Gå til sidens indhold

Historisk lavt årsgennemsnit for forbrugertilliden

Forbrugertillidsindikatoren
-28,9
december 2022
+1,5
fra november til december 2022

Forbrugerforventninger december 2022

Forbrugertilliden for december måned ligger på minus 28,9 og er dermed steget en smule siden november, hvor den lå på minus 30,4. Året 2022 slutter hermed med et årsgennemsnit på minus 22,2, hvilket er det absolut laveste årsgennemsnit i statistikkens historie. Til sammenligning sluttede finanskriseårene 2008 og 2009 med årsgennemsnit på henholdsvis minus 7,7 og minus 5,0. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Forbrugertillidsindikatoren og udvalgte delindikatorerKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation stiger

Danmarks økonomiske situation i dag vurderes dårligere end for et år siden. Indikatoren er dog steget to måneder i træk og ligger nu på minus 56,5. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 55,0. Forbrugerne vurderer fortsat, at familiens økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 30,9, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger højere, på minus 27,9.

Forventningerne til Danmarks og familiens økonomi er uændret

Indikatoren om forventningerne til familiens økonomiske situation om et år er uændret siden sidste måned og ligger i december på minus 5,3. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 7,6. Indikatoren om forventningerne til Danmarks økonomiske situation om et år er ligeledes uændret siden sidste måned, og ligger i december på minus 11,7. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger markant lavere, på minus 17,9.

Forbrugerne afventer med køb af større forbrugsgoder

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er dog steget siden sidste måned og ligger nu på minus 40,3. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 41,0.

Forbrugerne oplever fortsat højere priser

Forbrugerne oplever, at priserne i dag er markant højere end for et år siden. Indikatoren ligger i december på 70,8, hvilket er det samme som gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 70,9.

Indikatoren om, hvordan priserne vil udvikle sig i løbet af de næste 12 måneder, er minus 0,9. Det indikerer, at forbrugerne forventer, at priserne vil forblive nogenlunde på det samme niveau som nu. Gennemsnittet for de sidste seks måneder ligger på 10,9.

På linket kan den faktiske prisudvikling i forbrugerprisindekset ses og følges hver måned på www.statistikbanken.dk/pris111 og i sidste offentliggørelse Nyt fra Danmarks Statistik 2022:420.

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil været steget om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren er steget siden sidste måned og ligger nu på 30,3, hvilket er markant højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, der ligger på 23,2. Dvs. at forbrugerne fortsat forventer en markant højere stigning i arbejdsløsheden om et år, end de i gennemsnittet gjorde det seneste halve år.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2020

2021

2022

2022

 

 

 

 

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

-4,1

0,3

-22,2

-25,6

-25,1

-32,1

-37,0

-30,4

-28,9

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

4,7

5,3

-17,8

-21,3

-21,5

-29,4

-32,1

-32,4

-30,9

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

10,9

11,9

-5,0

-7,2

-4,6

-9,2

-14,1

-4,9

-5,3

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

-20,9

-12,1

-39,1

-45,5

-48,3

-55,6

-64,1

-60,0

-56,5

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

-6,1

4,4

-17,1

-23,0

-13,7

-22,4

-24,3

-12,1

-11,7

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-9,1

-7,9

-32,1

-30,7

-37,7

-44,0

-50,7

-42,3

-40,3

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2020

2021

2022

2022

 

 

 

 

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-12,8

1,2

58,3

66,7

71,2

73,3

70,9

72,6

70,8

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

21,9

30,0

25,0

22,5

0,8

17,8

18,9

6,4

-0,9

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

14,7

-6,5

14,1

18,1

15,8

17,9

31,3

25,7

30,3

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-5,8

-0,1

-16,1

-17,5

-17,5

-20,0

-27,4

-25,7

-21,5

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

58,5

56,6

61,2

60,8

63,0

60,3

64,9

59,7

63,6

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

35,6

41,5

26,4

26,0

26,9

16,6

12,3

14,2

18,4

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

30,8

35,0

24,2

18,4

23,7

16,4

18,5

19,4

17,7

Anm.: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-28,9
december 2022
+1,5
fra november til december 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

20. december 2022 - Nr. 433

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. januar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation