Gå til sidens indhold

Svag stigning i modtagne ydelser fra 2018 til 2021

Handicap og udsatte voksne 2021

Ændret 30. november 2022 kl. 08:01

Vi har konstateret fejl i opgørelsen af modtagere af udvalgte ydelser efter serviceloven i perioden 2015-2021. Derfor er tallene for antal personer der modtager ydelser, antallet af modtagne ydelser samt tilhørende figurer og beregninger af udviklingen over tid rettet og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I fjerde kvartal 2021 modtog 77.300 personer en eller flere udvalgte ydelser efter serviceloven, det var 3 pct. flere end i fjerde kvartal 2018. De 77.300 personer modtog tilsammen 103.800 ydelser i fjerde kvartal 2021. Det skyldes, at hver person kan modtage flere forskellige ydelser på samme tid (ydelser efter § 82 a og § 82 b blev først medtaget fra tredje kvt. 2020 og er derfor fratrukket). Det samlede antal modtagne ydelser steg svagt fra 102.100 til 103.800 fra fjerde kvt. 2018 til fjerde kvt. 2021, en stigning på under 2 pct. Det gennemsnitlige antal modtagne ydelser pr. ydelsesmodtager var dermed ret stabilt i perioden.

Udvikling i antallet af modtagne ydelser fra fjerde kvt. 2018 til fjerde kvt. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/hand07Figuren er ændret i forhold til oprindelig version.

Særligt yngre personer modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem

Socialpædagogisk støtte i eget hjem (§ 85) var den ydelse, som flest udsatte voksne og personer med handicap modtog i 2021. Socialpædagogisk støtte kan fx være hjælp til praktiske opgaver i hjemmet eller støtte til uddannelse og beskæftigelse. I 2021 modtog 46.300 personer socialpædagogisk støtte i eget hjem, svarende til 37 pct. af det samlede antal modtagne ydelser, der er omfattet af statistikken (inkl. § 82 a og § 82 b). Det var især yngre personer mellem 18 og 40 år, der modtog socialpædagogisk støtte i eget hjem i 2021, idet denne gruppe udgjorde 50 pct. af personerne, der modtog støtte i eget hjem. Antallet af personer, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem, er steget med 3 pct. fra 2018 til 2021. Der var flere personer i de yngste og ældste aldergrupper, imens der var færre personer i gruppen fra 40 til 59 år, der modtog socialpædagogisk støtte i eget hjem i 2021 i forhold til 2018.

Modtagere af socialpædagogisk støtte i eget hjem fordelt på alder fra 2018 til 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/hand02Figuren er ændret i forhold til oprindelig version.

Om statistikken

Danmarks Statistiks register vedrørende udvalgte ydelser i serviceloven til personer med handicap og udsatte voksne er et forløbsregister. Denne udgivelse dækker perioden fra første kvt. 2015 til og med fjerde kvt. 2021.

Alle kommuner indgår med data fra 2018 til 2021

For første gang siden statistikkens opstart i 2013 er denne opgørelse baseret på data fra alle kommuner. Statistikkens kvalitet er dermed væsentligt forbedret i denne udgivelse sammenlignet med tidligere år. Alle 98 kommuner har godkendt samtlige data for perioden fra 2018 til 2021, og derudover har 72 af kommunerne godkendt samtlige data for perioden fra 2015 til 2017. Statistikken giver dermed et fuldt, landsdækkende billede af antallet af ydelsesmodtagere fordelt på ydelsestyper fra første kvartal 2018 til fjerde kvartal 2021.

Se også tal på Danmarks Statistiks kommunekort

De offentliggjorte tal kan bl.a. ses på Danmarks Statistiks kommunekort på www.dst.dk/da/Statistik/kommunekort/handicapomraadet.

Nyt fra Danmarks Statistik

6. oktober 2022 - Nr. 339

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken offentliggøres som led i udarbejdelse af en række indikatorer på området for handicap og udsatte (voksne). Der er adgang til indikatorerne fra emnesiden www.dst.dk/handicap.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation