Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden falder fortsat

Forbrugertillidsindikatoren
-20,9
april 2022
-6,5
fra marts til april 2022

Forbrugerforventninger april 2022

Forbrugertilliden for april måned ligger på minus 20,9 og er dermed faldet yderligere siden sidste måneds fald. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 7,4. Faldet i forbrugertilliden skyldes kraftige fald i fire af de fem indikatorer, der udgør den samlede forbrugertillidsindikator. Det er især indikatorerne om forbrugernes vurdering af Danmarks økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden samt købelysten, hvor tilbagegangen er markant og som har bidraget mest til faldet i forbrugertilliden. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Vurdering af den nuværende økonomiske situation falder kraftigt

Forbrugerne vurderer, at familiens egen økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 13,9, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger højere, på minus 1,9. Danmarks økonomiske situation i dag vurderes dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 29,1, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 10,1.

Forventningerne til den økonomiske situation er historisk lave

Forbrugerne forventer, at familiens økonomiske situation vil være dårligere om et år end i dag. Indikatoren ligger på minus 8,4. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er fortsat positivt og ligger på 2,5. Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være meget dårligere end i dag. Indikatoren ligger på minus 22,2. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 9,6.

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger på minus 31,0. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 17,7.

Spørgsmål om Danmarks økonomiske situationKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil været steget om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren ligger i april på 11,0. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 0,3.

Forbrugerne oplever højere priser

Forbrugerne synes, at priserne i dag er markant højere end for et år siden. Indikatoren ligger i april på 50,8, hvilket er det højeste niveau siden august 2008. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 34,8.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2019

2020

2021

2021

2022

 

 

 

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

3,8

-4,1

0,3

-2,0

-2,1

-1,5

-3,2

-14,4

-20,9

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

7,6

4,7

5,3

1,9

0,9

3,2

2,4

-5,7

-13,9

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

12,7

10,9

11,9

5,7

9,8

9,5

4,3

-5,8

-8,4

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

7,1

-20,9

-12,1

1,0

-2,6

-5,2

-6,1

-18,4

-29,1

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

-1,5

-6,1

4,4

-3,2

-3,7

-3,2

0,5

-26,0

-22,2

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-7,1

-9,1

-7,9

-15,3

-14,8

-11,9

-17,0

-16,1

-31,0

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2019

2020

2021

2021

2022

 

 

 

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-7,7

-12,8

1,2

24,7

27,7

28,0

36,0

41,5

50,8

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

24,6

21,9

30,0

43,4

36,1

35,4

32,9

57,6

42,4

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

0,8

14,7

-6,5

-6,2

-3,7

-2,6

-7,2

7,0

11,0

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-2,8

-5,8

-0,1

-3,3

-6,1

-5,5

-5,6

-8,7

-12,7

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

58,0

58,5

56,6

58,0

62,2

58,6

57,1

64,6

57,9

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

33,0

35,6

41,5

37,5

40,4

39,6

39,5

38,1

29,8

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

28,9

30,8

35,0

33,4

32,7

33,0

33,1

34,5

22,9

Anm. 1: Se noten under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-20,9
april 2022
-6,5
fra marts til april 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

21. april 2022 - Nr. 136

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation