Gå til sidens indhold

Mindre stigning i udgifterne til miljøbeskyttelse

Offentlig miljøbeskyttelse, grønne afgifter og miljøstøtte 2019

Den offentlige sektors samlede udgifter til miljøbeskyttelse var 31,6 mia. kr. i 2019. Det er en stigning på ca. 2 pct. i forhold til 2018. Stigningen kan henføres til de offentligt ejede virksomheder, hvis udgifter til miljøbeskyttelse steg med ca. 1 mia. kr. i 2019. De offentligt ejede virksomheders miljøbeskyttelsesudgifter ligger inden for områderne affaldshåndtering og spildevand og udgjorde i 2019 13,5 mia. kr. til affald og 10,5 mia. kr. til spildevand. Den offentlige sektor består af stat, kommuner, regioner og offentligt ejede virksomheder. De offentligt ejede virksomheder tæller de offentlige selskabslignende virksomheder og de offentlige selskaber.

Udgifter til miljøbeskyttelse i den offentlige sektorKilde: www.statistikbanken.dk/mreg22.

Administration og forvaltning hører med til miljøbeskyttelsen

Ser man isoleret på stat, kommuner og regioner, fordeler miljøbeskyttelsesudgifterne sig mere bredt, end det er tilfældet for de offentligt ejede virksomheder. Her gik 1,6 mia. kr. til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand, 1,4 mia. kr. til beskyttelse af biodiversitet og landskab. De fleste udgifter lå dog i kategorien øvrige, hvor man blandt andet finder forvaltning og administration. Forvaltning og administration spiller en stor rolle i den offentlige miljøbeskyttelse, fordi miljøbeskyttelsen indbefatter håndhævelsen af en lang række love, direktiver og forordninger, der har til formål at sikre et renere miljø.

Miljøbeskyttelsesudgifter i stat, kommuner og regioner fordelt på miljøformål. 2019*Kilde: www.statistikbanken.dk/mreg22

Nyt fra Danmarks Statistik

18. december 2020 - Nr. 480

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken benytter samme udgifts- og indtægtsbegreber, som anvendes for den offentlige sektor i nationalregnskabet. Tallene er opgjort i løbende priser. I statistikdokumentationen er der en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder. Beregningerne er baseret på de enkelte identificerede udgifts- og indtægtsposter og klassificeret efter nationalregnskabsprincipper i henhold til ESA 2010 via oplysningerne i statsregnskabet samt kommunale og regionale regnskaber.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation