Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden på uændret negativt niveau

Forbrugertillidsindikatoren
-10,3
november 2023
+1,5
fra oktober til november 2023

Forbrugerforventninger november 2023

Forbrugertillidsindikatoren er i november minus 10,3 og ligger dermed på samme niveau som gennemsnittet for det seneste halve år, som er minus 11,2. I forhold til oktober måned er der en lille forbedring i den samlede indikator for forbrugertilliden, som kan tilskrives fremgangen i vurderingen af familiens nuværende økonomiske situation, forventningen til familiernes fremtidige økonomiske situation samt købelysten. Samtidigt er forventningen til Danmarks fremtidige økonomiske situation gået lidt tilbage. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Forbrugertillidsindikatoren og udvalgte delindikatorerKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Vurdering af familiens økonomiske situation mindre negativ

Forbrugerne vurderer, at familiens økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 14,0, hvilket er en fremgang i forhold til oktober, hvor indikatoren lå på minus 17,4. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er på minus 16,5. Forbrugerne vurderer, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren er omtrent det samme som i oktober og ligger på minus 11,2. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 13,4.

Forventningerne til familiens egen økonomiske situation stiger

Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være dårligere end i dag. Indikatoren ligger på minus 5,8, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 0,1. Forbrugerne forventer derimod, at familiens egen økonomiske situation om et år vil være bedre end i dag. Indikatoren ligger i november på 5,2, hvilket er en del højere end i oktober hvor den lå på 2,5. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 3,0.

Forbrugerne holder fortsat igen med køb af større forbrugsgoder

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger nu på minus 25,9. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 28,8.

Forbrugerne oplever fortsat højere priser

Forbrugerne oplever, at priserne i dag er noget højere end for et år siden. Indikatoren ligger i november på 27,4, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er 36,6.

Indikatoren om, hvordan priserne vil udvikle sig i løbet af de næste 12 måneder, er minus 1,3. Det indikerer, at forbrugerne forventer, at priserne kommer til at stige langsommere i løbet af det næste år i forhold til prisernes nuværende stigningsniveau. Gennemsnittet for de sidste seks måneder ligger på minus 7,9.

I statistikbanken kan den faktiske prisudvikling i forbrugerprisindekset ses og følges hver måned på statistikbanken.dk/pris111 og i sidste offentliggørelse af Nyt fra Danmarks Statistik 2023:378.

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren ligger på 11,5, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på 10,1.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2020

2021

2022

2023

 

 

 

 

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

-4,1

0,3

-22,2

-10,9

-10,1

-10,9

-13,0

-11,8

-10,3

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

4,7

5,3

-17,8

-18,8

-16,2

-15,2

-17,5

-17,4

-14,0

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

10,9

11,9

-5,0

5,1

3,6

2,0

-0,2

2,5

5,2

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

-20,9

-12,1

-39,1

-15,0

-12,6

-13,4

-16,8

-11,6

-11,2

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

-6,1

4,4

-17,1

5,1

4,6

2,4

-2,0

-4,6

-5,8

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-9,1

-7,9

-32,1

-30,9

-29,9

-30,1

-28,3

-27,6

-25,9

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på www.dst.dk/fti
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2020

2021

2022

2023

 

 

 

 

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-12,8

1,2

58,3

46,2

45,4

37,7

34,6

28,1

27,4

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

21,9

30,0

25,0

-17,3

-12,7

-12,1

-3,2

-0,8

-1,3

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

14,7

-6,5

14,1

8,8

11,3

7,0

10,3

11,4

11,5

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-5,8

-0,1

-16,1

-6,4

-9,8

-9,1

-9,7

-11,3

-10,6

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

58,5

56,6

61,2

60,0

60,8

61,8

63,1

63,0

69,1

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

35,6

41,5

26,4

29,1

26,9

24,8

27,6

27,5

29,4

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

30,8

35,0

24,2

25,6

24,8

22,6

20,3

21,9

23,0

1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-10,3
november 2023
+1,5
fra oktober til november 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

22. november 2023 - Nr. 390

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation