Gå til sidens indhold

Mange tabte arbejdsdage på hospitalerne i 2021

Arbejdsstandsninger 2021

Der var 243.400 tabte arbejdsdage som følge af arbejdsstandsninger i 2021. Det er det klart højeste niveau i otte år, overgået af lærerlockouten i 2013, og kan i høj grad henføres til arbejdsnedlæggelserne i det regionale og kommunale sundhedsvæsen hen over sommeren. De arbejdsstandsninger, der opgøres i denne statistik, skyldes strejker eller lockouter, og det opgjorte niveau er således uafhængigt af midlertidige hjemsendelser som følge af COVID-19-restriktioner.

Antallet af tabte arbejdsdage, som følge af arbejdsstandsninger på det danske arbejdsmarkedKilde: www.statistikbanken.dk/abst1

Tre markante konflikter på det danske arbejdsmarked siden 1996

Siden 1996, som er første år for denne tidsserie, har der været tre særligt konflikt-ramte år: 1998 med 3,2 mio., 2008 med 1,9 mio. samt 2013 med 0,9 mio. tabte arbejdsdage. Mens virksomheder og organisationer stod for hovedparten af de tabte arbejdsdage under 'gærkrisen' i 1998, var det omvendte tilfældet i såvel 2008 (overenskomststrejker) som 2013 (lærerlockouten), hvor offentlig forvaltning og service stod for langt hovedparten af de tabte arbejdsdage. Efter disse tre store konfliktår er 2021 det fjerdemest konfliktfyldte år, målt ved antallet af tabte arbejdsdage som følge af strejker og lockouter.

Første gang i otte år var hovedparten af konflikterne inden for det offentlige

Opgjort på sektorer skyldtes langt hovedparten af de tabte arbejdsdage i 2021 arbejdsnedlæggelser inden for det offentlige og mere specifikt inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen. Det er samtidig første gang siden lærerkonflikten i 2013, at hovedparten af de tabte arbejdsdage er tabt inden for offentlig forvaltning og service.

Meget få tabte dage i virksomheder og organisationer

I 2021 stod sektoren virksomheder og organisationer kun for 5.000 af de tabte arbejdsdage, svarende til 2 pct. Ud af disse 5.ooo tabte arbejdsdage stod industrien for de 2.700, svarende til 54 pct. af de tabte arbejdsdage i virksomheder og organisationer. Siden 2007 har antallet af tabte arbejdsdage i virksomheder og organisationer været beskedent, idet antallet af tabte private arbejdsdage har ligget under 30.000 for samtlige 14 år.

Arbejdsstandsninger, berørte ansatte og tabte arbejdsdage fordelt på brancher

 

2020

2021

 

Arbejds-
stands-
ninger

Berørte
ansatte1

Tabte
arbejds-
dage1

Arbejds-
stands-
ninger

Berørte
ansatte1

Tabte
arbejds-
dage1

 

antal

I alt

135

5300

8500

160

16830

243400

Landbrug, fiskeri og råstofudvinding

1

0

0

-

-

-

Industri i alt

33

1500

2900

39

2275

2700

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

8

300

1400

3

140

100

Tekstil- og læderindustri

1

100

100

-

-

-

Træ-, papir- og grafisk industri

5

100

100

3

117

0

Kemisk industri og plastindustri

3

100

0

7

260

100

Sten-, ler- og glasindustri

2

100

100

2

155

200

Jern- og metalindustri

11

500

1000

19

1137

1700

Møbelindustri og anden industri

3

300

100

5

466

700

Energi- og vandforsyning

-

-

-

-

-

-

Bygge- og anlægsvirksomhed

58

1300

1600

34

567

900

Handel

4

400

400

4

117

100

Hotel- og restaurationsvirksomhed

1

0

0

1

80

100

Transport, post og tele

25

1800

3600

12

560

600

Stat, regioner og kommuner 

4

100

100

63

12559

238400

Øvrige

9

0

0

7

672

700

1 'Berørte ansatte' og 'tabte arbejdsdage' er afrundet til hele hundreder, hvilket betyder at summerne kan afvige fra totalerne.
Kilde: www.statistikbanken.dk/abst1

Arbejdsstandsninger, berørte ansatte og tabte arbejdsdage fordelt på sektorer

 

Arbejdsstandsninger

Berørte ansatte1

Tabte arbejdsdage1

 

Offentlig
forvaltning
og
service

Virksom-
heder og
organisa-
tioner

I alt


 

Offentlig
forvaltning
og
service

Virksom-
heder og
organisa-
tioner

I alt


 

Offentlig
forvaltning
og
service

Virksom-
heder og
organisa-
tioner

I alt


 

 

antal

2021

63

97

160

12600

4300

16800

238400

5000

243400

2020

4

131

135

100

5100

5300

100

8400

8500

2019

15

135

150

500

5400

5900

500

7900

8400

2018

10

138

148

200

7100

7300

100

20200

20300

2017

6

420

426

700

16200

17000

2000

26000

28100

2016

2

142

144

200

6800

7000

600

14800

15400

2015

11

147

158

700

5400

6100

1000

8400

9400

2014

15

303

318

700

9900

10600

1000

15900

16900

2013

15

182

197

50500

6900

57300

919900

10400

930300

2012

11

214

225

200

8300

8600

600

9600

10200

2011

16

264

280

600

12600

13100

500

14500

15000

2010

22

307

329

2200

13600

15800

2000

16500

18500

2009

32

175

207

3400

9300

12700

3300

11700

15000

2008

41

294

335

72000

19400

91400

1839500

29600

1869100

2007

80

782

862

17400

43700

61100

18600

73100

91700

2006

77

399

476

58800

20300

79100

62400

23500

85900

2005

31

503

534

3100

29800

32800

15000

36100

51100

2004

42

762

804

6000

69700

75700

6600

69800

76400

2003

57

624

681

6000

38300

44400

11400

43700

55100

2002

206

1143

1349

24000

86800

110900

80600

113000

193600

2001

58

774

832

3800

45700

49500

4800

51200

56000

2000

63

1018

1081

7000

68700

75700

22400

102400

124800

1999

195

884

1079

16800

58400

75200

20300

71500

91800

1998

65

1192

1257

12500

489700

502300

19300

3153700

3173000

1997

32

991

1023

900

74400

75300

1100

100600

101700

1996

46

884

930

2000

63800

65700

1700

74000

75700

1 'Berørte ansatte' og 'tabte arbejdsdage' er afrundet til hele hundreder, hvilket betyder at summerne kan afvige fra totalerne.
Kilde: www.statistikbanken.dk/abst1

Nyt fra Danmarks Statistik

7. april 2022 - Nr. 119

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. marts 2023

Kontakt

Statistik­dokumentation