Gå til sidens indhold

Fortsat stigende inflation i Danmark og EU

Inflationen i Danmark
+8,2 %
maj 2021 - maj 2022
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+4,8 %
maj 2021 - maj 2022

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks maj 2022

Inflationen i Danmark steg i maj 2022 til 8,2 pct. fra 7,4 pct. i april 2022. I samme periode steg inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) fra 8,1 pct. til 8,8 pct., mens den i euroområdet steg fra 7,4 pct. til 8,1 pct. I både Danmarks og EU's tilfælde er det den højest målte inflation i den tid det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks er blevet opgjort, hvilket er siden 1997. I både Danmark og EU er det i høj grad prisstigninger på fødevarer og brændstof, der trækker inflationen op i maj i forhold til april.

Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Kerneinflationen stiger fortsat

Kerneinflationen (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) i Danmark steg fra 3,8 pct. i april 2022 til 4,8 pct. i maj 2022. I samme periode i EU-27 steg kerneinflationen til 5,2 pct. fra 4,6 pct., og i euroområdet steg den til 4,4 pct. fra 3,9 pct. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Energi og fødevarer holder fortsat inflationen oppe

I 12 ud af 27 EU-lande er det el, gas og andet brændsel, der trækker mest op i inflationen i maj, mens fødevarer trækker mest op i ti EU-lande.

Estland samt Malta og Frankrig har yderpunkterne i inflationen i EU

Estland havde den højeste inflation i EU-27 i maj på 20,1 pct., mens Malta og Frankrig begge havde den laveste inflation i EU på 5,8 pct. Schweiz havde dog en endnu lavere inflation på 2,7 pct. Kerneinflationen var højest i Litauen og lå på 13,0 pct., mens kerneinflationen var lavest i Italien og Frankrig med 3,4 pct.

Inflationen i EU-27 (uden Storbritannien) samt Island, Norge og Schweiz. Maj 2022Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, maj 20221

 

Inflation
 

 

Vægte 2022

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Apr.
2022

Maj
2022

 

 

 

 

 

 

pct.

EU-272

1.000,0

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

8,1

8,8

Euroområdet

791,5

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

7,4

8,1

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

32,2

 

El, gas og andet brændsel

Beklædning

 

9,3

9,9

Cypern

1,8

 

Drift af transportmidler

Pakkerejser

 

8,6

8,8

Estland

2,0

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

19,1

20,1

Finland

15,5

 

Drift af transportmidler

Daginstitutioner og social forsorg

 

5,8

7,1

Frankrig

162,3

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

5,4

5,8

Grækenland

17,2

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

9,1

10,5

Irland

11,8

 

El, gas og andet brændsel

Andre personlige effekter

 

7,3

8,3

Italien

130,0

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

6,3

7,3

Letland

2,3

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

13,1

16,8

Litauen

4,7

 

Fødevarer

Teleudstyr

 

16,6

18,5

Luxembourg

2,7

 

Drift af transportmidler

Fodtøj

 

9,0

9,1

Malta

0,8

 

Fødevarer

Teletjenester

 

5,4

5,8

Nederlandene

42,7

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

11,2

10,2

Portugal

17,9

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

7,4

8,1

Slovakiet

6,6

 

Fødevarer

Hospitalsbehandling

 

10,9

11,8

Slovenien

3,4

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

7,4

8,7

Spanien

87,9

 

Fødevarer

Beklædning

 

8,3

8,5

Tyskland

223,8

 

El, gas og andet brændsel

Daginstitutioner og social forsorg

 

7,8

8,7

Østrig

25,9

 

Drift af transportmidler

Faktisk husleje

 

7,1

7,7

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

10,6

 

Fødevarer

Daginstitutioner og social forsorg

 

12,1

13,4

Danmark

14,0

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

7,4

8,2

Kroatien

8,0

 

Fødevarer

Teletjenester

 

9,6

10,7

Polen

83,9

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

11,4

12,8

Rumænien

34,8

 

Fødevarer

Finansielle tjenester

 

11,7

12,4

Sverige

24,2

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

6,6

7,5

Tjekkiet

18,1

 

Fødevarer

Teletjenester

 

13,2

15,2

Ungarn

14,8

 

Fødevarer

Teleudstyr

 

9,6

10,8

Europa uden
for EU

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

5,6

5,4

Norge

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

5,9

6,2

Schweiz

 

El, gas og andet brændsel

Medicinske produkter og udstyr

 

2,3

2,7

1 Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2 EU-27 (uden Storbritannien)
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Inflationen i Danmark
+8,2 %
maj 2021 - maj 2022
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+4,8 %
maj 2021 - maj 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

22. juni 2022 - Nr. 226

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. juli 2022

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge og Schweiz.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation