Gå til sidens indhold

Fire af fem offentlige arbejdssteder er innovative

Innovation i den offentlige sektor 2018-2019

I perioden 2018-2019 var fire ud af fem offentlige arbejdssteder innovative og indførte nye eller væsentligt ændrede arbejdsprocesser, kommunikationsmetoder, produkter eller serviceydelser. For kommunale og statslige arbejdssteder var andelen med innovation på samme niveau i 2019 som i 2016 (hhv. 80 pct. og 84 pct.), mens andelen af innovative regionale arbejdssteder er steget fra 80 pct. i 2016 til 85 pct. i 2019. Samlet set var andelen af innovative offentlige arbejdssteder uændret fra 2016 til 2019. Det viser resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige arbejdssteder. Undersøgelsen er gennemført inden COVID-19 krisen.

Andel af innovative offentlige arbejdssteder efter innovationstype. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/oin01dk.

Eksempler på innovation

Innovation kan bestå af flere forskellige former for planlagt udvikling og forandring, herunder ny anvendelse af eksisterende viden. Eksempler på innovation på offentlige arbejdssteder i 2018-2019 er:

brug af robotteknologi, fx inden for velfærdsområdet
indførelse af nye pædagogiske principper i børneinstitutioner
oprettelse af tværfaglige sundhedsteams
nye undervisningsforløb inden for automation og robotteknologi på smede-, svejse- og maskinområdet
oprettelse af virtuelle ambulatorier for kroniske patienter
etablering af kvik-service til levering af hjælpemidler til borgerne
etablering af fabLabs, dvs. skaberværksteder med digitale og analoge værktøjer som fx laserskærer, 3D-printere og CNC-fræsere.

Innovation giver ofte forbedret kvalitet og øget medarbejdertilfredshed

68 pct. af de offentlige arbejdssteder vurderer, at de har opnået øget kvalitet med deres seneste innovation, mens ca. halvdelen (47 pct.) vurderer, at medarbejdertilfredsheden er øget.

Regionale arbejdssteder oplever lidt oftere end kommunale og statslige arbejdssteder en øget kvalitet og effektivitet som resultat af deres innovationer med hhv. 72 pct. og 49 pct. Øget medarbejdertilfredshed opnås oftest i de kommunale arbejdssteder (50 pct.), mens indfrielse af politiske mål hyppigst er en effekt af innovationer i de statslige arbejdssteder. De statslige arbejdssteder ligger derimod lavest, når det gælder øget borgerinddragelse som effekt af innovationer (20 pct.). Det skal ses i lyset af, at de i væsentligt mindre grad har direkte borgerrettede ydelser end regioner og kommuner.

Andres innovationer genbruges og inspirerer

Den seneste innovation var på mange offentlige arbejdssteder enten inspireret af andres løsninger, men tilpasset arbejdspladsen (59 pct.), eller i vidt omfang en kopi af andres løsninger (13 pct.). For 18 pct. af de seneste innovationer vurderer arbejdsstedet at være den første til at udvikle og indføre innovationen. Det udbredte genbrug af andres løsninger understøttes af, at næsten halvdelen af de innovative arbejdssteder aktivt har søgt at sprede innovationen. Primært gennem faglige relationer og netværk (35 pct.), via interne aktiviteter (22 pct.) og via egen hjemmeside (15 pct.). Dermed adskiller innovation i den offentlige sektor sig fra den private sektor, hvor innovation ofte har som mål at skabe konkurrencefordele og derfor ikke deles med konkurrenterne.

Innovation i de nordiske landes offentlige sektor

Der er også gennemført undersøgelser af innovation i den offentlige sektor i de øvrige nordiske lande. Resultaterne viser, at andelen af offentlige innovative arbejdssteder i Danmark ligger på samme niveau som i Norge, Island og Sverige (77-81 pct.), mens Finland adskiller sig med en andel på 95 pct. De fleste innovationer skabes i samarbejde med andre - det kan være inden for samme organisation, andre offentlige institutioner, private virksomheder, universiteter eller borgere mv.

Innovationsaktivitet i de nordiske landes offentlige sektorKilde: Center for Offentlig Innovation:www.coi.dk/media/51265/meassuring-new-nordic-solutions_innovation_baroeter_web.pdf.

Nyt fra Danmarks Statistik

26. november 2020 - Nr. 438

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Center for Offentlig Innovation. Formålet er at belyse innovation på offentlige arbejdssteder. Tallene er baseret på frivillig indsamling af oplysninger fra en stikprøve på ca. 4.500 offentlige arbejdssteder med tre eller flere ansatte. Undersøgelsen følger i store træk de retningslinjer fra EU og OECD for innovationsstatistik som beskrevet i den såkaldte Oslo-manual. Det er tredje gang Danmarks Statistik og Center for Offentlig Innovation gennemfører undersøgelsen af innovation i den offentlige sektor, for hhv. 2013-2014, 2015-2016 og 2018-2019

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation