Gå til sidens indhold

De præsterede timer steg i andet kvartal

Arbejdstidsregnskabet 2. kvt. 2022

De præsterede timer steg i andet kvartal 2022 for femte kvartal i træk. Den samlede stigning i de præsterede timer fra første kvartal til andet kvartal 2022 var på 0,9 pct. Det var sektoren virksomheder og organisationer, som drev udviklingen med en stigning på 1,3 pct., mens sektoren offentlig forvaltning og service havde et fald på 0,2 pct. i de præsterede timer. I forhold til andet kvartal 2020, hvor de præsterede timer var på det laveste niveau under COVID-19-nedlukningerne, er de præsterede timer steget med 11,6 pct. Tallene er sæsonkorrigerede.

Præsterede timer for hele økonomien, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/atr110 og atr112

De fleste brancher havde en stigning i de præsterede timer

Brancherne kultur, fritid og anden service samt handel og transport mv. var med stigninger på hhv. 3,1 og 2,7 pct. de to brancher med de største stigninger fra første til andet kvartal 2022. Branchen handel og transport mv. indeholder underbranchen hoteller og restauranter, som steg med 18,1 pct. fra første til andet kvartal. Landbrug, skovbrug og fiskeri samt offentlig administration, undervisning og sundhed var de eneste brancher, som i perioden havde fald i de præsterede timer på hhv. 1,3 og 0,8 pct. De øvrige brancher havde stigninger i de præsterede timer på mellem 0,2 til 1,7 pct.

Udviklingen i de præsterede timer under og efter COVID-19

Udviklingen i de præsterede timer har været forskellig i brancherne under COVID-19-pandemien. I branchen bygge og anlæg er de præsterede timer steget siden andet kvartal 2020. Branchen industri havde et fald i præsterede timer i andet kvartal 2020, men derefter er antallet af præsterede timer vokset støt. Branchen hoteller og restauranter havde store fald i præsterede timer i andet kvartal 2020 og første kvartal 2021, hvor mange blev hjemsendt med løn som følge af COVID-19. Mellem nedlukningerne er antallet af præsterede timer i hoteller og restauranter steget betydeligt, og i andet kvartal efter genåbningen i februar 2022 er antallet af præsterede timer steget 18,1 pct. i branchen.

Udvikling i de præsterede timer i udvalgte brancher siden første kvartal 2019, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/atr112

Beskæftigelsen steg samlet set i andet kvartal

Den samlede beskæftigelse steg med 0,8 pct. fra første kvartal til andet kvartal 2022. Branchen handel og transport mv. steg med 2,1 pct. Kultur, fritid og anden service steg med 1,8 pct. Brancherne landbrug, skovbrug og fiskeri samt offentlig administration, undervisning og sundhed var de to eneste brancher med fald i beskæftigelsen på henholdsvis 0,6 pct. og 0,4 pct. I brancherne information og kommunikation, industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed samt ejendomshandel og udlejning steg beskæftigelsen mellem 1,1 og 1,5 pct.

Den samlede lønsum steg i både den private og offentlige sektor

Lønsummen steg for hele økonomien med 1,5 pct. fra første til andet kvartal 2022. I sektoren offentlig forvaltning steg lønsummen med 1,7 pct., og virksomheder og organisationer steg med 1,5 pct. I brancherne ejendomshandel og udlejning samt finansiering og forsikring faldt lønsummen med hhv. 1,8 og 0,1 pct. Branchen information og kommunikation havde sammen med kultur, fritid og anden service de største stigninger på hhv. 3,7 og 3,4 pct. De øvrige branchers lønsum steg mellem 0,1 til 1,9 pct.

Beskæftigelse, præsterede timer og lønsum, sæsonkorrigeret. Udvikling fra 1. kvt. 2022 til 2. kvt. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/atr114

Arbejdstidsregnskabet, sæsonkorrigeret. 2. kvt. 2022 og relativ ændring i forhold til 1. kvt. 2022

 

Gns. antal
beskæftigede

 

Præsterede
arbejdstimer

 

Lønsum for
lønmodtagere

 

antal

pct.

 

1.000

pct.

 

mio. kr.

pct.

I alt

3125511

0,8

 

1042534

0,9

 

338364

1,5

Virksomheder og organisationer1

2261182

1,1

 

764989

1,3

 

242615

1,5

Offentlig forvaltning og service2

864329

0,1

 

277545

-0,2

 

95750

1,7

Landbrug, skovbrug og fiskeri

69396

-0,6

 

24213

-1,3

 

3531

0,1

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

359245

1,2

 

135397

1,0

 

49512

1,6

Bygge og anlæg

200578

0,9

 

79091

0,9

 

21882

0,7

Handel og transport mv.

765802

2,1

 

230022

2,7

 

67094

1,9

Information og kommunikation

132614

1,5

 

47817

1,7

 

19040

3,7

Finansiering og forsikring

87599

0,9

 

31308

0,2

 

17143

-0,1

Ejendomshandel og udlejning

52192

1,1

 

17834

1,4

 

4842

-1,8

Erhvervsservice

367907

0,6

 

130468

1,3

 

42578

1,8

Offentlig administration,

 

 

 

 

 

 

 

 

undervisning og sundhed

945958

-0,4

 

303787

-0,8

 

101855

1,2

Kultur, fritid og anden service

140922

1,8

 

41145

3,1

 

10887

3,4

Anm. 1: Beskæftigede omfatter personer, der arbejder mod betaling og inkluderer også personer, der er midlertidigt fraværende uanset fraværsårsag. Læs mere i notatet: Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatstikker
Anm. 2: Brancher med uoplyst aktivitet er ikke vist i tabellen.
1 Virksomheder og organisationer omfatter de private virksomheder, de offentlige virksomheder, private nonprofitorganisationer og internationale organisationer samt uoplyst sektor.
2 Offentlig forvaltning og service omfatter den ikke-markedsmæssige del af den offentlige sektor, dvs. statslig forvaltning og service, regional forvaltning og service, kommunal forvaltning og service samt sociale kasser og fonde.
Kilde: www.statistikbanken.dk/atr112 og atr114

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19 og den nye ferielovgivning

Oplysninger for 2020 og 2021 om betydningen for arbejdstidsregnskabet af COVID-19 og den nye ferielovgivning er givet i et særskilt notat: Særlige forhold ved offentliggørelse af Arbejdstidsregnskabet i 2020 og i 2021. Når oplysninger vedrørende kompensationspakker er endeligt opdaterede for 2022, vil notatet blive opdateret med de seneste korrektioner.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. september 2022 - Nr. 311

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdstidsregnskabet er i september 2016 omlagt til at blive baseret på arbejdsmarkedsregnskabet med data fra og med 2008. Se nærmere beskrivelse og størrelse af revisionen i notatet Databrud i ATR ved overgang til AMR.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation