Gå til sidens indhold

Forbedring i forbrugertilliden fortsætter

Forbrugertillidsindikatoren
-15,1
maj 2023
+3,1
fra april til maj 2023

Forbrugerforventninger maj 2023

Forbrugertilliden stiger i maj til minus 15,1, fra minus 18,2 måneden før. Indikatoren er altså stadig negativ, men forbedret for syvende måned i træk. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 22,8. Tre ud af fem indikatorer, som forbrugertilliden beregnes på, er stadig negative, mens forbrugernes vurderinger af familiens og Danmarks fremtidige økonomiske situation udmærker sig ved begge at være positive. Stigningen i forbrugertilliden skyldes dog primært dels en markant mindre negativ vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation og dels en markant stigning i forbrugernes forventninger til Danmarks fremtidige økonomiske situation, som er positiv for første gang i over et år. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Forbrugertillidsindikatoren og udvalgte delindikatorerKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Vurderingerne af Danmarks økonomiske situation forbedres markant

Danmarks økonomiske situation i dag vurderes dårligere end for et år siden. Indikatoren har dog været stigende i de sidste syv måneder og ligger nu på minus 26,6, hvilket er en markant forbedring i forhold til sidste måned, hvor indikatoren var minus 36,1. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er noget lavere og ligger på minus 44,7. Forbrugerne vurderer ligeledes, at familiens økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren faldt fra minus 21,1 i april til minus 23,7 i maj. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er på minus 26,7.

Forventningerne til Danmarks fremtidige økonomi stiger

Indikatoren om forventningerne til Danmarks økonomiske situation om et år ligger på 5,6. Dette er første gang siden februar 2022, at indikatoren er positiv. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 3,8. Indikatoren om forventningerne til familiens økonomiske situation om et år er steget lidt siden sidste måned og ligger i maj på 3,6, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 0,1.

Forbrugerne holder igen med køb af større forbrugsgoder

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger nu på minus 34,2. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 38,4.

Forbrugerne oplever fortsat højere priser

Forbrugerne oplever, at priserne i dag er noget højere end for et år siden. Indikatoren ligger i maj på 51,2, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er 61,0.

Indikatoren om, hvordan priserne vil udvikle sig i løbet af de næste 12 måneder, er minus 19,3. Det indikerer, at forbrugerne forventer, at priserne kommer til at stige langsommere i løbet af det næste år i forhold til prisernes nuværende stigningsniveau. Gennemsnittet for de sidste seks måneder ligger på minus 9,9.

I statistikbanken kan den faktiske prisudvikling i forbrugerprisindekset ses og følges hver måned på www.statistikbanken.dk/pris111 og i sidste offentliggørelse af Nyt fra Danmarks Statistik 2023:161.

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren ligger på 14,1, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på 23,1.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2020

2021

2022

2022

2023

 

 

 

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

-4,1

0,3

-22,2

-28,9

-26,1

-25,1

-23,1

-18,2

-15,1

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

4,7

5,3

-17,8

-30,9

-26,2

-27,0

-31,2

-21,1

-23,7

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

10,9

11,9

-5,0

-5,3

-1,2

-0,3

0,4

2,0

3,6

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

-20,9

-12,1

-39,1

-56,5

-54,9

-49,8

-44,5

-36,1

-26,6

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

-6,1

4,4

-17,1

-11,7

-6,3

-6,4

-0,7

-3,2

5,6

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-9,1

-7,9

-32,1

-40,3

-41,9

-41,8

-39,6

-32,5

-34,2

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2020

2021

2022

2022

2023

 

 

 

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-12,8

1,2

58,3

70,8

62,6

63,1

61,0

57,4

51,2

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

21,9

30,0

25,0

-0,9

-11,0

-8,0

-8,5

-11,5

-19,3

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

14,7

-6,5

14,1

30,3

27,4

28,4

18,6

20,0

14,1

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-5,8

-0,1

-16,1

-21,5

-18,9

-17,9

-15,5

-11,0

-8,1

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

58,5

56,6

61,2

63,6

64,3

64,3

64,4

57,9

61,2

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

35,6

41,5

26,4

18,4

26,6

23,8

22,0

22,0

24,5

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

30,8

35,0

24,2

17,7

21,1

19,8

19,8

19,6

20,1

Anm.: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-15,1
maj 2023
+3,1
fra april til maj 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

22. maj 2023 - Nr. 173

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation