Gå til sidens indhold

Mænd med højskolekursus har lavere indkomst

Højskoler 2018/2019

35-39-årige mænd, som har været på et langt højskolekursus, havde i gennemsnit 41.000 kr. mindre i årsindkomst i 2018 sammenlignet med 35-39-årige mænd, som ikke har været på et langt højskolekursus. Derimod havde 35-39-årige kvinder, som har været på et langt højskolekursus, i gennemsnit 7.000 kr. mere i årsindkomst end 35-39-årige kvinder, som ikke har været på et langt højskolekursus. Det er værd at bemærke, at denne forskel ikke kommer til udtryk i uddannelsesniveauet, da både højtuddannede kvinder og mænd tager mere på højskole end kvinder og mænd med en kortere uddannelse. Et langt højskoleophold varer 12 uger eller mere og er opgjort for perioden 1980 til 2019.

Samlet årsindkomst før skat i 2018 for de 35-39 årige, fordelt på køn og langt højskolekursusKilde: Særkørsel på Danmarks Statistiks Kursist og Personindkomstregister.

Mænd, som ikke har været på et langt højskolekursus, er bedre beskæftiget

85 pct. af de 35-39-årige mænd, som ikke har været på et langt højskolekursus, var i beskæftigelse i starten af tredje kvartal 2018. 79 pct. af mændene, som har været på et langt højskolekursus, var i beskæftigelse. For de 35-39-årige kvinder var 78 pct. beskæftigede, både blandt dem som har været på et langt højskolekursus, og dem som ikke har været på et langt højskolekursus.

Beskæftigelsesstatus fordelt på køn og højskolekursus. 1. oktober 2018Kilde: Særkørsel på Danmarks Statistiks Kursistregister og arbejdsmarkedsregnskab.

Højskolekurser er populære blandt personer med højtuddannede forældre

Højskoledeltagelsen er størst blandt dem, som har en mor med en mellemlang eller længere videregående uddannelse. Blandt dem med en mor med en mellemlang eller længere videregående er det mellem 10 og 12 pct. af de 15-69-årige, der har været på et langt højskolekursus. Derimod er det kun 7 pct. af de 15-69-årige med en mor, som har en kort videregående uddannelse, der har været på et langt højskolekursus. De 15-69-årige, hvor moderen har en grundskole eller erhvervsfaglig uddannelse, ligger lavest på 5 pct., mens dem, hvor moderen har en gymnasial uddannelse, ligger på 6 pct.

Nogenlunde samme billede gør sig gældende, hvis man i stedet inddeler efter fars højest fuldførte uddannelse.

Andel af 15-69-årige, som har været på højskole, fordelt på mors uddannelse. 1. oktober 2018Kilde: Særkørsel på Danmarks Statistiks Kursistregister og Register over højest fuldførte uddannelse.

Personer med dansk oprindelse tager oftest lange højskolekurser

5 pct. af de 15-69-årige mænd har taget et langt højskolekursus, mens det gælder for 8 pct. af de 15-69-årige kvinder. I alt har 6 pct. af de 15-69- årige taget et langt højskolekursus.

Det er primært personer med dansk oprindelse, der tager på højskole. 7 pct. af de 15-69 årige med dansk oprindelse har været på et langt højskolekursus i perioden fra 1980 til i dag, mens det kun gælder for 2 pct. af indvandrerne og 1 pct. af efterkommerne.

Flest fra Århus tager på højskole

I langt de fleste kommuner er det mellem 4 og 6 pct. af indbyggerne, der har været på et langt højskolekursus.

I flere af de midtjyske kommuner har 6 pct. eller mere været på et langt højskolekursus. Særligt i Århus og to af de tilstødende kommuner er det over 8 pct., der har været på et langt højskolekursus. Der er også enkelte andre kommuner, hvor mere end 8 pct. har været på et langt højskolekursus. Det gælder København, Frederiksberg og Svendborg Kommune. I Hjørring, Frederikshavn og en stribe af de østsjællandske kommuner er det kun 2 til 4 pct. af de 15-69 årige, der har været på et langt højskolekursus.

Andel i pct. af 15-69 årige, som har været på et langt højskolekursus, fordelt på kommuner. 1. oktober 2019Figurkilde: Særkørsel på Danmarks Statistiks Kursist- og Befolkningsregister.

Nyt fra Danmarks Statistik

6. maj 2020 - Nr. 172

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Kursusdeltagelse er opgjort i kursusforløb, såfremt en person har deltaget i flere kursusforløb, vil personen tælle med flere gange. Statistikken inkludere også frie fagskoler, i omfang udgør disse dog kun få kursusforløb sammenlignet med højskolekurserne og der bliver derfor ikke skelnet mellem de to.
Højskolestatistikken omfatter alle godkendte udbydere af højskolekurser.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation