Gå til sidens indhold

Inflationen stiger fortsat i Danmark og EU

Inflationen i Danmark
+9,1 %
juni 2021 - juni 2022
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+5,4 %
juni 2021 - juni 2022

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks juni 2022

Inflationen i Danmark steg i juni 2022 til 9,1 pct. fra 8,2 pct. i maj 2022. I samme periode steg inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) fra 8,8 pct. til 9,6 pct., mens den i euroområdet steg fra 8,1 pct. til 8,6 pct. I både Danmarks og EU's tilfælde er det den højest målte inflation i den tid det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks er blevet opgjort, hvilket er siden 1997. I både Danmark og EU er det i høj grad prisstigninger på fødevarer og brændstof, der trækker inflationen op i juni i forhold til maj.

Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Kerneinflationen stiger fortsat

I Danmark steg kerneinflationen (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) fra 4,8 pct. i maj 2022 til 5,4 pct. i juni 2022. I samme periode i EU-27 steg kerneinflationen til 5,6 pct. fra 5,2 pct., og i euroområdet steg den til 4,6 pct. fra 4,4 pct. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Energi og fødevarer holder fortsat inflationen oppe

I 12 ud af 27 EU-lande er det el, gas og andet brændsel, der trækker mest op i inflationen i juni, mens fødevarer trækker mest op i ti EU-lande.

Estland og Malta har yderpunkterne i inflationen i EU

Estland havde den højeste inflation i EU-27 i juni på 22,0 pct., mens Malta havde den laveste inflation i EU på 6,1 pct. Schweiz havde dog en endnu lavere inflation på 3,2 pct. Kerneinflationen var højest i Litauen og lå på 13,8 pct., mens kerneinflationen var lavest i Frankrig med 3,5 pct.

Inflationen i EU-27 (uden Storbritannien) samt Island, Norge og Schweiz. Juni 2022Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, juni 20221

 

Inflation
 

 

Vægte 2022

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Maj
2022

Juni
2022

 

 

 

 

 

 

pct.

EU-272

1.000,0

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

8,8

9,6

Euroområdet

791,5

 

El, gas og andet brændsel

Transporttjenester

 

8,1

8,6

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

32,2

 

El, gas og andet brændsel

Beklædning

 

9,9

10,5

Cypern

1,8

 

Drift af transportmidler

Beklædning

 

8,8

9,0

Estland

2,0

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

20,1

22,0

Finland

15,5

 

Drift af transportmidler

Daginstitutioner og social forsorg

 

7,1

8,1

Frankrig

162,3

 

Drift af transportmidler

Tjenester ifm. fritid, kultur og sport

 

5,8

6,5

Grækenland

17,2

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

10,5

11,6

Irland

11,8

 

El, gas og andet brændsel

Forsikringer

 

8,3

9,6

Italien

130,0

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

7,3

8,5

Letland

2,3

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

16,8

19,2

Litauen

4,7

 

Fødevarer

Teleudstyr

 

18,5

20,5

Luxembourg

2,7

 

Drift af transportmidler

Fodtøj

 

9,1

10,3

Malta

0,8

 

Fødevarer

Teletjenester

 

5,8

6,1

Nederlandene

42,7

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

10,2

9,9

Portugal

17,9

 

Fødevarer

Ambulant behandling

 

8,1

9,0

Slovakiet

6,6

 

Fødevarer

-

 

11,8

12,6

Slovenien

3,4

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

8,7

10,8

Spanien

87,9

 

Fødevarer

Beklædning

 

8,5

10,0

Tyskland

223,8

 

El, gas og andet brændsel

Transporttjenester

 

8,7

8,2

Østrig

25,9

 

Drift af transportmidler

AV/fotoudstyr og computere

 

7,7

8,7

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

10,6

 

Fødevarer

Daginstitutioner og social forsorg

 

13,4

14,8

Danmark

14,0

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

8,2

9,1

Kroatien

8,0

 

Fødevarer

Medicinske produkter og udstyr

 

10,7

12,1

Polen

83,9

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

12,8

14,2

Rumænien

34,8

 

Fødevarer

-

 

12,4

13,0

Sverige

24,2

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

7,5

8,9

Tjekkiet

18,1

 

Fødevarer

Teletjenester

 

15,2

16,6

Ungarn

14,8

 

Fødevarer

Teletjenester

 

10,8

12,6

Europa uden
for EU

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

5,4

5,4

Norge

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

6,2

7,0

Schweiz

 

El, gas og andet brændsel

Medicinske produkter og udstyr

 

2,7

3,2

1 Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2 EU-27 (uden Storbritannien)
Lande uden angivelse af en varegruppe i kolonnen største negative vækstbidrag, skyldes at der ikke er en varegruppe med
negativt vækstbidrag.
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Inflationen i Danmark
+9,1 %
juni 2021 - juni 2022
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+5,4 %
juni 2021 - juni 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

22. juli 2022 - Nr. 260

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. august 2022

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge og Schweiz.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation