3,6

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-7,9

-32,1

-32,3

-30,1

-28,3

-27,6

-25,9

-24,3

-21,6

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på www.dst.dk/fti
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2021

2022

2023

2023

2024

 

 

 

 

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

1,2

58,3

44,8

37,7

34,6

28,1

27,4

23,1

22,8

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

30,0

25,0

-9,0

-12,1

-3,2

-0,8

-1,3

-2,5

2,8

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

-6,5

14,1

15,2

7,0

10,3

11,4

11,5

13,9

10,7

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-0,1

-16,1

-11,4

-9,1

-9,7

-11,3

-10,6

-8,3

-7,3

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

56,6

61,2

62,8

61,8

63,1

63,0

69,1

63,4

62,8

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

41,5

26,4

25,6

24,8

27,6

27,5

29,4

22,9

22,4

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

35,0

24,2

21,4

22,6

20,3

21,9

23,0

18,5

20,7

1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-8,4
Januar 2024
+4,6
Fra december 2023 til januar 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

23. januar 2024 - Nr. 18

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation