Gå til sidens indhold

Fortsat få tvangsauktioner trods stigning i august

Tvangsauktioner august 2022

Med 123 tvangsauktioner i august mod 117 måneden før er antallet af tvangsauktioner steget med 5 pct. den seneste måned, når der korrigeres for normale sæsonudsving. På trods af de seneste måneders stigninger er antallet af tvangsauktioner over de seneste tre måneder stadig lidt lavere end de foregående tre måneder. Således blev der i den seneste tremånedersperiode juni-august 2022 bekendtgjort 346 tvangsauktioner mod 350 tvangsauktioner i perioden marts-maj 2022.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Enfamiliehuse dominerer billedet

Enfamiliehuse er den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. Siden statistikkens start i 1979 har enfamiliehuse overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Dette skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2022

 

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

antal

Sæsonkorrigerede

109

135

106

106

117

123

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

130

138

97

81

100

138

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

4

3

5

3

5

4

Enfamiliehuse

91

98

60

59

63

88

Ejerlejligheder

7

10

5

6

4

3

Sommerhuse

8

4

2

-

7

11

Ejendomme med 2 eller flere lejligheder

1

1

5

3

6

2

Blandet beboelses- og forretningsejendomme

-

5

3

3

6

6

Rene forretningsejendomme

3

2

1

-

-

2

Fabriks- og lagerejendomme

2

2

-

-

-

1

Ubebyggede grunde

4

3

2

4

-

8

Andet bebygget

10

10

14

3

9

13

Regioner

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

12

21

9

13

9

15

Sjælland

30

30

17

15

28

41

Syddanmark

34

32

24

22

18

26

Midtjylland

34

24

27

16

25

31

Nordjylland

20

31

20

15

20

25

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Nyt fra Danmarks Statistik

6. september 2022 - Nr. 299

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. oktober 2022

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation