Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden atter på nyt historisk lavpunkt

Forbrugertillidsindikatoren
-37,0
oktober 2022
-4,9
fra september til oktober 2022

Forbrugerforventninger oktober 2022

Ændret 21. oktober 2022 kl. 09:24

Der var desværre glemt et minus i Forbrugertillidsindikatoren for oktober i tabellen Udvikling i forbrugertillidsindikatoren på side 2.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Forbrugertilliden for oktober måned ligger på minus 37,0 og er dermed faldet markant siden september, hvor den lå på minus 32,1. Forbrugertilliden har dermed atter ramt et nyt laveste niveau i statistikkens 48-årige historie, hvilket sker for femte gang i år. Til sammenligning nåede indikatoren et rekordhøjt niveau i januar 2006, hvor den lå på 15,5. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 27,8. I den tid statistikken har været opgjort har forbrugerne aldrig før været så pessimistiske med hensyn til Danmarks og deres egen økonomiske situation. Faldet i forbrugertilliden skyldes primært et kraftigt fald i indikatoren om forbrugernes vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation og i købelysten samt fald i forbrugernes forventninger til familiens fremtidige økonomiske situation. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Forbrugertillidsindikatoren og udvalgte delindikatorerKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation falder kraftigt

Danmarks økonomiske situation i dag vurderes dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 64,1, og har således nået det laveste punkt i den tid statistikken har været opgjort. Ligeledes, som forbrugertilliden, nåede denne indikator et rekordhøjt niveau i januar 2006, hvor den lå på 28,1. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 48,9. Forbrugerne vurderer, at familiens økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 32,1, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger markant højere, på minus 22,7.

Forventningerne til familiens økonomiske situation falder markant

Forbrugerne forventer, at familiens økonomiske situation vil være dårligere om et år end i dag. Indikatoren ligger på minus 14,1, hvilket er også det laveste niveauet nogensinde. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 8,2. Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være dårligere end i dag. Indikatoren ligger nu på minus 24,3, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 21,7.

Forbrugerne vil holde igen med køb af større forbrugsgoder

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er faldet yderligere siden sidste måneds fald og ligger på minus 50,7, hvilket er det laveste niveau i den tid statistikken har været opgjort. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 37,7.

Forbrugerne oplever fortsat højere priser

Forbrugerne oplever, at priserne i dag er markant højere end for et år siden. Indikatoren ligger i oktober på 70,9, hvilket er lidt lavere end sidste måned, hvor den lå på 73,3. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 66,7.

Indikatoren om, hvordan priserne vil udvikle sig i løbet af de næste 12 måneder, er 18,9 i oktober, hvilket indikerer, at forbrugerne fortsat forventer prisstigninger. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er på 21,0.

Den faktiske prisudvikling i forbrugerprisindekset kan ses og følges hver måned på www.statistikbanken.dk/pris111 og i sidste offentliggørelse Nyt fra Danmarks Statistik 2022:343.

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil været steget markant om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren ligger på 31,3, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er markant lavere og ligger på 17,5. Dvs. at forbrugerne forventer en markant højere stigning i arbejdsløsheden om et år, end de i gennemsnittet gjorde i det seneste halve år.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

3,8

-4,1

0,3

-22,4

-24,8

-25,6

-25,1

-32,1

-37,0

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

7,6

4,7

5,3

-14,8

-17,3

-21,3

-21,5

-29,4

-32,1

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

12,7

10,9

11,9

-6,1

-7,8

-7,2

-4,6

-9,2

-14,1

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

7,1

-20,9

-12,1

-37,8

-42,1

-45,5

-48,3

-55,6

-64,1

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

-1,5

-6,1

4,4

-23,2

-23,5

-23,0

-13,7

-22,4

-24,3

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-7,1

-9,1

-7,9

-30,1

-33,0

-30,7

-37,7

-44,0

-50,7

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-7,7

-12,8

1,2

54,4

63,6

66,7

71,2

73,3

70,9

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

24,6

21,9

30,0

37,6

28,2

22,5

0,8

17,8

18,9

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

0,8

14,7

-6,5

9,1

12,6

18,1

15,8

17,9

31,3

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-2,8

-5,8

-0,1

-14,5

-16,9

-17,5

-17,5

-20,0

-27,4

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

58,0

58,5

56,6

62,4

61,4

60,8

63,0

60,3

64,9

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

33,0

35,6

41,5

30,1

25,4

26,0

26,9

16,6

12,3

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

28,9

30,8

35,0

28,5

24,6

18,4

23,7

16,4

18,5

Anm. 1: Se anmærkning under første tabel.
1I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-37,0
oktober 2022
-4,9
fra september til oktober 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

21. oktober 2022 - Nr. 356

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation