Gå til sidens indhold

Stigning i Danmarks inflation og fald i EU-27

Årlig ændring i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks i Danmark
(Inflation opgjort efter HICP)
+3,2 %
juli 2022 - juli 2023
Årlig ændring i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer i Danmark
(Kerneinflation opgjort efter HICP)
+5,7 %
juli 2022 - juli 2023

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks juli 2023

Den EU-harmoniserede inflation i Danmark steg i juli til 3,2 pct. fra 2,4 pct. i juni 2023, mens den EU-harmoniserede inflation samlet for de 27 EU-lande og for euroområdet faldt. For de 27 EU-lande faldt den til 6,1 pct. fra 6,4 pct., og i euroområdet faldt den til 5,3 pct. fra 5,5 pct. I Danmark er det i høj grad prisstigninger på sommerhusleje og elektricitet, der trækker op i den EU-harmoniserede inflation i juli i forhold til juni, hvor det i EU især skyldes prisfald på fødevarer. Den EU-harmoniserede inflation opgøres efter HICP (Harmonised Index of Consumer Prices), der sikrer, at landene opgør inflationen på en sammenlignelig måde.

Inflation samt kerneinflation opgjort efter HICP i Danmark, EU-27<span data-footnoteref='NoteId1'><span class='oppetekst'>1</span></span> og euroområdetKilde: Eurostat og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Kerneinflationen opgjort efter HICP steg i Danmark

I Danmark steg det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflation opgjort efter HICP) til 5,7 pct. i juli fra 5,3 pct. i juni 2023. I samme periode i EU-27 faldt kerneinflationen opgjort efter HICP til 7,4 pct. fra 7,7 pct., og i euroområdet faldt den til 6,6 pct. fra 6,8 pct.

Fødevarer holder fortsat årsstigningen i HICP oppe

I 23 ud af 27 EU-lande er det i juli fortsat fødevarer, der trækker mest op i årsstigningen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).

Ungarn og Belgien har yderpunkterne i EU

Ungarn havde den største årlige stigning i HICP i EU i juli på 17,5 pct., mens Belgien havde den laveste årlige stigning i HICP i EU på 1,7 pct. Kerneinflationen opgjort efter HICP var også højest i Ungarn og lå på 16,7 pct., mens den var lavest i Cypern med 4,1 pct.

Årlig ændring i HICP i EU-27 (uden Storbritannien) samt Island, Norge og Schweiz. Juli 2023Kilde: Eurostat og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct.

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til den årlige ændring i HICP
i de enkelte lande, juli 20231

 

Årsændring
 

 

Vægte 2023

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Juni
2023

Juli
2023

 

 

 

 

 

 

pct.

EU-272

1.000,0

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

6,4

6,1

Euroområdet

796,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

5,5

5,3

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

31,7

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,6

1,7

Cypern

2,0

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

2,8

2,4

Estland

2,2

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

9,0

6,2

Finland

14,9

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

4,1

4,2

Frankrig

156,0

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

5,3

5,1

Grækenland

18,2

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

2,8

3,5

Irland

11,9

 

El, gas og andet brændsel

Drift af transportmidler

 

4,8

4,6

Italien

132,3

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

6,7

6,3

Kroatien

6,2

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

8,3

8,0

Letland

2,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

8,1

6,6

Litauen

4,9

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

8,2

7,2

Luxembourg

2,8

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

1,0

2,0

Malta

1,0

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

6,2

5,6

Nederlandene

44,7

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

6,4

5,3

Portugal

19,5

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

4,7

4,3

Slovakiet

7,0

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

11,3

10,3

Slovenien

3,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

6,6

5,7

Spanien

87,3

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,6

2,1

Tyskland

220,6

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

6,8

6,5

Østrig

27,4

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Drift af transportmidler

 

7,8

7,0

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

12,0

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

7,5

7,8

Danmark

13,1

 

Overnatning, hoteller og camping

El, gas og andet brændsel

 

2,4

3,2

Polen

82,5

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

11,0

10,3

Rumænien

36,3

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

9,3

8,9

Sverige

24,2

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

6,3

6,3

Tjekkiet

18,2

 

El, gas og andet brændsel

Drift af transportmidler

 

11,2

10,2

Ungarn

17,2

 

Fødevarer

-

 

19,9

17,5

Europa uden
for EU

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Fødevarer

Teletjenester

 

8,0

7,5

Norge

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

6,8

5,6

Schweiz

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

1,8

2,1

1Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2EU-27 (uden Storbritannien).
Anm.: Lande uden angivelse af en varegruppe i kolonnen Største negative vækstbidrag skyldes, at der ikke er en varegruppe med negativt vækstbidrag.
Kilde: Eurostat og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Årlig ændring i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks i Danmark
(Inflation opgjort efter HICP)
+3,2 %
juli 2022 - juli 2023
Årlig ændring i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer i Danmark
(Kerneinflation opgjort efter HICP)
+5,7 %
juli 2022 - juli 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

23. august 2023 - Nr. 290

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. september 2023

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge og Schweiz.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation