Gå til sidens indhold

De præsterede timer i økonomien toppede i 4. kvt.

Arbejdstidsregnskabet 4. kvt. 2021

Der blev i den danske økonomi i fjerde kvartal 2021 præsteret det højeste antal arbejdstimer, der er opgjort i statistikkens levetid, dvs. siden 2008. Opgjort i forhold til fjerde kvartal 2019, der var det sidste kvartal før COVID-19, ligger de præsterede timer nu 5,0 pct. højere. Fra tredje til fjerde kvartal steg de præsterede arbejdstimer med 1,0 pct. Sektoren virksomheder og organisationer havde en stigning på 1,3 pct., mens offentlig forvaltning og service havde en stigning på 0,2 pct. i de præsterede timer fra tredje til fjerde kvartal.

Udvikling i de præsterede timer sæsonkorrigeret

Stigning i de præsterede timer i de fleste brancher

Branchen information og kommunikation havde med 2,0 pct. den største stigning i de præsterede timer tredje til fjerde kvartal. Herefter kommer erhvervsservice med 1,9 pct., handel og transport, der steg med 1,8 pct., og industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomheder med 1,6 pct. De største fald var i ejendomshandel og udlejning samt i landbrug, skovbrug og fiskeri, som begge havde et fald i præsterede timer på 0,7 pct.

Beskæftigelse, præsterede timer og lønsum, sæsonkorrigeret. Udvikling fra 3. kvt. 2021 til 4. kvt. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/atr114

Beskæftigelsesfremgang i alle brancher på nær en

Den samlede beskæftigelse steg med 1,2 pct. fra tredje til fjerde kvartal. Ud over landbrug, skovbrug og fiskeri, som havde et fald på 0,7 pct., havde alle øvrige brancher en stigning i beskæftigelsen. Branchen erhvervsservice havde med 2,0 pct. den største stigning i beskæftigelsen. Derefter fulgte handel og transport mv. med en stigning på 1,9 pct., samt industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed med en stigning på 1,5 pct.

Stigning i den samlede lønsum

Der var en stigning i den samlede lønsum på 1,4 pct. fra tredje til fjerde kvartal. Sektoren virksomheder og organisationer havde en stigning på 2,0 pct., mens offentlig forvaltning og service havde et mindre fald på 0,2 pct. På brancheniveau havde bygge og anlæg den største stigning på 4,2 pct. I handel og transport mv., industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed samt erhvervsservice var der stigninger på mellem 2,0 og 2,4 pct. i lønsummen. Offentlig administration, undervisning og sundhed var den eneste branche med et lille fald på 0,1 pct. i lønsummen.

Arbejdstidsregnskabet, sæsonkorrigeret. 4. kvt. 2021 og relativ ændring i forhold til 3. kvt. 2021

 

Gns. antal
beskæftigede

 

Præsterede
arbejdstimer

 

Lønsum for
lønmodtagere

 

antal

pct.

 

1.000

pct.

 

mio. kr.

pct.

I alt

3067520

1,2

 

1019708

1,0

 

325731

1,4

Virksomheder og organisationer1

2205244

1,5

 

745780

1,3

 

232858

2,0

Offentlig forvaltning og service2

862276

0,5

 

273927

0,2

 

92873

-0,2

Landbrug, skovbrug og fiskeri

69114

-0,7

 

23959

-0,7

 

3449

0,6

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

353640

1,5

 

132317

1,6

 

47932

2,1

Bygge og anlæg

196016

0,8

 

76339

0,6

 

21333

4,2

Handel og transport mv.

738643

1,9

 

224873

1,8

 

63722

2,4

Information og kommunikation

128734

1,4

 

46335

2,0

 

18026

1,4

Finansiering og forsikring

86007

0,6

 

30229

-0,5

 

16491

0,4

Ejendomshandel og udlejning

50973

1,1

 

17360

-0,7

 

4842

1,3

Erhvervsservice

359538

2,0

 

126209

1,9

 

40400

2,0

Offentlig administration,

 

 

 

 

 

 

 

 

undervisning og sundhed

944590

0,4

 

300580

0,2

 

99057

-0,1

Kultur, fritid og anden service

136743

1,1

 

40039

0,4

 

10477

0,3

Anm. 1: Beskæftigede omfatter personer, der arbejder mod betaling, og inkluderer også personer, der er midlertidigt fraværende uanset fraværsårsag. Læs mere i notatet Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatistikker.
Anm. 2: Brancher med uoplyst aktivitet er ikke vist i tabellen.
1 Virksomheder og organisationer omfatter de private virksomheder, de offentlige virksomheder, private nonprofitorganisationer og internationale organisationer samt uoplyst sektor.
2 Offentlig forvaltning og service omfatter den ikke-markedsmæssige del af den offentlige sektor, dvs. statslig forvaltning og service, regional forvaltning og service, kommunal forvaltning og service samt sociale kasser og fonde.
Kilde: www.statistikbanken.dk/atr112 og atr114

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Revisioner som følge af nyt grundlag for fremskrivning

I forbindelse med udgivelsen af arbejdstidsregnskabet for fjerde kvartal 2021 er der i forhold til den foregående udgivelse indarbejdet endelige tal fra arbejdsmarkedsregnskabet 2020 samt tal fra lønstrukturstatistikken for 2020. Det ændrede fremskrivningsgrundlag har især haft betydning for periodiseringen af de beregnede præsterede timer i 2021, hvilket både giver revisioner af de præsterede timer for de tre første kvartaler i 2021 og ændrede kvartal-til-kvartal udviklinger. Revisionerne skal især ses i lyset af effekten af COVID-19, implementeringen af den nye ferielovgivning samt højkonjunkturen i 2021, der tilsammen har medført store og usædvanlige udsving. Af samme grund blev de præsterede timer ikke indarbejdet ved offentliggørelsen af nationalregnskabet for tredje kvartal 2021. Betydningen af COVID-19 og af den nye ferielovgivning for arbejdstidsregnskabet er beskrevet i et særskilt notat: Særlige forhold ved offentliggørelse for 2020 og 2021 (pdf).

Nyt fra Danmarks Statistik

15. marts 2022 - Nr. 84

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdstidsregnskabet er i september 2016 omlagt til at blive baseret på arbejdsmarkedsregnskabet med data fra og med 2008. Se nærmere beskrivelse og størrelse af revisionen i notatet Databrud i ATR ved overgang til AMR.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation