Gå til sidens indhold

Stadig lille fremgang i den negative forbrugertillid

Forbrugertillidsindikatoren
-26,1
Januar 2023
+2,8
fra december 2022 til januar 2023

Forbrugerforventninger januar 2023

Ændret 23. januar 2023 kl. 14:56

En misfortolkning af tallene i et underafsnit. Rettelserne er markeret med rød.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Forbrugertilliden for januar måned ligger på minus 26,1 og er dermed steget siden december, hvor den lå på minus 28,9. Stigningen i forbrugertilliden skyldes primært fremgang i forbrugernes vurdering af familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden, samt forbrugernes forventninger til Danmarks og familiens økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Forbrugertillidsindikatoren og udvalgte delindikatorerKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Vurdering af familiens nuværende økonomiske situation stiger

Danmarks økonomiske situation i dag vurderes dårligere end for et år siden. Indikatoren er dog steget tre måneder i træk og ligger nu på minus 54,9. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 56,6. Forbrugerne vurderer fortsat, at familiens økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren er ligeledes steget en del siden sidste måned, hvor den var på minus 30,9 og ligger nu på minus 26,2. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger lavere, på minus 28,8.

Forventningerne til Danmarks og familiens økonomi stiger

Indikatoren om forventningerne til familiens økonomiske situation om et år er steget siden sidste måned og ligger i januar på minus 1,2. Dermed er indikatoren steget mærkbart i forhold til sidste måned, hvor den lå på minus 5,3, og er også betydeligt højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, der  er på minus 6,6. Indikatoren om forventningerne til Danmarks økonomiske situation om et år er ligeledes steget betydeligt siden sidste måned, hvor den lå på minus 11,7 og ligger nu i januar på minus 6,3. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger markant lavere, på minus 15,1.

Forbrugerne afventer med køb af større forbrugsgoder

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger nu på minus 41,9. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 42,8.

Forbrugerne forventer at priserne kommer til at stige langsommere om et år

Forbrugerne oplever, at priserne i dag er markant højere end for et år siden. Indikatoren ligger i januar på 62,6, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er 70,2.

Indikatoren om, hvordan priserne vil udvikle sig i løbet af de næste 12 måneder, er minus 11,0. Det indikerer, at forbrugerne forventer, at priserne kommer til at stige langsommere om et år forhold til det nuværende niveau. Gennemsnittet for de sidste seks måneder ligger på 5,3.

På linket kan den faktiske prisudvikling i forbrugerprisindekset ses og følges hver måned på www.statistikbanken.dk/pris111 og i sidste offentliggørelse Nyt fra Danmarks Statistik 2023:5.

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil været steget om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren er dog faldet lidt siden sidste måned og ligger nu på 27,4, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på 24,7.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2020

2021

2022

2022

2023

 

 

 

 

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

-4,1

0,3

-22,2

-25,1

-32,1

-37,0

-30,4

-28,9

-26,1

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

4,7

5,3

-17,8

-21,5

-29,4

-32,1

-32,4

-30,9

-26,2

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

10,9

11,9

-5,0

-4,6

-9,2

-14,1

-4,9

-5,3

-1,2

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

-20,9

-12,1

-39,1

-48,3

-55,6

-64,1

-60,0

-56,5

-54,9

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

-6,1

4,4

-17,1

-13,7

-22,4

-24,3

-12,1

-11,7

-6,3

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-9,1

-7,9

-32,1

-37,7

-44,0

-50,7

-42,3

-40,3

-41,9

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2020

2021

2022

2022

2023

 

 

 

 

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-12,8

1,2

58,3

71,2

73,3

70,9

72,6

70,8

62,6

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

21,9

30,0

25,0

0,8

17,8

18,9

6,4

-0,9

-11,0

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

14,7

-6,5

14,1

15,8

17,9

31,3

25,7

30,3

27,4

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-5,8

-0,1

-16,1

-17,5

-20,0

-27,4

-25,7

-21,5

-18,9

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

58,5

56,6

61,2

63,0

60,3

64,9

59,7

63,6

64,3

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

35,6

41,5

26,4

26,9

16,6

12,3

14,2

18,4

26,6

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

30,8

35,0

24,2

23,7

16,4

18,5

19,4

17,7

21,1

Anm.: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-26,1
Januar 2023
+2,8
fra december 2022 til januar 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

23. januar 2023 - Nr. 22

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation