Gå til sidens indhold

Fortsat aftagende prisstigninger i Danmark og EU

Årlig ændring i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks i Danmark
(Inflation opgjort efter HICP)
+8,4 %
jan. 2022 - jan. 2023
Årlig ændring i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer i Danmark
(Kerneinflation opgjort efter HICP)
+7,3 %
jan. 2022 - jan. 2023

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks januar 2023

Den EU-harmoniserede inflation i Danmark faldt i januar 2023 til 8,4 pct. fra 9,6 pct. i december 2022. I samme periode faldt den EU-harmoniserede inflation samlet i de 27 EU-lande fra 10,4 pct. til 10,0 pct., mens den i euroområdet faldt fra 9,2 pct. til 8,6 pct. I Danmark er det i høj grad fortsat prisændringer på elektricitet, der trækker ned i den EU-harmoniserede inflation i januar i forhold til december. I EU er det hovedsageligt prisændringer på gas og elektricitet, der trækker ned i forhold til december.

Inflation samt kerneinflation opgjort efter HICP i Danmark, EU og euroområdetKilde: Eurostat og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Kerneinflationen opgjort efter HICP faldt i Danmark

I Danmark faldt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflation opgjort efter HICP) fra 7,4 pct. i december 2022 til 7,3 pct. i januar 2023. I samme periode i EU-27 steg kerneinflationen opgjort efter HICP til 8,3 pct. fra 8,1 pct., og i euroområdet steg den til 7,1 pct. fra 6,9 pct. Kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Fødevarer holder fortsat årsstigningen i HICP oppe

I 21 ud af 27 EU-lande er det i januar fødevarer, der trækker mest op i årsstigningen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).

Ungarn og Luxembourg har yderpunkterne i EU

Ungarn havde den største årlige ændring i HICP i EU i januar på 26,2 pct., mens Luxembourg havde den laveste årlige stigning i HICP i EU på 5,8 pct. Schweiz havde dog en endnu lavere årlig stigning i HICP på 3,2 pct. Kerneinflationen opgjort efter HICP var også højest i Ungarn og lå på 22,9 pct., mens den var lavest i Irland med 4,8 pct.

Årlig ændring i HICP i EU-27 (uden Storbritannien) samt Island, Norge og Schweiz. Januar 2023Kilde: Eurostat og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct.

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til den årlige ændring i HICP
i de enkelte lande, januar 20231

 

Årsændring
 

 

Vægte 2023

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Dec.
2022

Jan.
2023

 

 

 

 

 

 

pct.

EU-272

1.000,0

 

Fødevarer

Pakkerejser

 

10,4

10,0

Euroområdet

796,7

 

Fødevarer

Pakkerejser

 

9,2

8,6

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

31,7

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

10,2

7,4

Cypern

2,0

 

Fødevarer

Teletjenester

 

7,6

6,8

Estland

2,2

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

17,5

18,6

Finland

14,9

 

Fødevarer

Medicinske produkter og udstyr

 

8,8

7,9

Frankrig

156,0

 

Fødevarer

Teletjenester

 

6,7

7,0

Grækenland

18,2

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

7,6

7,3

Irland

11,9

 

El, gas og andet brændsel

Daginstitutioner og social forsorg

 

8,2

7,5

Italien

132,3

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

12,3

10,7

Kroatien

6,2

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

12,7

12,5

Letland

2,7

 

Fødevarer

Faktisk husleje

 

20,7

21,4

Litauen

4,9

 

Fødevarer

Teleudstyr

 

20,0

18,5

Luxembourg

2,8

 

Drift af transportmidler

Daginstitutioner og social forsorg

 

6,2

5,8

Malta

1,0

 

Fødevarer

Finansielle tjenester

 

7,3

6,8

Nederlandene

44,7

 

Fødevarer

Teletjenester

 

11,0

8,4

Portugal

19,5

 

Fødevarer

Ambulant behandling

 

9,8

8,6

Slovakiet

7,0

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

15,0

15,1

Slovenien

3,7

 

Fødevarer

Teletjenester

 

10,8

9,9

Spanien

87,3

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

5,5

5,9

Tyskland

220,6

 

El, gas og andet brændsel

Pakkerejser

 

9,6

9,2

Østrig

27,4

 

El, gas og andet brændsel

Pakkerejser

 

10,5

11,5

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

12,0

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

14,3

14,1

Danmark

13,1

 

Fødevarer

-

 

9,6

8,4

Polen

82,5

 

Fødevarer

Teleudstyr

 

15,3

15,9

Rumænien

36,3

 

Fødevarer

Teletjenester

 

14,1

13,4

Sverige

24,2

 

Fødevarer

Pakkerejser

 

10,8

9,6

Tjekkiet

18,2

 

El, gas og andet brændsel

-

 

16,8

19,1

Ungarn

17,2

 

Fødevarer

-

 

25,0

26,2

Europa uden
for EU

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

7,2

8,1

Norge

 

Fødevarer

Daginstitutioner og social forsorg

 

6,3

8,0

Schweiz

 

El, gas og andet brændsel

Medicinske produkter og udstyr

 

2,7

3,2

1Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2EU-27 (uden Storbritannien)
Lande uden angivelse af en varegruppe i kolonnen Største negative vækstbidrag skyldes, at der ikke er en varegruppe med
negativt vækstbidrag.
Kilde: Eurostat og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Årlig ændring i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks i Danmark
(Inflation opgjort efter HICP)
+8,4 %
jan. 2022 - jan. 2023
Årlig ændring i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer i Danmark
(Kerneinflation opgjort efter HICP)
+7,3 %
jan. 2022 - jan. 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

28. februar 2023 - Nr. 64

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge og Schweiz.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation