Gå til sidens indhold

Inflationen stiger fortsat i Danmark og EU

Inflationen i Danmark
+5,3 %
feb. 2021 - feb. 2022
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+3,0 %
feb. 2021 - feb. 2022

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks februar 2022

Inflationen i Danmark steg i februar 2022 til 5,3 pct. fra 4,9 pct. i januar 2022. I samme periode steg inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) fra 5,6 pct. til 6,2 pct., og i euroområdet steg inflationen fra 5,1 pct. til 5,9 pct. I både Danmarks og EU's tilfælde er det den højest målte inflation i den tid det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks er blevet opgjort, hvilket er siden 1997. I både Danmark og EU er det i høj grad prisstigninger på elektricitet, brændstof samt fødevarer, der holder årsstigningen oppe i februar. Kerneinflationen (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) i Danmark steg fra 2,0 pct. i januar 2022 til 3,0 pct. i februar 2022. I samme periode i EU-27 (uden Storbritannien) steg kerneinflationen til 3,5 pct. fra 3,0 pct., og i euroområdet steg den til 2,9 pct. fra 2,4 pct. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Energi og fødevarer holder inflationen oppe

I 14 ud af 27 EU-lande er det el, gas og andet brændsel, der trækker mest op i inflationen i februar, mens fødevarer trækker mest op i syv EU-lande.

Litauen, Frankrig og Malta har yderpunkterne i inflationen i EU

Litauen havde den højeste inflation i EU-27 (uden Storbritannien) i februar på 14,0 pct., mens Frankrig og Malta havde den laveste inflation i EU på 4,2 pct. Schweiz havde dog en endnu lavere inflation på 1,9 pct. Kerneinflationen var ligeledes højest i Litauen og lå på 9,6 pct., mens kerneinflationen var lavest i Italien (1,9 pct.).

Inflationen i EU-27 (uden Storbritannien) samt Island, Norge og Schweiz. Februar 2022Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, februar 20221

 

Inflation
 

 

Vægte 2022

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Jan.
2022

Feb.
2022

 

 

 

 

 

 

pct.

EU-272

1.000,0

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

5,6

6,2

Euroområdet

791,5

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

5,1

5,9

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

32,2

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

8,5

9,5

Cypern

1,8

 

Drift af transportmidler

Transporttjenester

 

5,0

5,8

Estland

2,0

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

11,0

11,6

Finland

15,5

 

El, gas og andet brændsel

Daginstitutioner og social forsorg

 

4,1

4,4

Frankrig

162,3

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

3,3

4,2

Grækenland

17,2

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

5,5

6,3

Irland

11,8

 

Drift af transportmidler

Andre personlige effekter

 

5,0

5,7

Italien

130,0

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

5,1

6,2

Letland

2,3

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

7,5

8,8

Litauen

4,7

 

El, gas og andet brændsel

Større forbrugsgoder ifm. fritid, kultur

 

12,3

14,0

Luxembourg

2,7

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

4,6

7,8

Malta

0,8

 

Fødevarer

Teletjenester

 

4,1

4,2

Nederlandene

42,7

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

7,6

7,3

Portugal

17,9

 

Drift af transportmidler

Transporttjenester

 

3,4

4,4

Slovakiet

6,6

 

Fødevarer

Fodtøj

 

7,7

8,3

Slovenien

3,4

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

6,0

7,0

Spanien

87,9

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

6,2

7,6

Tyskland

223,8

 

El, gas og andet brændsel

Beklædning

 

5,1

5,5

Østrig

25,9

 

El, gas og andet brændsel

Faktisk husleje

 

4,5

5,5

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

10,6

 

Fødevarer

Teletjenester

 

7,7

8,4

Danmark

14,0

 

El, gas og andet brændsel

Beklædning

 

4,9

5,3

Kroatien

8,0

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

5,5

6,3

Polen

83,9

 

El, gas og andet brændsel

Finansielle tjenester

 

8,7

8,1

Rumænien

34,8

 

Fødevarer

Finansielle tjenester

 

7,2

7,9

Sverige

24,2

 

Drift af transportmidler

AV/fotoudstyr og computere

 

3,9

4,4

Tjekkiet

18,1

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

8,8

10,0

Ungarn

14,8

 

Fødevarer

Teletjenester

 

7,9

8,4

Europa uden
for EU

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

4,3

4,4

Norge

 

El, gas og andet brændsel

Beklædning

 

3,1

3,5

Schweiz

 

El, gas og andet brændsel

Fødevarer

 

1,4

1,9

1 Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2 EU-27 (uden Storbritannien)
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Inflationen i Danmark
+5,3 %
feb. 2021 - feb. 2022
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+3,0 %
feb. 2021 - feb. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

22. marts 2022 - Nr. 93

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. april 2022

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge og Schweiz.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation