Gå til sidens indhold

Fortsat stigende inflation i Danmark og EU

Inflationen i Danmark
+11,1 %
sept. 2021 - sept. 2022
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+6,7 %
sept. 2021 - sept. 2022

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks september 2022

Inflationen i Danmark steg i september 2022 til 11,1 pct. fra 9,9 pct. i august 2022. I samme periode steg inflationen samlet i de 27 EU-lande fra 10,1 pct. til 10,9 pct., mens den i euroområdet steg fra 9,1 pct. til 9,9 pct. Inflationen for september 2022 er dermed højere i Danmark end gennemsnittet for de 27 EU-lande, hvilket er første gang siden december 2020. I både Danmarks og EU's tilfælde er det den højest målte inflation i den tid, det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks er blevet opgjort, hvilket er siden 1997. I Danmark er det i høj grad prisstigninger på elektricitet, der trækker inflationen op i september i forhold til august, hvor det i EU især skyldes højere priser på fødevarer og gas.

Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Uændret kerneinflation i Danmark

I Danmark var kerneinflationen (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) uændret med 6,7 pct. i september 2022. I samme periode i EU-27 steg kerneinflationen til 7,1 pct. fra 6,6 pct., og i euroområdet steg den til 6,0 pct. fra 5,5 pct. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Energi og fødevarer holder fortsat inflationen oppe

I 15 ud af 27 EU-lande er det el, gas og andet brændsel, der trækker mest op i inflationen i september, mens fødevarer trækker mest op i 11 EU-lande.

Estland og Frankrig har yderpunkterne i inflationen i EU

Estland havde den højeste inflation i EU-27 i september på 24,1 pct., mens Frankrig havde den laveste inflation i EU på 6,2 pct. Schweiz havde dog en endnu lavere inflation på 3,2 pct. Kerneinflationen var højest i Ungarn og lå på 18,6 pct., mens kerneinflationen var lavest i Frankrig med 4,5 pct.

Inflationen i EU-27 (uden Storbritannien) samt Island, Norge og Schweiz. September 2022Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, september 20221

 

Inflation
 

 

Vægte 2022

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Aug.
2022

Sept.
2022

 

 

 

 

 

 

pct.

EU-272

1.000,0

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

10,1

10,9

Euroområdet

791,5

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

9,1

9,9

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

32,2

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

10,5

12,1

Cypern

1,8

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

9,6

9,0

Estland

2,0

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

25,2

24,1

Finland

15,5

 

Fødevarer

Medicinske produkter og udstyr

 

7,9

8,4

Frankrig

162,3

 

Fødevarer

Teleudstyr

 

6,6

6,2

Grækenland

17,2

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

11,2

12,1

Irland

11,8

 

El, gas og andet brændsel

Transporttjenester

 

9,0

8,6

Italien

130,0

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

9,1

9,4

Letland

2,3

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

21,4

22,0

Litauen

4,7

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

21,1

22,5

Luxembourg

2,7

 

Drift af transportmidler

Fodtøj

 

8,6

8,8

Malta

0,8

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

7,0

7,4

Nederlandene

42,7

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

13,7

17,1

Portugal

17,9

 

Fødevarer

Ambulant behandling

 

9,3

9,8

Slovakiet

6,6

 

Fødevarer

-

 

13,4

13,6

Slovenien

3,4

 

Fødevarer

Teletjenester

 

11,5

10,6

Spanien

87,9

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

10,5

9,0

Tyskland

223,8

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

8,8

10,9

Østrig3

25,9

 

El, gas og andet brændsel

Beklædning

 

9,3

10,9

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

10,6

 

Fødevarer

Daginstitutioner og social forsorg

 

15,0

15,6

Danmark

14,0

 

El, gas og andet brændsel

-

 

9,9

11,1

Kroatien

8,0

 

Fødevarer

Teletjenester

 

12,6

12,6

Polen

83,9

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

14,8

15,7

Rumænien

34,8

 

Fødevarer

Teletjenester

 

13,3

13,4

Sverige

24,2

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

9,5

10,3

Tjekkiet

18,1

 

El, gas og andet brændsel

-

 

17,1

17,8

Ungarn

14,8

 

Fødevarer

Teletjenester

 

18,6

20,7

Europa uden
for EU

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Fødevarer

Teletjenester

 

5,5

5,9

Norge

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

7,1

7,7

Schweiz

 

El, gas og andet brændsel

Medicinske produkter og udstyr

 

3,3

3,2

1Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2EU-27 (uden Storbritannien)
Lande uden angivelse af en varegruppe i kolonnen Største negative vækstbidrag, skyldes at der ikke er en varegruppe med
negativt vækstbidrag.
3Tallet for august 2022 er revideret for Østrig.
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Inflationen i Danmark
+11,1 %
sept. 2021 - sept. 2022
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+6,7 %
sept. 2021 - sept. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

24. oktober 2022 - Nr. 358

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge og Schweiz.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation