Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Forbrugertilliden sætter nyt historisk lavpunkt

Forbrugertillidsindikatoren
-24,8
juni 2022
-2,4
fra maj til juni 2022

Forbrugerforventninger juni 2022

Forbrugertilliden for juni måned ligger på minus 24,8 og er dermed faldet yderligere siden sidste måned, hvor den lå på minus 22,4, til et endnu engang nyt laveste niveau nogensinde. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 14,5. Faldet i forbrugertilliden skyldes hovedsageligt et fald i indikatoren om forbrugernes vurdering af Danmarks og familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden, samt faldet i købelysten. Indikatorerne om Danmarks økonomiske situation faldt til et lavere niveau end under COVID-19-krisen. Indikatoren om Danmarks økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden ligger i juni på minus 42,1, mens indikator om Danmarks økonomiske situation om et år, sammenlignet i dag nu ligger på minus 23,5. Indikatorerne om familiens økonomiske situation forblev positive under COVID-19-krisen, men er nu negative og faldende for fjerde måned i træk. Indikatoren om familiens økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden har i juni ramt det laveste niveau nogensinde og ligger på minus 17,3, mens indikatoren om familiens økonomiske situation om et år, sammenlignet med i dag er faldet mindre og ligger på minus 7,8. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Forbrugertillidsindikatoren og udvalgte delindikatorerKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugerne vil holde igen med køb af større forbrugsgoder

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger på minus 33,0. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 23,2.

Forbrugerne oplever fortsat højere priser

Forbrugerne oplever, at priserne i dag er markant højere end for et år siden. Indikatoren ligger i maj på 63,6, hvilket er det højeste niveau nogensinde. Til sammenligning nåede indikatoren et rekordlavt niveau i sensommeren 1993, hvor den lå på minus 50. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 39,7.

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil været steget om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren ligger i juni måned på 12,6. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 5,0.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

3,8

-4,1

0,3

-1,5

-3,2

-14,4

-20,9

-22,4

-24,8

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

7,6

4,7

5,3

3,2

2,4

-5,7

-13,9

-14,8

-17,3

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

12,7

10,9

11,9

9,5

4,3

-5,8

-8,4

-6,1

-7,8

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

7,1

-20,9

-12,1

-5,2

-6,1

-18,4

-29,1

-37,8

-42,1

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

-1,5

-6,1

4,4

-3,2

0,5

-26,0

-22,2

-23,2

-23,5

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-7,1

-9,1

-7,9

-11,9

-17,0

-16,1

-31,0

-30,1

-33,0

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-7,7

-12,8

1,2

28,0

36,0

41,5

50,8

54,4

63,6

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

24,6

21,9

30,0

35,4

32,9

57,6

42,4

37,6

28,2

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

0,8

14,7

-6,5

-2,6

-7,2

7,0

11,0

9,1

12,6

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-2,8

-5,8

-0,1

-5,5

-5,6

-8,7

-12,7

-14,5

-16,9

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

58,0

58,5

56,6

58,6

57,1

64,6

57,9

62,4

61,4

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

33,0

35,6

41,5

39,6

39,5

38,1

29,8

30,1

25,4

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

28,9

30,8

35,0

33,0

33,1

34,5

22,9

28,5

24,6

Anm. 1: Se noten under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-24,8
juni 2022
-2,4
fra maj til juni 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

22. juni 2022 - Nr. 224

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. juli 2022

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og inter¬netbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation