Gå til sidens indhold

52.000 børn og unge er udsatte

Støtte til udsatte børn og unge (tillæg) 2018 forebyggende foranstaltninger

31. december 2018 modtog 51.613 udsatte børn og unge mindst én social støtteforanstaltning fra kommunen. Det svarer til 3,4 pct. af alle 0-22-årige i Danmark. Niveauet er 0,3 pct. lavere end i 2017. De sociale støtteforanstaltninger kan enten være en forebyggende foranstaltning eller en anbringelse. De forebyggende foranstaltninger kan deles op i familie- og personrettede foranstaltninger. Antallet af familierettede foranstaltninger er steget 2,2 pct. fra 2017 til 2018, mens de personrettede er faldet med 1,4 pct. I samme periode er antallet af anbragte børn og unge faldet med 1,4 pct.

Udsatte børn og unge på 0-22 år, netto (personer), fordelt efter foranstaltningstype. 31. decemberKilde: www.statistikbanken.dk/bu01aa.

28.000 børn og unge får familierettet støtte

I alt modtager 27.618 børn og unge familierettet støtte. Familierettet støtte kan være alt fra særlig konsulentbistand og rådgivning til forskellige former for økonomisk støtte. I 2018 er den mest anvendte familierettede støtteforanstaltning til familier med udsatte børn og unge "familiebehandling". "Familiebehandling" tilbydes til familier, hvor børn og unge mistrives, ofte på grund af samværsproblemer i familien, og hvor forældrene samtidig vurderes at have tilstrækkelige ressourcer til at have glæde af forløbet.

Yngre får mest familierettet støtte, ældre mest individuel støtte

De 0-17-årige modtager mere familierettet end personrettet støtte, mens det modsatte gælder de 18-22-årige. For de 0-5-årige børn udgør familierettet støtte 75,7 pct. af de forebyggende foranstaltninger, for de 6-11-årige er det 71,1 pct., og for de 12-17-årige udgør de 63,4 pct. For de 18-22-årige er andelen af familierettet støtte på 36,2 pct.

Jævn stigning af unge, der modtager en forebyggende foranstaltning

Antallet af unge 18-22-årige, der modtager mindst én forebyggende foranstaltning er steget med 20,4 pct. siden 2015 svarende til 1.032 børn. Der var i alt 5.057 unge pr. 31. december 2015 der modtog hjælp, mens der var 6.089 pr. 31. december 2018. Familierettet støtte til 18-22-årige er stort set ligeligt fordelt imellem piger og drenge, mens der er en overvægt af drenge i alle andre aldersgrupper og foranstaltningstyper.

Færre anbragte unge 18-22-årige

Antallet af anbragte børn og unge har de sidste år været faldende fra 14.180 i 2015 til 13.823 i 2018. Det skyldes især et fald på 7,2 pct. i unge på 18 år og derover, som er anbragt i efterværn. Der er også færre anbragte børn blandt de 12-17-årige og de 0-5-årige, mens der er en lille stigning i antallet af anbragte 6-11-årige på 2,8 pct. i 2018 i forhold til 2015.

Børn og unge 0-22-årige, der modtager mindst én social støtteforanstaltning. 31. december

 

2015

2016

2017

2018

 

pct.

Andel af børn og unge i

 

 

 

 

Danmark registreret som udsat

3,1

3,2

3,4

3,4

 

antal personer

Udsatte børn og unge i alt (netto)

47420

49766

51748

51613

Forebyggende foranstaltninger i alt (netto)

38843

41556

43680

43672

Forebyggende personrettet i alt (netto)

16175

16513

16974

16728

0-5-årige

822

771

693

641

6-11-årige

3480

3496

3510

3230

12-17-årige

7814

8022

8580

8731

18 år og derover

4052

4220

4187

4122

Uoplyst alder

7

4

4

4

Forebyggende familierettet i alt (netto)

24043

25640

27036

27618

0-5-årige

3739

3948

4055

3986

6-11-årige

7543

8171

8579

8659

12-17-årige

11507

12018

12558

12756

18 år og derover

1243

1494

1835

2206

Uoplyst alder

11

9

9

11

Anbragte i alt (netto)

14180

14099

14014

13823

0-5-årige

1566

1558

1572

1572

6-11-årige

3301

3366

3368

3393

12-17-årige

7047

7059

6981

6750

18 år og derover

2264

2113

2086

2100

Uoplyst alder

2

3

7

8

Anm.: Den samme person kan optræde under både forebyggende familierettet i alt, forebyggende personrettet i alt og under anbragte børn, hvorfor de tre talrækker ikke summer til den overordnede optælling af udsatte børn og unge i alt for det enkelte år.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bu01aa.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. december 2019 - Nr. 460

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra alle landets 98 kommuner. Indberetningerne omhandler dels børn og unge, der i løbet af året har modtaget forebyggende støtte, dels indberetninger til Ankestyrelsen om børn anbragt uden for hjemmet. Det følger heraf, at udsatte børn og unge i statistikken er begrænset til at indeholde de børn og unge, som er anbragt, eller får en eller anden form for kommunal ydelse.

Vis hele teksten » « Minimer teksten