Gå til sidens indhold

Inflationen stiger fortsat i Danmark og EU

Inflationen i Danmark
+6,0 %
marts 2021 - marts 2022
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+3,4 %
marts 2021 - marts 2022

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks marts 2022

Inflationen i Danmark steg i marts 2022 til 6,0 pct. fra 5,3 pct. i februar 2022. I samme periode steg inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) fra 6,2 pct. til 7,8 pct., og i euroområdet steg inflationen fra 5,9 pct. til 7,4 pct. I både Danmarks og EU's tilfælde er det den højest målte inflation i den tid det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks er blevet opgjort, hvilket er siden 1997. I både Danmark og EU er det i høj grad prisstigninger på brændstof og fødevarer, der trækker inflationen op i marts i forhold til februar.

Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Kerneinflationen stiger også

Kerneinflationen (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) i Danmark steg fra 3,0 pct. i februar 2022 til 3,4 pct. i marts 2022. I samme periode i EU-27 (uden Storbritannien) steg kerneinflationen til 3,9 pct. fra 3,5 pct., og i euroområdet steg den til 3,2 pct. fra 2,9 pct. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Energi og fødevarer holder fortsat inflationen oppe

I 12 ud af 27 EU-lande er det el, gas og andet brændsel, der trækker mest op i inflationen i marts, mens fødevarer trækker mest op i ni EU-lande.

Litauen og Malta har yderpunkterne i inflationen i EU

Litauen havde den højeste inflation i EU-27 (uden Storbritannien) i marts på 15,6 pct., mens Malta havde den laveste inflation i EU på 4,5 pct. Schweiz havde dog en endnu lavere inflation på 2,2 pct. Kerneinflationen var ligeledes højest i Litauen og lå på 10,7 pct., mens kerneinflationen var lavest i Italien med 2,1 pct.

Inflationen i EU-27 (uden Storbritannien) samt Island, Norge og Schweiz. Marts 2022Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, marts 20221

 

Inflation
 

 

Vægte 2022

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Feb.
2022

Mar.
2022

 

 

 

 

 

 

pct.

EU-272

1.000,0

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

6,2

7,8

Euroområdet

791,5

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

5,9

7,4

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

32,2

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

9,5

9,3

Cypern

1,8

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

5,8

6,2

Estland

2,0

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

11,6

14,8

Finland

15,5

 

Drift af transportmidler

Daginstitutioner og social forsorg

 

4,4

5,8

Frankrig

162,3

 

Drift af transportmidler

Teleudstyr

 

4,2

5,1

Grækenland

17,2

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

6,3

8,0

Irland

11,8

 

El, gas og andet brændsel

Beklædning

 

5,7

6,9

Italien

130,0

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

6,2

6,8

Letland

2,3

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

8,8

11,5

Litauen

4,7

 

El, gas og andet brændsel

Større forbrugsgoder ifm. fritid, kultur

 

14,0

15,6

Luxembourg

2,7

 

Drift af transportmidler

AV/fotoudstyr og computere

 

7,8

7,9

Malta

0,8

 

Fødevarer

Teletjenester

 

4,2

4,5

Nederlandene

42,7

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

7,3

11,7

Portugal

17,9

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

4,4

5,5

Slovakiet

6,6

 

Fødevarer

Fodtøj

 

8,3

9,6

Slovenien

3,4

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

7,0

6,0

Spanien

87,9

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

7,6

9,8

Tyskland

223,8

 

El, gas og andet brændsel

Daginstitutioner og social forsorg

 

5,5

7,6

Østrig

25,9

 

Drift af transportmidler

Faktisk husleje

 

5,5

6,7

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

10,6

 

Fødevarer

Teletjenester

 

8,4

10,5

Danmark

14,0

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

5,3

6,0

Kroatien

8,0

 

Fødevarer

Pakkerejser

 

6,3

7,3

Polen

83,9

 

Drift af transportmidler

Teleudstyr

 

8,1

10,2

Rumænien

34,8

 

Fødevarer

Finansielle tjenester

 

7,9

9,6

Sverige

24,2

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

4,4

6,3

Tjekkiet

18,1

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

10,0

11,9

Ungarn

14,8

 

Fødevarer

Teletjenester

 

8,4

8,6

Europa uden
for EU

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

4,4

5,0

Norge

 

El, gas og andet brændsel

Ikke-alkoholiske drikkevarer

 

3,5

4,7

Schweiz

 

El, gas og andet brændsel

Medicinske produkter og udstyr

 

1,9

2,2

1 Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2 EU-27 (uden Storbritannien)
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Inflationen i Danmark
+6,0 %
marts 2021 - marts 2022
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+3,4 %
marts 2021 - marts 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

26. april 2022 - Nr. 140

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge og Schweiz.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation