Gå til sidens indhold

Der bor børn i hver fjerde familie

Børnefamilier 1. januar 2022

1. januar 2022 var der 773.541 børnefamilier i Danmark, hvilket svarede til 25 pct. af alle familier. En familie består af en eller flere personer, der bor på den samme adresse og har visse indbyrdes relationer. Den højeste andel af børnefamilier var i Skanderborg, Egedal, Solrød og Allerød Kommuner, hvor 36 pct. af alle familier var en børnefamilie. Færre end 20 pct. af familierne var en børnefamilie i fx Bornholm, København og Odsherred Kommuner.

Andel familier med hjemmeboende børn. 1. januar 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/fam44n

Gengangere blandt kommuner med høj andel børnefamilier i 2007 og 2022

Ses på udviklingen i andelen af børnefamilier for 15 år siden og i dag, er gennemsnittet for hele landet faldet fra 27 pct. i 2007 til 25 pct. i 2022. Otte ud af de ti kommuner med den højeste andel af børnefamilier af alle familier var de samme i både 2007 og 2022, nemlig Skanderborg, Egedal, Solrød, Allerød, Favrskov, Furesø, Rebild og Lejre Kommuner. I 2022 var der langt færre kommuner, hvor andelen af børnefamilier udgjorde mere end 30 pct. end i 2007, hhv. 13 og 37 kommuner. Ligeledes var der i 2007 fire kommuner, hvor børnefamilierne udgjorde mindre end 20 pct. af alle familier, og dette var steget til otte kommuner i 2022.

Andel familier med hjemmeboende børn. 1. januar 2007Kilde: www.statistikbanken.dk/fam44n

Lige mange børnefamilier med ét og to hjemmeboende børn

Der var 1.357.441 hjemmeboende børn 1. januar 2022, hvilket svarede til et gennemsnit på 1,8 børn pr. børnefamilie. Dette var også tilfældet i 2007. På landsplan var der i 2022 stort set lige mange børnefamilier (knap 43 pct.) med hhv. ét og to hjemmeboende børn, hvilket er en lille ændring i forhold til 2007, hvor 40 pct. af børnefamilierne havde ét barn og 43 pct. havde to børn.

Børnefamilier efter antal hjemmeboende børn. 1. januar 2022

 

1 barn

2 børn

3 børn

4 børn

5 børn og derover

I alt

Hele landet

328543

329351

97043

15192

3412

773541

 

pct.

Hele landet

42,5

42,6

12,6

2,0

0,4

100,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/fam44n

Ét-barns-familier havde oftest et barn på de yngste eller ældste alderstrin

Børnefamilier med ét barn dækker også familier, hvor der kan tilkomme søskende, og familier, hvor kun et af flere børn stadig er hjemmeboende mens eventuelle øvrige børn kan være flyttet hjemmefra. Dette afspejles i opgørelsen af børnenes alder i ét-barns-familierne, hvor de alleryngste børn (0-3 år) udgjorde 27 pct., mens 28 pct. af børnene var 18 år og ældre.

Alder på barnet i familier med ét hjemmeboende barn. 1. januar 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/fam111n

Nyt fra Danmarks Statistik

18. marts 2022 - Nr. 89

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på 0-16-årige og deres forældres folkeregisteradresser, dvs. at et brud eller et skift i familien alene opgøres ud fra forældrenes adresse i starten og slutningen af året.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation