Gå til sidens indhold

Aktieselskaber indgår i høj grad i koncerner

Koncerner i Danmark 2020

Blandt selskabsformerne, der er inkluderet i koncernstatistikken, indgår 68 pct. af aktieselskaberne i koncerner i 2020. Aktieselskaberne, der indgår i koncerner, repræsenterer 80 pct. af de fuldtidsansatte (ansatte omregnet til fuld tid) i denne virksomhedstype, så de er altså i gennemsnit større end de aktieselskaber, der ikke indgår i en koncern. Denne tendens går igen for de øvrige selskabsformer, dog mest tydeligt for kommanditselskaber. Kun 22 pct. af kommanditselskaberne indgår i en koncern, men disse udgør hele 49 pct. af beskæftigelsen i firmaer med denne selskabsform.

Andel af reelt aktive firmaer og deres ansatte i koncerner, fordelt efter virksomhedsform. 2020Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/konc3

Flere koncerner i 2020 ...

Der var over 47.000 koncerner i Danmark i 2020, og der var 1.800 flere end i 2019, svarende til en stigning på 4 pct. Koncerner er grupper på mindst to danske firmaer, der er knyttet sammen ved, at den ene ejer mindst 50 pct. af eller har kontrollerende indflydelse på det andet firma. Ikke alle typer firmaer er dog relevante for koncernstatistikken af forskellige årsager. Fx er der knap 140.000 aktive enkeltmandsvirksomheder, svarende til 43 pct. af den aktive virksomhedspopulation i 2020, der pr. definition ikke kan indgå i en koncern.

... men med færre ansatte

De danske koncerner beskæftigede i 2020 samlet set, hvad der svarer til ca. 897.000 fuldtidsansatte, hvilket er knap 3.000 færre end i 2019, svarende til et fald på 0,3 pct. Faldet i beskæftigelsen i 2020 sker dermed, ligesom i 2019, til trods for at antallet af koncerner steg i samme periode.

Fortsat flest små koncerner, med relativt få beskæftigede

Ud af de 47.300 koncerner i Danmark i 2020, var 41.800 små koncerner med en beskæftigelse svarende til færre end 20 fuldtidsansatte. De udgjorde 88 pct. af alle koncerner, men blot 17 pct. af beskæftigelsen i koncerner, hvilket svarer til ca. 154.000 fuldtidsansatte. Koncerner med 1.000 eller flere fuldtidsansatte beskæftigede 33 pct. af alle koncernansatte, selvom de kun udgjorde 0,2 pct. af alle koncerner.

Antal koncerner og deres fuldtidsansatte fordelt efter samlet antal ansatte i koncernen

 

Koncerner

Fuldtidsansatte

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 

antal

I alt

44133

45507

47312

901283

899681

896762

Under 2

19046

20001

21195

12074

12906

13704

2-9

15051

15448

16049

72611

74300

76733

10-19

4433

4496

4570

62423

63061

63801

20-49

3306

3278

3218

101656

100872

98896

50-99

1100

1114

1120

76669

77500

77340

100-999

1086

1060

1048

285607

282218

272703

1.000 og derover

111

110

112

289473

288028

292761

Kilde: www.statistikbanken.dk/konc1

Mere end 135.000 firmaer i koncern i alt

Mere end 135.000 firmaer indgik i koncernrelationer i 2020, når alle firmaer tælles med. Heri indgår 73.000 reelt aktive firmaer samt 62.300 firmaer, der ikke betragtes som reelt aktive. Af alle koncerner bestod 64 pct. blot af to firmaer, og der var i disse gennemsnitligt fire ansatte pr. firma. Der var 30 koncerner med 50 eller flere firmaer i 2020. Disse 30 koncerner bestod tilsammen af 3.100 firmaer og beskæftigede, hvad der svarer til 29.700 fuldtidsansatte.

Antal koncerner, fuldtidsansatte og antal firmaer i koncern fordelt efter koncernstørrelse. 2020 

Koncerner

 

Fuldtids-
ansatte
 

Firmaer
i koncern
 

Fuldtidsansatte
pr. firma
i koncern

 

antal

I alt

47312

896762

135270

7

2

30325

214091

60650

4

3-5

14744

292621

50521

6

6-9

1571

130496

10874

12

10-19

514

134720

6577

20

20-49

128

95146

3547

27

50 og derover

30

29689

3101

10

Kilde: www.statistikbanken.dk/konc2

Nyt fra Danmarks Statistik

29. september 2022 - Nr. 331

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Fuldtidsansatte er antallet af ansatte lønmodtagere omregnet til antal ansatte på fuld tid. Statistikken er registerbaseret, og populationen dannes ud fra en række kilder, herunder Det Erhvervsstatistiske Register, Generel Firmastatistik, årsregnskaber og kommercielle registre. Dog ekskluderes landbrug, offentlig virksomhed mv. En koncern er en gruppe af danske firmaer (to eller flere), som er knyttet sammen på baggrund af et direkte eller indirekte ejerskab større end 50 pct., eller hvis der er kontrollerende indflydelse.  Udenlandsk ejede koncerner er dermed også omfattet, hvis der er en direkte relation mellem to eller flere danske firmaer inden for koncernen. 

Ved reelt aktive firmaer ses der bort fra firmaer med ingen eller ringe aktivitet. At der afgrænses til reelt aktive firmaer betyder, at kun firmaer med et aktivitetsniveau, der modsvarer en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, er omfattet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation