Gå til sidens indhold

Fædre øger deres barselsorlov med en dag pr. år

Dagpenge ved fødsel 2019

Ændret 21. september 2021 kl. 10:00

Denne udgivelse er revideret 20. september 2021., hvor to afsnit om privatansattes- og offentligt ansattes barsel er taget ud, da der desværre var fejl i de data. Desuden er den grafiske fremstilling af den første figur ændret fra et kurvediagram til et søjlediagram, men tallene er ikke ændrede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Samboende forældre, der fik barn i 2019, holdt for kvindernes vedkommende i gennemsnit 280 dages barselsorlov, mens mændene i gennemsnit holdt 34 dages orlov. Disse tal er alene for dagpengeberettigede forældre og betyder, at fædrene i gennemsnit holdt 11 pct. af den samlede barselsorlov. Set over de fem årgange af fødsler 2015-2019 har mændene taget ca. en dags barselsorlov mere hvert år, mens udviklingen er modsatgående og lidt langsommere for kvinderne.

Samboende dagpengeberettigede forældres dage på barselsorlov efter barnets fødselKilde: www.statistikbanken.dk/barsel05

Regional variation er primært betinget af rettighed til at holde barsel

Andelen af samboende forældrepar, hvor begge forældre holdt barsel efter barnets fødsel i 2019, varierer på landsplan mellem 55 og 67 pct. Den væsentligste årsag til den regionale variation er, at andelen af forældre, hvor begge er berettigede til barselsdagpenge, varierer. Dette og meget mere kan udledes af tabellerne på www.statistikbanken.dk/2403.

Andel af samboende, hvor begge forældre til børn født i 2019 holdt barselKilde: www.statistikbanken.dk/barsel05

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Kort tidsserie på grund af databrud år 2015

Tallene for 2015-2019 beror på opgørelser fra Udbetaling Danmark. Danmarks Statistik har for årene 1995-2014 opgjort statistikken ud fra opgørelser fra bl.a. kommunerne, og de to perioder er ikke direkte sammenlignelige.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. april 2021 - Nr. 158

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Udbetaling af dagpenge i forbindelse med fødsel administreres af Udbetaling Danmark og ATP, hvorfra statistikkens datagrundlag kommer. Dagpenge udbetales enten til arbejdsgiveren som kompensation for udbetalt løn til en ansat på barsel eller udbetales direkte til borgeren, når der ikke er udbetaling af løn. Forældre til børn født i de enkelte år indgår i statistikken, såfremt barnet har ophold i Danmark senest 14 uger efter barnets fødsel. Forældre, der ikke har været på barselsorlov med udbetaling af dagpenge, indgår i statistikken med nul orlovsdage, såfremt de ville være berettigede til at modtage dagpenge i forbindelse med barnets fødsel. Hovedreglen for at være berettiget er, at indtægtsgrundlaget umiddelbart inden barnets fødsel giver ret til dagpenge på mindst 80 pct. af det højest mulige dagpengebeløb på fødselstidspunktet. Ordene forældre, mor og far skal i statistikken opfattes som begreber. Et forældrepar kan bestå af en kvinde og en mand, to kvinder, to mænd, en enlig kvinde eller en enlig mand. Består et forældrepar af mere end en person, kan de være samboende eller ikke samboende. Efter lovændringen den 2.august 2022 kan et forældrepar i forhold til barsel bestå af mere end to personer. I statistikken vil den kvinde, der har født barnet, få tildelt mor-rollen og alle andre få tildelt far-rollen. Hvis flere deles om far-rollen, summeres dagene, idet dog kun far-rollen med det største antal dage da repræsenterer far-rollen, hvad uddannelse og branche angår.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation