Gå til sidens indhold

Tønder kommune har det største landbrugsareal

Afgrøder i dansk landbrug 2022

Med 90.000 ha med marker topper Tønder i Sønderjylland som den største landbrugskommune i Danmark. På de næste pladser kommer Ringkøbing-Skjern og Viborg, begge vestjyske kommuner. Blandt de 10 største landbrugskommuner er det alene Lolland og Guldborgsund, som ikke er jyske.

Markareal i de 10 største landbrugskommuner 2022

Afgrødefordeling

Bedrifterne i Tønder skiller sig ud fra landsgennemsnittet ved at have en høj andel af jorden, som dyrkes med grovfoderafgrøder, dvs. græs, majs og helsæd. Andelen er 50 pct. mod 28 pct. for hele landet og 33 pct. for Jylland under ét. Grunden til dette store areal med grovfoder er mange bedrifter med kvæg. Omvendt har de to østdanske kommuner Lolland og Guldborgsund kun en andel af grovfoder på henholdsvis 4 og 6 pct., men derimod høje andele af rodfrugter, først og fremmest sukkerroer. Rodfrugter omfatter også kartofler og foderroer.

Landbrug i de fleste kommuner

Næsten alle kommuner i Danmark har landbrug. Kun enkelte kommuner i Region Hovedstaden som fx Frederiksberg og Gentofte er helt uden landbrug. I Danmark udgør landbruget 61 pct. af hele arealet, men i kommunerne Lolland, Odder, Morsø og Ærø er andelen helt oppe på 75 pct. Se mere i Statistikbanken om arealer fordelt efter kommuner.

Afgrødefordelingen i Danmarks 10 største landbrugskommuner og landsdele 2022

 

Korn og ærter

Industriafgrøder

Rodfrugter

Grovfoder

Gartneri

Øvrige afgrøder

Landbrug og gartneri i alt

 

ha

Hele landet

1349567

199848

95071

722852

18905

242295

2628536

Øst for Storebælt

287618

60011

33580

77029

5905

69194

533337

Fyn

146033

26062

1995

40236

4954

35473

254753

Jylland

915916

113776

59496

605586

8045

137627

1840446

Tønder

35751

3464

3246

44569

83

3261

90374

Ringkøbing-Skjern

43099

2912

5119

30929

90

6447

88595

Viborg

33887

3589

3318

35811

1350

6904

84860

Herning

37589

1254

9197

24502

170

5208

77920

Aalborg

36162

5539

2030

21822

446

6862

72862

Varde

26497

1268

833

40936

63

3120

72718

Lolland

38209

6427

12463

2464

537

6662

66760

Guldborgsund

34965

5664

9625

3775

723

8436

63188

Aabenraa

28470

2486

1929

28321

147

1688

63041

Thisted

31845

3795

296

21002

50

4634

61622

 

pct.

Hele landet

51,3

7,6

3,6

27,5

0,7

9,2

100,0

Øst for Storebælt

53,9

11,3

6,3

14,4

1,1

13,0

100,0

Fyn

57,3

10,2

0,8

15,8

1,9

13,9

100,0

Jylland

49,8

6,2

3,2

32,9

0,4

7,5

100,0

Tønder

39,6

3,8

3,6

49,3

0,1

3,6

100,0

Ringkøbing-Skjern

48,6

3,3

5,8

34,9

0,1

7,3

100,0

Viborg

39,9

4,2

3,9

42,2

1,6

8,1

100,0

Herning

48,2

1,6

11,8

31,4

0,2

6,7

100,0

Aalborg

49,6

7,6

2,8

29,9

0,6

9,4

100,0

Varde

36,4

1,7

1,1

56,3

0,1

4,3

100,0

Lolland

57,2

9,6

18,7

3,7

0,8

10,0

100,0

Guldborgsund

55,3

9,0

15,2

6,0

1,1

13,4

100,0

Aabenraa

45,2

3,9

3,1

44,9

0,2

2,7

100,0

Thisted

51,7

6,2

0,5

34,1

0,1

7,5

100,0

Kilde: Særkørsel ud fra materiale fra Landbrugsstyrelsens registeransøgninger over arealstøtte fra danske landmænd

Nyt fra Danmarks Statistik

15. juli 2022 - Nr. 256

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. juli 2023

Kontakt

Kilder og metode

Arealer for 2023 er hentet fra Landbrugsstyrelsens ordning med arealstøtte, tidligere tal er fra landbrugs- og gartneritællingen. Til hver bedrift er henført én og kun én kommune. Hvis en bedrift har arealer i mere end én kommune er vælges den kommune, hvor det største areal befinder sig.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation