Gå til sidens indhold

Fortsat stigende inflation i Danmark og EU

Inflationen i Danmark
+11,4 %
oktober 2021 - oktober 2022
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+7,0 %
oktober 2021 - oktober 2022

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks oktober 2022

Inflationen i Danmark steg i oktober 2022 til 11,4 pct. fra 11,1 pct. i september 2022. I samme periode steg inflationen samlet i de 27 EU-lande fra 10,9 pct. til 11,5 pct., mens den i euroområdet steg fra 9,9 pct. til 10,6 pct. I både Danmarks og EU's tilfælde er det den højest målte inflation i den tid, det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks er blevet opgjort, hvilket er siden 1997. I både Danmark og EU er det i høj grad prisstigninger på fødevarer, der trækker inflationen op i oktober i forhold til september.

Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Kerneinflationen stiger

I Danmark steg kerneinflationen (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) fra 6,7 pct. i september 2022 til 7,0 pct. i oktober 2022. I samme periode i EU-27 steg kerneinflationen til 7,6 pct. fra 7,2 pct., og i euroområdet steg den til 6,4 pct. fra 6,0 pct. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Fødevarer og energi holder fortsat inflationen oppe

I 17 ud af 27 EU-lande er det i oktober nu fødevarer, der trækker mest op i inflationen, mens el, gas og andet brændsel trækker mest op i ni EU-lande. Siden december 2021 har det ellers været energi, der har trukket mest op i inflationen.

Estland og Frankrig har yderpunkterne i inflationen i EU

Estland havde den højeste inflation i EU-27 i oktober på 22,5 pct., mens Frankrig havde den laveste inflation i EU på 7,1 pct. Schweiz havde dog en endnu lavere inflation på 2,9 pct. Kerneinflationen var højest i Ungarn og lå på 19,9 pct., mens kerneinflationen var lavest i Frankrig og Luxembourg begge med 5,0 pct.

Inflationen i EU-27 (uden Storbritannien) samt Island, Norge og Schweiz. Oktober 2022Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, oktober 20221

 

Inflation
 

 

Vægte 2022

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Sept.
2022

Okt.
2022

 

 

 

 

 

 

pct.

EU-272

1.000,0

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

10,9

11,5

Euroområdet

791,5

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

9,9

10,6

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

32,2

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

12,1

13,1

Cypern

1,8

 

Fødevarer

Teletjenester

 

9,0

8,6

Estland

2,0

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

24,1

22,5

Finland

15,5

 

Fødevarer

Andre tjenester

 

8,4

8,4

Frankrig

162,3

 

Fødevarer

Teletjenester

 

6,2

7,1

Grækenland

17,2

 

Fødevarer

Teletjenester

 

12,1

9,5

Irland

11,8

 

El, gas og andet brændsel

Transporttjenester

 

8,6

9,4

Italien

130,0

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

9,4

12,6

Letland

2,3

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

22,0

21,7

Litauen

4,7

 

Fødevarer

Teleudstyr

 

22,5

22,1

Luxembourg

2,7

 

Drift af transportmidler

Fodtøj

 

8,8

8,8

Malta

0,8

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

7,4

7,4

Nederlandene

42,7

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

17,1

16,8

Portugal

17,9

 

Fødevarer

Ambulant behandling

 

9,8

10,6

Slovakiet

6,6

 

Fødevarer

-

 

13,6

14,5

Slovenien

3,4

 

Fødevarer

Teletjenester

 

10,6

10,3

Spanien

87,9

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

9,0

7,3

Tyskland

223,8

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

10,9

11,6

Østrig3

25,9

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

11,0

11,5

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

10,6

 

Fødevarer

Daginstitutioner og social forsorg

 

15,6

14,8

Danmark

14,0

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

11,1

11,4

Kroatien

8,0

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

12,6

12,7

Polen

83,9

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

15,7

16,4

Rumænien

34,8

 

Fødevarer

Teletjenester

 

13,4

13,5

Sverige

24,2

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

10,3

9,8

Tjekkiet

18,1

 

Fødevarer

-

 

17,8

15,5

Ungarn

14,8

 

Fødevarer

Teletjenester

 

20,7

21,9

Europa uden
for EU

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Fødevarer

Teletjenester

 

5,9

6,4

Norge

 

El, gas og andet brændsel

Daginstitutioner og social forsorg

 

7,7

8,4

Schweiz

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

3,2

2,9

1Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2EU-27 (uden Storbritannien)
Lande uden angivelse af en varegruppe i kolonnen Største negative vækstbidrag, skyldes at der ikke er en varegruppe med
negativt vækstbidrag.
3Tallet for september 2022 er revideret for Østrig.
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Inflationen i Danmark
+11,4 %
oktober 2021 - oktober 2022
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+7,0 %
oktober 2021 - oktober 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

22. november 2022 - Nr. 389

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge og Schweiz.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation