Gå til sidens indhold

Stor stigning i inflationen i Danmark

Inflationen i Danmark
+4,9 %
jan. 2021 - jan. 2022
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+2,0 %
jan. 2021 - jan. 2022

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks januar 2022

Inflationen i Danmark steg i januar 2022 til 4,9 pct. fra 3,4 pct. i december 2021. I samme periode steg inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) fra 5,3 pct. til 5,6 pct., og i euroområdet steg inflationen fra 5,0 pct. til 5,1 pct. I både Danmark og EU's tilfælde er det den højest målte inflation i den tid det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks er blevet opgjort, hvilket er siden 1997. I både Danmark og EU er det i høj grad prisstigninger på elektricitet, brændstof samt fødevarer, der holder årsstigningen oppe i januar. Kerneinflationen (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) i Danmark steg fra 1,5 pct. i december 2021 til 2,0 pct. i januar 2022. I samme periode i de EU-27 (uden Storbritannien) faldt kerneinflationen til 3,0 pct. fra 3,1 pct., og i euroområdet faldt den til 2,4 pct. fra 2,7 pct. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Energi og fødevarer holder inflationen oppe

I 13 ud af 27 EU-lande er det el, gas og andet brændsel, der trækker mest op i inflationen i januar, mens fødevarer trækker mest op i ni EU-lande.

Litauen og Frankrig har yderpunkterne i inflationen i EU

Litauen havde den højeste inflation i EU-27 (uden Storbritannien) i januar på 12,3 pct., mens Frankrig havde den laveste inflation i EU på 3,3 pct. Schweiz havde dog en endnu lavere inflation på 1,4 pct.

Inflationen i EU-27 (uden Storbritannien) samt Island, Norge og Schweiz. Januar 2022Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, januar 20221

 

Inflation
 

 

Vægte 2022

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Dec.
2021

Jan.
2022

 

 

 

 

 

 

pct.

EU-272

1.000,0

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

5,3

5,6

Euroområdet

791,5

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

5,0

5,1

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

32,2

 

El, gas og andet brændsel

Beklædning

 

6,6

8,5

Cypern

1,8

 

Drift af transportmidler

Varer og tjenester til alm. husførelse

 

4,8

5,0

Estland

2,0

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

12,0

11,0

Finland

15,5

 

El, gas og andet brændsel

Daginstitutioner og social forsorg

 

3,2

4,1

Frankrig

162,3

 

El, gas og andet brændsel

Beklædning

 

3,4

3,3

Grækenland

17,2

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

4,4

5,5

Irland

11,8

 

Drift af transportmidler

Beklædning

 

5,7

5,0

Italien

130,0

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

4,2

5,1

Letland

2,3

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

7,9

7,5

Litauen

4,7

 

El, gas og andet brændsel

Større forbrugsgoder ifm. fritid, kultur

 

10,7

12,3

Luxembourg

2,7

 

Drift af transportmidler

Beklædning

 

5,4

4,6

Malta

0,8

 

Fødevarer

Teletjenester

 

2,6

4,1

Nederlandene

42,7

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

6,4

7,6

Portugal

17,9

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

2,8

3,4

Slovakiet

6,6

 

Fødevarer

Teletjenester

 

5,1

7,7

Slovenien

3,4

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

5,1

6,0

Spanien

87,9

 

El, gas og andet brændsel

Transporttjenester

 

6,6

6,2

Tyskland

223,8

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

5,7

5,1

Østrig

25,9

 

Drift af transportmidler

Faktisk husleje

 

3,8

4,5

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien3

10,6

 

Fødevarer

Teletjenester

 

6,6

7,7

Danmark

14,0

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

3,4

4,9

Kroatien

8,0

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

5,2

5,5

Polen3

83,9

 

Fødevarer

Teleudstyr

 

8,0

8,7

Rumænien

34,8

 

Fødevarer

Finansielle tjenester

 

6,7

7,2

Sverige

24,2

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

4,5

3,9

Tjekkiet

18,1

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

5,4

8,8

Ungarn

14,8

 

Fødevarer

Teletjenester

 

7,4

7,9

Europa uden
for EU

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Drift af transportmidler

AV/fotoudstyr og computere

 

3,9

4,3

Norge

 

El, gas og andet brændsel

Beklædning

 

6,1

3,1

Schweiz

 

El, gas og andet brændsel

Fødevarer

 

1,3

1,4

1 Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2 EU-27 (uden Storbritannien)
3 Tallene for januar 2022 er foreløbige for Bulgarien og Polen.
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Inflationen i Danmark
+4,9 %
jan. 2021 - jan. 2022
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+2,0 %
jan. 2021 - jan. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

28. februar 2022 - Nr. 62

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge og Schweiz.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation