Gå til sidens indhold

Barnets orlov øges med knap en dag om året

Dagpenge ved fødsel 2021

I perioden 2015-2020 steg barnets orlov i gennemsnit knap en dag om året. Med barnets orlov forstås det antal dage, hvor barnet har mindst en af forældrene hjemme på barselsdagpengeorlov. I gennemsnit fik børn født i 2020 302 dage sammen med enten den ene eller begge forældre. Det tal var i 2015 knap 298 dage. For børn født i 2020 gælder det, at forældrene holdt 17 dages ferie i forbindelse med barselsorloven. Forældrene holdt tilsammen i alt 315 dages orlov, hvoraf de i gennemsnit holdt 13 dage samtidigt. Forældrene delte orloven mellem sig sådan, at moderen i gennemsnit holdt 280 dage og faderen holdt 35. Det gælder for samboende forældre, der var berettigede til barselsdagpenge og fik barn i 2020. I forhold til samboende forældre der fik barn i 2019, er det stort set uændret for mødrene og en stigning på en halv dag for fædrene.

Samboende dagpengeberettigede forældres dage på barselsdagpenge i barnets første leveårKilde: www.statistikbanken.dk/barsel05

79 pct. af de samboende forældre har ret til barselsdagpenge

Det er ikke alle forældre, der har ret til at holde barselsorlov på dagpenge. For årgang 2020 er det på landsplan 79 pct. af de samboende forældre, hvor begge parter har ret til barselsorlov på dagpenge efter barnets fødsel, og det er denne gruppe, der bruges til at beskrive, hvordan barslen fordeles mellem moderen og faderen. Der er betydelig regional variation, idet andelen af samboende forældrepar, hvor begge forældre er berettigede til at holde barselsorlov på dagpenge, varierer mellem 73 og 83 pct.

Andel af samboende forældre til børn født i 2020, hvor begge var berettigede til dagpengeKilde: www.statistikbanken.dk/barsel05

Uddannelsens betydning for længden af moderens orlov før og efter fødsel

Dagpengeberettigede mødre uden ungdomsuddannelse, der fødte i 2020, holdt i gennemsnit 78 dages orlov på dagpenge før barnets fødsel og 296 dage efter barnets fødsel, i alt 374 dage. Mødre med en lang videregående uddannelse holdt i gennemsnit 41 dage før barnets fødsel og 266 dage efter barnets fødsel, i alt 307 dage. Barselsloven giver den vordende mor ret til at holde 28 dages graviditetsorlov umiddelbart før termin for fødslen. Loven giver dog i en række tilfælde mulighed for at holde orlov tidligere i graviditeten end 28 dage før. Tallene viser, at denne mulighed udnyttes mest af ufaglærte mødre. En del overenskomster giver mulighed for mere arbejdsgiverbetalt orlov før fødslen, end barselsloven giver ret til. Orlov før fødslen, som ikke udløser refusion til arbejdsgiveren, er ikke med i opgørelse af orlovsdage på barselsdagpenge.

Dagpengeberettigede mødres barselsorlov efter uddannelse. Børn født i 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/barsel04

Uddannelsens betydning for længden af faderens barselsorlov

F0r dagpengeberettigede fædre til børn født i 2020 ses det, i modsætning til situationen for mødre, at orloven på barselsdagpenge i gennemsnit var længere, jo længere deres uddannelse var.

Dagpengeberettigede fædres barselsorlov på dagpenge efter fødsel. Børn født i 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/barsel04

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Nye tabeller bliver tilgængelige

I forbindelse med denne offentliggørelse udgives der på www.statistikbanken.dk/2403 de nye tabeller barsel21 og barsel22, der viser forældrenes barselsorlov på dagpenge i barnets andet leveår. Derudover er tabellerne barsel04 og barsel05 udvidet med en række oplysninger, som ikke tidligere har været medtaget i tabellerne. Udvidelserne omfatter blandt andet orlov på dagpenge før fødslen og kommunefordelt barselsstatistik.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. maj 2022 - Nr. 192

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Dagpenge i forbindelse med fødsel administreres af Udbetaling Danmark og ATP, hvorfra statistikkens datagrundlag kommer. Dagpenge udbetales enten til arbejdsgiveren som kompensation for udbetalt løn til en ansat på barsel eller udbetales direkte til borgeren, når der ikke er udbetaling af løn. Forældre til børn født i de enkelte år indgår i statistikken, såfremt barnet har ophold i Danmark senest 14 uger efter barnets fødsel. Forældre, der ikke har været på barselsorlov med udbetaling af dagpenge, indgår i statistikken med nul orlovsdage, såfremt de ville være berettigede til at modtage dagpenge i forbindelse med barnets fødsel. Hovedreglen for at være berettiget er, at indtægtsgrundlaget umiddelbart inden barnets fødsel giver ret til dagpenge på mindst 80 pct. af det højest mulige dagpengebeløb på fødselstidspunktet. I denne udgivelse er de seneste data fra året 2021. Når det senest optrædende år er året 2020, skyldes det, at tabellen eller figuren er opgjort på forældreårgange. Forældreårgang 2020 holder barselsorlov i 2020 og 2021.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation