Gå til sidens indhold

Færre børn og unge har mistet en forælder

Husstande, familier og børn 1. januar 2023

Pr. 1. januar 2023 var der 1.155.838 børn og unge under 18 år, hvoraf 3.386 (0,3 pct.) havde mistet sin mor og 7.407 (0,6 pct.) sin far. 87 havde mistet både mor og far. Sat i forhold til situationen for ti år siden er der tale om et fald, idet 0,4 pct. havde mistet sin mor i 2013 og 0,9 pct. sin far.

Andel børn, som har mistet mor eller farKilde: www.statistikbanken.dk/brn9

Jo ældre børnene er, jo flere har mistet en forælder

Antallet af børn, som har mistet en forælder, stiger naturligt nok med børnenes alder. Det var således kun ganske få 0-årige, der havde mistet en forælder, hvorefter antallet var støt stigende med børnenes alder.

Antal børn, som har mistet mor eller far. 1. januar 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/brn9

Størstedelen af børnene bor med begge forældre

Langt de fleste børn havde to forældre registreret i den danske befolkning, nemlig 96 pct. - eller 1.110.820 børn - hvilket er på samme niveau som i 2013 (97 pct.). Andelen af disse, som også boede sammen med begge forældre, var 77 pct. for hele aldersgruppen 0-17 år, hvilket er en lille stigning i forhold til 2013, hvor 74 pct. af alle børn med to registrerede forældre også boede med begge forældre. Også her er der en udvikling over børnenes alder. Hvor 83 pct. af de 5-årige med begge forældre registreret boede sammen med begge forældre, var denne andel 65 pct. for de 15-årige.

Andel børn med to forældre, der bor med begge. 1. januar 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/brn9

21 pct. bor hos mor

Børn, som ikke bor med begge forældre, kan bo hos enten sin mor, sin far eller være udeboende. Blandt alle 0-17-årige boede 21 pct. hos mor og hendes eventuelle partner, 4 pct. boede hos far og dennes eventuelle partner, og 1 pct. af de 0-17-årige var udeboende. Også fordelingen mellem disse familietyper ændres med børnenes alder, idet 17 pct. af de 5-årige boede hos mor og 2 pct. hos far og disses eventuelle partnere. For de 15-årige var andelene hhv. 29 og 6 pct.

Andel børn, som bor med enten mor, far eller er udeboende. 1. januar 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/brn9

Nyt fra Danmarks Statistik

23. februar 2023 - Nr. 59

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. februar 2024

Kontakt