Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden falder

Forbrugertillidsindikatoren
-3,2
februar 2022
-1,7
fra januar til februar 2022

Forbrugerforventninger februar 2022

Forbrugertilliden for februar måned ligger på minus 3,2, og er dermed faldet i forhold til januar, hvor den lå på minus 1,5. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på 0,5. Faldet i forbrugertilliden kan primært tilskrives et kraftigt fald i forbrugernes forventninger til familiens økonomiske situation om et år samt i købelysten. Samtidig er der en stigning i forbrugernes forventninger til Danmarks økonomiske situation om et år. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation er fortsat negativ

Forbrugerne vurderer, at familiens egen økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Indikatoren ligger på 2,4, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger lidt højere, på 3,5. Danmarks økonomiske situation i dag vurderes dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 6,1, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på 0,8.

Forventninger til Danmarks økonomiske situation stiger forsigtigt

Forbrugerne forventer, at familiens økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren er faldet markant siden sidste måned, hvor den lå på 9,5, og ligger nu på 4,3. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er betydelig højere og ligger på 9,2. Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være en smule bedre end i dag. Indikatoren er steget en del siden sidste måned og ligger nu 0,5. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger lidt højere, på 2,4.

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er faldet kraftigt siden sidste måned, hvor den lå på minus 11,9 og ligger nu på minus 17,0. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 13,5.

Spørgsmål om Danmarks økonomiske situationKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugerne forventer fortsat faldende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer stadig, at arbejdsløsheden vil falde. Indikatoren ligger i februar på minus 7,2. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 8,1.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2019

2020

2021

2021

2022

 

 

 

 

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

3,8

-4,1

0,3

8,2

3,3

-2,0

-2,1

-1,5

-3,2

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

7,6

4,7

5,3

9,6

2,8

1,9

0,9

3,2

2,4

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

12,7

10,9

11,9

16,2

9,8

5,7

9,8

9,5

4,3

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

7,1

-20,9

-12,1

10,4

7,0

1,0

-2,6

-5,2

-6,1

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

-1,5

-6,1

4,4

14,0

9,7

-3,2

-3,7

-3,2

0,5

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-7,1

-9,1

-7,9

-9,2

-12,9

-15,3

-14,8

-11,9

-17,0

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2019

2020

2021

2021

2022

 

 

 

 

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-7,7

-12,8

1,2

9,1

14,8

24,7

27,7

28,0

36,0

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

24,6

21,9

30,0

26,7

37,0

43,4

36,1

35,4

32,9

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

0,8

14,7

-6,5

-17,6

-11,3

-6,2

-3,7

-2,6

-7,2

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-2,8

-5,8

-0,1

0,7

-0,8

-3,3

-6,1

-5,5

-5,6

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

58,0

58,5

56,6

53,3

53,8

58,0

62,2

58,6

57,1

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

33,0

35,6

41,5

42,7

38,1

37,5

40,4

39,6

39,5

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

28,9

30,8

35,0

32,7

35,1

33,4

32,7

33,0

33,1

Anm. 1: Se noten under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald. Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-3,2
februar 2022
-1,7
fra januar til februar 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

18. februar 2022 - Nr. 53

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation