Gå til sidens indhold

Der sælges mere alkohol og flere cigaretter

Salg af alkohol og tobak 2021

I 2021 blev der solgt 8,4 liter ren alkohol pr. indbygger, svarende til 7,6 pct. mere end året før. Øl og vin var de mest almindelige typer alkohol, der blev købt i 2021, idet de udgjorde knap 82 pct. af det samlede salg af alkohol i Danmark. Spiritussalget udgjorde 18 pct. af det samlede salg, med 1,6 liter ren alkohol pr. indbygger. Samtidig er salget af cigaretter steget med 5,0 pct. fra 2020 til 2021 - fra 785 styk pr. indbygger i 2020 til 825 styk pr. indbygger i 2021.

Salget af cigaretter pr. indbygger over 18 årKilde: www.statistikbanken.dk/alko6

Salget af cigaretter stiger, men salget af røgtobak falder

Mens salget af cigaretter steg i 2021, ses et fald i salget af røgtobak i forhold til 2020. I 2021 er salget faldet knapt 7,5 pct. - fra 516 tons til 477 tons. Røgtobak omfatter løs tobak til piber og rul-selv-cigaretter.

Salget af cigarer og cigarillos falder

Salget af cigarer og cigarillos faldt fra 41 mio. styk i 2020 til 20 mio. styk i 2021 - et fald på knapt 52 pct.

En dansker over 18 år køber i gennemsnit 13,3 genstande om ugen

I 2021 blev der solgt 48,9 mio. liter ren alkohol i danske forretninger. Det svarer til, at hver dansker over 18 år i gennemsnit købte 10,4 liter ren alkohol om året eller 13,3 genstande om ugen, når én genstand svarer til 1,5 cl ren alkohol. Sidst antallet af genstande om ugen var på dette niveau var i 2011, hvor hver indbygger i gennemsnit købte 14,1 genstande om ugen.

Salg af alkohol og tobaksvarer

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

mio. liter

Salg af pilsnerækvivalenter, i alt

368

358

360

359

355

383

Salg af vin, i alt

152

149

154

150

161

169

Salg af spiritus, i alt

20

20

20

20

19

23

Salg af alkoholsodavand

7

7

 

1.000 liter

Salg af alkohol i alt, ren alkohol

45304

44522

44781

44185

45285

48935

Salg af øl, ren alkohol

16943

16448

16576

16506

16335

17629

Salg af vin, ren alkohol

20246

19851

20269

19671

21274

22261

Salg af spiritus, ren alkohol

7728

7838

7937

8009

7676

9044

Salg af alkoholsodavand, ren alkohol

389

384

 

mio. stk.

Salg af cigaretter

5774

6133

5138

5570

4575

4826

Salg af cigarer og cigarillos

66

56

48

38

41

20

 

ton

Salg af røgtobak

531

486

412

410

516

477

Anm.: Alkoholsodavand kan fra og med 2018 ikke længere opgøres særskilt. Dette skyldes, at tillægsafgiften på alkoholsodavand, der er grundlaget for beregningen, ikke længere opkræves.
Kilde: www.statistikbanken.dk/alko6

Salg af alkohol og tobak pr. person

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

liter

Gns. salg af ren alkohol

 

 

 

 

 

 

Pr. indbygger

7,9

7,7

7,7

7,6

7,8

8,4

Pr. indbygger over 18 år

10,0

9,7

9,7

9,5

9,7

10,4

Fordelt på typer:

 

 

 

 

 

 

Øl

3,0

2,8

2,9

2,8

2,8

3,0

Vin

3,5

3,4

3,5

3,4

3,7

3,8

Spiritus

1,3

1,4

1,4

1,4

1,3

1,6

Alkoholsodavand

0,1

0,1

Gns. salg af cigaretter

 

 

 

 

 

 

Pr. indbygger

1009

1065

887

958

785

825

Pr. indbygger over 18 år

1272

1339

1113

1196

979

1027

Anm.: Se anm. i første tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/alko2 og beregninger, der ikke findes i statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

17. juni 2022 - Nr. 217

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Datagrundlaget er oplysninger fra SKAT om provenu ved salg af afgiftsbelagte alkoholholddige drikkevarer og tobaksvarer, samt data fra Skatteministeriet. 

Alkoholsodavand var eksklusive ciderprodukter til og med 2010, da cider i denne periode klassificeres som et vinprodukt. Som følge af den tillægsafgift der 1. august 2010 blev lagt på ciderprodukter, er cider fra og med 2011-tallene blive klassificeret som alkoholsodavand. Salget af alkohol og tobak bygger på den antagelse, at forretningernes indkøbte varer sælges videre til forbrugerne umiddelbart efter. Hvis forretninger køber til lager med henblik på salg året efter, holder denne antagelse ikke.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation