Gå til sidens indhold

Det lave antal tvangsauktioner fortsætter i maj

Tvangsauktioner maj 2023

Med 118 tvangsauktioner i maj mod 129 måneden før, faldt antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner med 9 pct., når der korrigeres for normale sæsonudsving. For tre-måneders perioden marts-maj er det samlede antal tvangsauktioner 389, hvilket er en stigning i forhold til den foregående periode december 2022 - februar 2023, hvor der var 384 tvangsauktioner. Stigningen skal dog ses i lyset af de rekordlave antal tvangsauktioner, der var i årene 2021 og 2022.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Enfamiliehuse dominerer billedet

Enfamiliehuse er den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. Siden statistikkens start i 1979 har enfamiliehuse overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Dette skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2022

2023

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

antal

Sæsonkorrigerede

130

108

146

142

129

118

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

144

106

140

181

124

111

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

4

4

4

4

3

2

Enfamiliehuse

109

77

92

128

82

81

Ejerlejligheder

4

8

14

7

10

6

Sommerhuse

8

4

3

4

7

3

Ejendomme med 2 eller flere lejligheder

1

5

2

2

4

2

Blandet beboelses- og forretningsejendomme

3

1

5

8

3

4

Rene forretningsejendomme

1

-

2

-

-

-

Fabriks- og lagerejendomme

-

-

-

1

2

-

Ubebyggede grunde

3

2

4

7

3

5

Andet bebygget

11

5

14

20

10

8

Regioner

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

15

16

10

19

14

12

Sjælland

42

27

30

50

23

27

Syddanmark

31

22

36

49

38

26

Midtjylland

27

22

30

35

27

26

Nordjylland

29

19

34

28

22

20

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Nyt fra Danmarks Statistik

6. juni 2023 - Nr. 195

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. juli 2023

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation