Gå til sidens indhold

Få tabte arbejdsdage i 2022

Arbejdsstandsninger 2022

Der var 16.000 tabte arbejdsdage som følge af arbejdsstandsninger i 2022. Set i et historisk perspektiv er det relativt få tabte arbejdsdage. Det er samtidig tegn på et år med få arbejdsstandsninger som følge af strejker og lockouter på det danske arbejdsmarked. Hovedparten af de 16.000 tabte arbejdsdage har forbindelse til pilotstrejken hos SAS med medfølgende arbejdsnedlæggelser blandt kabinepersonalet og flymekanikerne.

Antallet af tabte arbejdsdage, fordelt på brancher. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/abst1

Transport, post og tele stod for hovedparten af de tabte arbejdsdage i 2022

I 2022 var det branchen Transport, post og tele, der stod for 63 pct. af de tabte arbejdsdage. Herefter følger Bygge- og anlægsvirksomhed og Industri i alt, med hhv. 18 og 17 pct., mens Stat, regioner og kommuner og Øvrige stod for de resterende 2 pct. tabte arbejdsdage i 2022.

Få udsving i tabte arbejdsdage blandt virksomheder og organisationer

Siden 1999 har der været relativt få udsving i antallet af tabte arbejdsdage i sektoren virksomheder og organisationer. Det laveste antal tabte arbejdsdage i virksomheder og organisationer var i 2021 med 5.000 tabte arbejdsdage, mens det højeste antal tabte arbejdsdage i sektoren var i 2002 med 113.000 tabte arbejdsdage. Der var 15.800 tabte arbejdsdage blandt virksomheder og organisationer i 2022 og i alt 200 i stat, regioner og kommuner.

Tre markante konflikter på det danske arbejdsmarked siden 1996

Siden 1996, som er første år for denne tidsserie, har der været tre særligt konflikt-ramte år: 1998 med 3,2 mio., 2008 med 1,9 mio. samt 2013 med 0,9 mio. tabte arbejdsdage. Mens virksomheder og organisationer stod for hovedparten af de tabte arbejdsdage under 'gærkrisen' i 1998, var det omvendte tilfældet i såvel 2008 (overenskomststrejker) som 2013 (lærerlockouten), hvor offentlig forvaltning og service stod for langt hovedparten af de tabte arbejdsdage.

Arbejdsstandsninger, berørte ansatte og tabte arbejdsdage fordelt på brancher

 

2021

2022

 

Arbejds-
stands-
ninger

Berørte
ansatte1

Tabte
arbejds-
dage1

Arbejds-
stands-
ninger

Berørte
ansatte1

Tabte
arbejds-
dage1

 

antal

I alt

160

16800

243400

93

5000

16000

Landbrug, fiskeri og råstofudvinding

-

-

-

1

0

0

Industri i alt

39

2300

2700

33

1700

2800

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

3

100

100

9

600

1500

Tekstil- og læderindustri

-

-

-

-

-

-

Træ-, papir- og grafisk industri

3

100

0

2

100

0

Kemisk industri og plastindustri

7

300

100

3

100

100

Sten-, ler- og glasindustri

2

200

200

7

200

400

Jern- og metalindustri

19

1100

1700

9

700

800

Møbelindustri og anden industri

5

500

700

3

100

0

Energi- og vandforsyning

-

-

-

-

-

-

Bygge- og anlægsvirksomhed

34

600

900

29

1100

2800

Handel

4

100

100

3

100

0

Hotel- og restaurationsvirksomhed

1

100

100

1

0

0

Transport, post og tele

12

600

600

13

1400

10100

Stat, regioner og kommuner 

63

12600

238400

9

300

200

Øvrige

7

700

700

4

300

100

1'Berørte ansatte' og 'tabte arbejdsdage' er afrundet til hele hundreder, hvilket betyder at summerne kan afvige fra totalerne.
Kilde: www.statistikbanken.dk/abst1

Arbejdsstandsninger, berørte ansatte og tabte arbejdsdage fordelt på sektorer

 

Arbejdsstandsninger

Berørte ansatte1

Tabte arbejdsdage1

 

Offentlig
forvaltning
og
service

Virksom-
heder og
organisa-
tioner

I alt


 

Offentlig
forvaltning
og
service

Virksom-
heder og
organisa-
tioner

I alt


 

Offentlig
forvaltning
og
service

Virksom-
heder og
organisa-
tioner

I alt


 

 

antal

2022

9

84

93

300

4700

5000

200

15800

16000

2021

63

97

160

12600

4300

16800

238400

5000

243400

2020

4

131

135

100

5100

5300

100

8400

8500

2019

15

135

150

500

5400

5900

500

7900

8400

2018

10

138

148

200

7100

7300

100

20200

20300

2017

6

420

426

700

16200

17000

2000

26000

28100

2016

2

142

144

200

6800

7000

600

14800

15400

2015

11

147

158

700

5400

6100

1000

8400

9400

2014

15

303

318

700

9900

10600

1000

15900

16900

2013

15

182

197

50500

6900

57300

919900

10400

930300

2012

11

214

225

200

8300

8600

600

9600

10200

2011

16

264

280

600

12600

13100

500

14500

15000

2010

22

307

329

2200

13600

15800

2000

16500

18500

2009

32

175

207

3400

9300

12700

3300

11700

15000

2008

41

294

335

72000

19400

91400

1839500

29600

1869100

2007

80

782

862

17400

43700

61100

18600

73100

91700

2006

77

399

476

58800

20300

79100

62400

23500

85900

2005

31

503

534

3100

29800

32800

15000

36100

51100

2004

42

762

804

6000

69700

75700

6600

69800

76400

2003

57

624

681

6000

38300

44400

11400

43700

55100

2002

206

1143

1349

24000

86800

110900

80600

113000

193600

2001

58

774

832

3800

45700

49500

4800

51200

56000

2000

63

1018

1081

7000

68700

75700

22400

102400

124800

1999

195

884

1079

16800

58400

75200

20300

71500

91800

1998

65

1192

1257

12500

489700

502300

19300

3153700

3173000

1997

32

991

1023

900

74400

75300

1100

100600

101700

1996

46

884

930

2000

63800

65700

1700

74000

75700

1'Berørte ansatte' og 'tabte arbejdsdage' er afrundet til hele hundreder, hvilket betyder at summerne kan afvige fra totalerne.
Anm.: Offentlig forvaltning og service opgøres som Stat, regioner og kommuner fra den forrige tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/abst1

Nyt fra Danmarks Statistik

31. marts 2023 - Nr. 116

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. marts 2024

Kontakt

Statistik­dokumentation