Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden på det laveste niveau siden 2008

Forbrugertillidsindikatoren
-14,4
marts 2022
-11,2
fra februar til marts 2022

Forbrugerforventninger marts 2022

Forbrugertilliden for marts måned ligger på minus 14,4 og er dermed på det laveste niveau siden oktober 2008, hvor den lå på minus 16,6. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 3,3. Faldet i forbrugertilliden skyldes kraftige fald i fire af de fem indikatorer, der udgør den samlede forbrugertillidsindikator. Det er især indikatoren om forbrugernes forventning til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag, hvor tilbagegangen er mest markant og har bidraget mest til det kraftige fald i forbrugertilliden. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra 23. februar til og med 20. marts 2022 og falder således sammen med invasionen af Ukraine.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation falder kraftigt

Forbrugerne vurderer, at familiens egen økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 5,7, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger højere, på 0,9. Danmarks økonomiske situation i dag vurderes dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 18,4, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 4,1.

Forventningerne til den økonomiske situation er historisk lave

Forbrugerne forventer, at familiens økonomiske situation vil være betydelig ringere om et år end i dag. Indikatoren er for første gang negativ i perioden fra midten 2007 og frem og ligger nu på minus 5,8. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er betydelig højere og ligger på 5,6. Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være meget dårligere end i dag. Indikatoren er faldet markant siden sidste måned, hvor den lå på 0,5, og ligger nu på minus 26,0. Det er det laveste niveau i perioden fra midten 2007 og frem. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 4,3.

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger på minus 16,1. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 14,7.

Spørgsmål om Danmarks økonomiske situationKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

For første gang i næsten et år forventer forbrugerne, at arbejdsløsheden vil stige om et år. Indikatoren ligger i marts på 7,0. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 4,0.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2019

2020

2021

2021

2022

 

 

 

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

3,8

-4,1

0,3

3,3

-2,0

-2,1

-1,5

-3,2

-14,4

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

7,6

4,7

5,3

2,8

1,9

0,9

3,2

2,4

-5,7

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

12,7

10,9

11,9

9,8

5,7

9,8

9,5

4,3

-5,8

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

7,1

-20,9

-12,1

7,0

1,0

-2,6

-5,2

-6,1

-18,4

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

-1,5

-6,1

4,4

9,7

-3,2

-3,7

-3,2

0,5

-26,0

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-7,1

-9,1

-7,9

-12,9

-15,3

-14,8

-11,9

-17,0

-16,1

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2019

2020

2021

2021

2022

 

 

 

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-7,7

-12,8

1,2

14,8

24,7

27,7

28,0

36,0

41,5

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

24,6

21,9

30,0

37,0

43,4

36,1

35,4

32,9

57,6

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

0,8

14,7

-6,5

-11,3

-6,2

-3,7

-2,6

-7,2

7,0

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-2,8

-5,8

-0,1

-0,8

-3,3

-6,1

-5,5

-5,6

-8,7

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

58,0

58,5

56,6

53,8

58,0

62,2

58,6

57,1

64,6

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

33,0

35,6

41,5

38,1

37,5

40,4

39,6

39,5

38,1

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

28,9

30,8

35,0

35,1

33,4

32,7

33,0

33,1

34,5

Anm. 1: Se noten under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald. Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-14,4
marts 2022
-11,2
fra februar til marts 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

23. marts 2022 - Nr. 94

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. april 2022

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og inter¬netbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation