Gå til sidens indhold

Inflationen stiger fortsat i Danmark og EU

Inflationen i Danmark
+9,6 %
juli 2021 - juli 2022
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+6,3 %
juli 2021 - juli 2022

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks juli 2022

Inflationen i Danmark steg i juli 2022 til 9,6 pct. fra 9,1 pct. i juni 2022. I samme periode steg inflationen samlet i de 27 EU-lande fra 9,6 pct. til 9,8 pct., mens den i euroområdet steg fra 8,6 pct. til 8,9 pct. I både Danmarks og EU's tilfælde er det den højest målte inflation i den tid, det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks er blevet opgjort, hvilket er siden 1997. I både Danmark og EU er det i høj grad prisstigninger på fødevarer, der trækker inflationen op i juli i forhold til juni.

Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Kerneinflationen stiger fortsat

I Danmark steg kerneinflationen (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) fra 5,4 pct. i juni 2022 til 6,3 pct. i juli 2022. I samme periode i EU-27 steg kerneinflationen til 6,1 pct. fra 5,6 pct., og i euroområdet steg den til 5,1 pct. fra 4,6 pct. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Energi og fødevarer holder fortsat inflationen oppe

I 11 ud af 27 EU-lande er det el, gas og andet brændsel, der trækker mest op i inflationen i juli, mens fødevarer trækker mest op i ti EU-lande.

Estland samt Frankrig og Malta har yderpunkterne i inflationen i EU

Estland havde den højeste inflation i EU-27 i juli på 23,2 pct., mens Frankrig og Malta havde den laveste inflation i EU begge på 6,8 pct. Schweiz havde dog en endnu lavere inflation på 3,3 pct. Kerneinflationen var højest i Ungarn og lå på 15,0 pct., mens kerneinflationen var lavest i Frankrig og Italien begge med 4,3 pct.

Inflationen i EU-27 (uden Storbritannien) samt Island, Norge og Schweiz. Juli 2022Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, juli 20221

 

Inflation
 

 

Vægte 2022

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Juni
2022

Juli
2022

 

 

 

 

 

 

pct.

EU-272

1.000,0

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

9,6

9,8

Euroområdet

791,5

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

8,6

8,9

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

32,2

 

El, gas og andet brændsel

Beklædning

 

10,5

10,4

Cypern

1,8

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

9,0

10,6

Estland

2,0

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

22,0

23,2

Finland

15,5

 

Drift af transportmidler

Daginstitutioner og social forsorg

 

8,1

8,0

Frankrig

162,3

 

Drift af transportmidler

Teleudstyr

 

6,5

6,8

Grækenland

17,2

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

11,6

11,3

Irland

11,8

 

El, gas og andet brændsel

Andre personlige effekter

 

9,6

9,6

Italien

130,0

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

8,5

8,4

Letland

2,3

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

19,2

21,3

Litauen

4,7

 

Fødevarer

-

 

20,5

20,9

Luxembourg

2,7

 

Drift af transportmidler

AV/fotoudstyr og computere

 

10,3

9,3

Malta

0,8

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

6,1

6,8

Nederlandene

42,7

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

9,9

11,6

Portugal

17,9

 

Fødevarer

Ambulant behandling

 

9,0

9,4

Slovakiet

6,6

 

Fødevarer

-

 

12,6

12,8

Slovenien

3,4

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

10,8

11,7

Spanien

87,9

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

10,0

10,7

Tyskland

223,8

 

El, gas og andet brændsel

Transporttjenester

 

8,2

8,5

Østrig

25,9

 

Drift af transportmidler

Beklædning

 

8,7

9,4

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

10,6

 

Fødevarer

Daginstitutioner og social forsorg

 

14,8

14,9

Danmark

14,0

 

El, gas og andet brændsel

Glas, service og husredskaber

 

9,1

9,6

Kroatien

8,0

 

Fødevarer

Teletjenester

 

12,1

12,7

Polen

83,9

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

14,2

14,2

Rumænien

34,8

 

Fødevarer

-

 

13,0

13,0

Sverige

24,2

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

8,9

8,3

Tjekkiet

18,1

 

Fødevarer

Teletjenester

 

16,6

17,3

Ungarn

14,8

 

Fødevarer

Teletjenester

 

12,6

14,7

Europa uden
for EU

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

5,4

6,4

Norge

 

Drift af transportmidler

Beklædning

 

7,0

7,3

Schweiz

 

El, gas og andet brændsel

Medicinske produkter og udstyr

 

3,2

3,3

1 Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2 EU-27 (uden Storbritannien)
Lande uden angivelse af en varegruppe i kolonnen Største negative vækstbidrag, skyldes at der ikke er en varegruppe med
negativt vækstbidrag.
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Inflationen i Danmark
+9,6 %
juli 2021 - juli 2022
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+6,3 %
juli 2021 - juli 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

23. august 2022 - Nr. 285

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge og Schweiz.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation