Gå til sidens indhold

Uændret niveau for forbrugertilliden i fem måneder

Forbrugertillidsindikatoren
-11,8
oktober 2023
+1,2
fra september til oktober 2023

Forbrugerforventninger oktober 2023

Forbrugertillidsindikatoren er i oktober minus 11,8 og ligger dermed på samme niveau som i de seneste fem måneder, hvor den har svinget mellem minus 10,1 og minus 13,0. Det uændrede niveau for den samlede forbrugertillid i oktober i forhold til september dækker over fremgang i forbrugernes vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation samt deres forventninger til familiens egen fremtidige økonomiske situation. Samtidig er der sket en tilbagegang i forventningerne til Danmarks fremtidige økonomiske situation. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Forbrugertillidsindikatoren og udvalgte delindikatorerKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Vurdering af Danmarks økonomiske situation forbedres

Forbrugerne vurderer, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 11,6, hvilket dog er højere end september, hvor den lå på minus 16,8. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 16,0. Forbrugerne vurderer ligeledes, at familiens økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 17,4, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er på minus 18,1.

Forventningerne til familiens egen økonomiske situation stiger

Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være dårligere end i dag. Indikatoren ligger på minus 4,6, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på 1,9. Forbrugerne forventer derimod, at familiens egen økonomiske situation om et år vil være bedre end i dag. Indikatoren ligger i oktober på 2,5, hvilket er omtrent det samme som gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 2,8.

Forbrugerne holder igen med køb af større forbrugsgoder

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger nu på minus 27,6. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 30,2.

Forbrugerne oplever fortsat højere priser

Forbrugerne oplever, at priserne i dag er noget højere end for et år siden. Indikatoren ligger i oktober på 28,1, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er 40,5.

Indikatoren om, hvordan priserne vil udvikle sig i løbet af de næste 12 måneder, er minus 0,8. Det indikerer, at forbrugerne forventer, at priserne kommer til at stige langsommere i løbet af det næste år i forhold til prisernes nuværende stigningsniveau. Gennemsnittet for de sidste seks måneder ligger på minus 10,9.

I statistikbanken kan den faktiske prisudvikling i forbrugerprisindekset ses og følges hver måned på statistikbanken.dk/pris111 og i sidste offentliggørelse af Nyt fra Danmarks Statistik 2023:348.

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren ligger på 11,4, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på 10,5.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2020

2021

2022

2023

 

 

 

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

-4,1

0,3

-22,2

-15,1

-10,9

-10,1

-10,9

-13,0

-11,8

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

4,7

5,3

-17,8

-23,7

-18,8

-16,2

-15,2

-17,5

-17,4

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

10,9

11,9

-5,0

3,6

5,1

3,6

2,0

-0,2

2,5

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

-20,9

-12,1

-39,1

-26,6

-15,0

-12,6

-13,4

-16,8

-11,6

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

-6,1

4,4

-17,1

5,6

5,1

4,6

2,4

-2,0

-4,6

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-9,1

-7,9

-32,1

-34,2

-30,9

-29,9

-30,1

-28,3

-27,6

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på www.dst.dk/fti
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2020

2021

2022

2023

 

 

 

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-12,8

1,2

58,3

51,2

46,2

45,4

37,7

34,6

28,1

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

21,9

30,0

25,0

-19,3

-17,3

-12,7

-12,1

-3,2

-0,8

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

14,7

-6,5

14,1

14,1

8,8

11,3

7,0

10,3

11,4

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-5,8

-0,1

-16,1

-8,1

-6,4

-9,8

-9,1

-9,7

-11,3

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

58,5

56,6

61,2

61,2

60,0

60,8

61,8

63,1

63,0

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

35,6

41,5

26,4

24,5

29,1

26,9

24,8

27,6

27,5

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

30,8

35,0

24,2

20,1

25,6

24,8

22,6

20,3

21,9

1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-11,8
oktober 2023
+1,2
fra september til oktober 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

23. oktober 2023 - Nr. 361

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. november 2023

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation