Gå til sidens indhold

Fortsat aftagende prisstigninger i Danmark og EU

Årlig ændring i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks i Danmark
(Inflation opgjort efter HICP)
+9,6 %
dec. 2021 - dec. 2022
Årlig ændring i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer i Danmark
(Kerneinflation opgjort efter HICP)
+7,4 %
dec. 2021 - dec. 2022

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks december 2022

Den EU-harmoniserede inflation i Danmark faldt i december 2022 til 9,6 pct. fra 9,7 pct. i november 2022. I samme periode faldt den EU-harmoniserede inflation samlet i de 27 EU-lande fra 11,1 pct. til 10,4 pct., mens den i euroområdet faldt fra 10,1 pct. til 9,2 pct. I Danmark er det i høj grad prisændringer på elektricitet, der trækker ned i den EU-harmoniserede inflation i december i forhold til november, hvor det i EU hovedsageligt er prisændringer på gas, der trækker ned i forhold til november.

Inflation samt kerneinflation opgjort efter HICP i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Kerneinflationen opgjort efter HICP steg i både Danmark og EU

I Danmark steg det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflation opgjort efter HICP) fra 6,9 pct. i november 2022 til 7,4 pct. i december 2022. I samme periode i EU-27 steg kerneinflationen opgjort efter HICP til 8,1 pct. fra 7,8 pct., og i euroområdet steg den til 6,9 pct. fra 6,6 pct. Kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Fødevarer og energi holder fortsat årsstigningen i HICP oppe

I 18 ud af 27 EU-lande er det i december fødevarer, der trækker mest op i årsstigningen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP), mens el, gas og andet brændsel trækker mest op i otte EU-lande.

Ungarn og Spanien har yderpunkterne i EU

Ungarn havde den største årlige ændring i HICP i EU i december på 25,0 pct., mens Spanien havde den laveste årlige stigning i HICP i EU på 5,5 pct. Schweiz havde dog en endnu lavere årlig stigning i HICP på 2,7 pct. Kerneinflationen opgjort efter HICP var også højest i Ungarn og lå på 22,1 pct., mens den var lavest i Luxembourg med 4,7 pct. 

Årlig ændring i HICP i EU-27 (uden Storbritannien) samt Island, Norge og Schweiz. December 2022Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct.

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til den årlige ændring i HICP
i de enkelte lande, december 20221

 

Årsændring
 

 

Vægte 2022

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Nov.
2022

Dec.
2022

 

 

 

 

 

 

pct.

EU-272

1.000,0

 

Fødevarer

Teleudstyr

 

11,1

10,4

Euroområdet

791,5

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

10,1

9,2

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

32,2

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

10,5

10,2

Cypern

1,8

 

Fødevarer

Teletjenester

 

8,1

7,6

Estland

2,0

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

21,4

17,5

Finland

15,5

 

El, gas og andet brændsel

Medicinske produkter og udstyr

 

9,1

8,8

Frankrig

162,3

 

Fødevarer

Teletjenester

 

7,1

6,7

Grækenland

17,2

 

Fødevarer

Teletjenester

 

8,8

7,6

Irland

11,8

 

El, gas og andet brændsel

Transporttjenester

 

9,0

8,2

Italien

130,0

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

12,6

12,3

Letland

2,3

 

Fødevarer

Faktisk husleje

 

21,7

20,7

Litauen

4,7

 

Fødevarer

Teleudstyr

 

21,4

20,0

Luxembourg

2,7

 

Drift af transportmidler

Daginstitutioner og social forsorg

 

7,3

6,2

Malta

0,8

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

7,2

7,3

Nederlandene

42,7

 

El, gas og andet brændsel

Drift af transportmidler

 

11,3

11,0

Portugal

17,9

 

Fødevarer

Ambulant behandling

 

10,2

9,8

Slovakiet

6,6

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

15,1

15,0

Slovenien

3,4

 

Fødevarer

Finansielle tjenester

 

10,8

10,8

Spanien

87,9

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

6,7

5,5

Tyskland

223,8

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

11,3

9,6

Østrig

25,9

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

11,2

10,5

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

10,6

 

Fødevarer

Daginstitutioner og social forsorg

 

14,3

14,3

Danmark

14,0

 

El, gas og andet brændsel

-

 

9,7

9,6

Kroatien

8,0

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

13,0

12,7

Polen

83,9

 

Fødevarer

Teleudstyr

 

16,1

15,3

Rumænien

34,8

 

Fødevarer

Teletjenester

 

14,6

14,1

Sverige

24,2

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

10,1

10,8

Tjekkiet

18,1

 

Fødevarer

-

 

17,2

16,8

Ungarn

14,8

 

Fødevarer

Teletjenester

 

23,1

25,0

Europa uden
for EU

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

7,0

7,2

Norge

 

Fødevarer

Daginstitutioner og social forsorg

 

7,3

6,3

Schweiz

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

2,9

2,7

1Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2EU-27 (uden Storbritannien)
Lande uden angivelse af en varegruppe i kolonnen Største negative vækstbidrag skyldes, at der ikke er en varegruppe med
negativt vækstbidrag.
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Årlig ændring i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks i Danmark
(Inflation opgjort efter HICP)
+9,6 %
dec. 2021 - dec. 2022
Årlig ændring i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer i Danmark
(Kerneinflation opgjort efter HICP)
+7,4 %
dec. 2021 - dec. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

23. januar 2023 - Nr. 23

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge og Schweiz.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation