Gå til sidens indhold

Fald i eksport af økologiske fødevarer

Udenrigshandel med økologiske varer 2020

Eksporten af økologiske varer faldt 8 pct. fra 3,0 mia. kr. i 2019 til 2,8 mia. kr. i 2020. Importen steg modsat 1 pct. fra 4,8 til 4,9 mia. kr., hvilket dog er en opbremsning af de forrige års vækst. Det var især svigtende salg til det asiatiske marked, der trak eksporten ned. COVID-19 må antages at have påvirket udviklingen i såvel eksport som import, fx pga. transportproblemer.

Udenrigshandel med økologiske varer, løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/oeko4

Fald i eksport til Asien

Asiens andel af eksporten faldt fra 16 pct. i 2019 til 11 pct. i 2020, hvor det især var salget til Indonesien, som svigtede. Indonesien har i særlig grad været ramt af COVID-19 og økonomisk recession i 2020 ifølge Udenrigsministeriets situationsrapport. Faldet i eksporten af økologiske varer skyldes især gruppen andre næringsmidler, som bl.a. udgøres af modermælkserstatning, hvoraf størstedelen går til Asien. Salget af denne varegruppe faldt 37 pct. fra 503 mio.kr. i 2019 til 318 mio. kr. i 2020.

Omvendt steg eksporten af kød og kødvarer 6 pct. til alle lande fra 308 mio. kr. i 2019 til 366 mio. kr. i 2020. Tilsvarende steg eksporten af planter og frø fra 52 mio. kr. til 82 mio. kr. og foderstoffer (undt. umalet korn) fra 32 mio. kr. til 61 mio. kr. De vigtigste eksportlande for alle økologiske varer er Tyskland (44 pct.), Sverige (13 pct.), Nederlandene (6 pct.) og Kina (6 pct.).              

Det hjemlige forbrug påvirker grundlæggende udviklingen af import og eksport. Detailomsætningen af økologiske fødevarer steg således 14 pct. fra 2019 til 2020, hvorimod Salg af økologiske varer til foodservice faldt 20 pct. i samme periode.

Import fra Asien faldt men steg fra Europa

Omvendt faldt importen af sukker, sukkerprodukter og honning 34 pct. fra 109 mio. kr. i 2019 til 99 mio. kr. i 2020. Foderstoffer (undt. umalet korn) faldt 27 pct. fra 438 mio. kr. i 2019 til 319 mio. kr. i 2020. Faldet vedrører især importen fra Asien.

Den samlede import af økologiske varer fra Asien blev mere end halveret fra 426 mio. kr. i 2019 til 210 mio. kr. i 2020. Importen fra Europa, som ligger på et noget højere niveau, steg 7 pct. fra 2019 til 2020. Det gjaldt dog ikke Storbritannien, hvor importen faldt 31 pct. Import fra Storbritannien udgjorde 3 pct. af den samlede import i 2020 fra alle lande. De vigtigste importlande for alle økologiske varer er Tyskland (18 pct.), Nederlandene (16 pct.), Spanien (15 pct.) og Italien (14 pct.).

Fald i økologiens andel af den samlede import af fødevarer

Økologiske varer udgjorde 5,0 pct. af den samlede import af føde- og drikkevarer samt foder i 2020, hvilket er et fald fra 5,4 pct. i 2019. Eksportens andel var uændret 2,3 pct. i 2020. På hjemmemarkedet er den økologiske andel noget højere. Fx udgjorde økologiske varer 13 pct. af detailomsætningen af føde- og drikkevarer i 2020. Øvrige tal om økologi kan ses på emnesiden www.dst.dk/oekologi.

Udenrigshandel med økologiske varer fordelt på varegrupper, løbende priser

 

Import

Eksport

 

2018

2019

2020*

2018

2019

2020*

 

mio. kr.

I alt

4425

4820

4887

2904

3027

2786

Levende dyr

0

0

0

2

2

3

Kød og kødvarer

117

79

71

344

308

366

Mejeriprodukter og æg

158

157

165

1205

1185

1022

Fisk, krebsdyr og bløddyr

30

35

37

72

48

49

Korn og kornvarer

672

561

505

202

180

146

Frugt og grøntsager

1762

2018

2272

399

385

389

Sukker, sukkerprodukter og honning

260

425

279

96

109

99

Kaffe, te, kakao, chokolade, krydderier

335

347

340

67

74

67

Foderstoffer (undt. umalet korn)

347

438

319

29

32

60

Andre næringsmidler1

171

171

226

303

503

318

Drikkevarer

281

281

350

73

74

93

Olieholdige frø og frugter (undt. udsæd)2

131

126

132

32

32

36

Planter og frø

37

39

44

45

52

82

Animalske olier og fedtstoffer

2

0

3

2

2

3

Vegetabilske olier og fedtstoffer

112

133

134

32

38

49

Bearbejdede olier

3

3

3

0

0

0

Andre varer3

9

7

6

3

2

4

Anm.: Ekskl. moms.
* Foreløbige tal.
1Omfatter bl.a. en række kolonialvarer, som ikke er omfattet af de øvrige grupper, fx saucer, dressinger, pastaprodukter, babymad, tørmælk m.m.
2 En stor del antages anvendt som foder til husdyr.
3 Stivelse med mere.
Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko4.

Import og eksport af økologiske varer fordelt på områder, løbende priser

 

Import

 

 

Eksport

 

2018

2019

2020*

 

 

2018

2019

2020*

 

mio. kr.

 

 

mio. kr.

I alt

4425

4820

4887

 

I alt

2904

3027

2786

Europa

3850

4177

4464

 

Europa

2540

2442

2363

Heraf:

 

 

 

 

Heraf:

 

 

 

EU-271

3691

3931

4254

 

EU-271

2315

2252

2151

Tyskland

780

969

891

 

Tyskland

1228

1204

1219

Nederlandene2

697

749

799

 

Sverige

442

394

374

Spanien

560

659

733

 

Nederlandene2

215

239

156

talien

620

593

702

 

Frankrig5

194

173

137

Øvrige Europa3

160

245

209

 

Øvrige Europa3

225

190

211

Afrika

30

37

48

 

Afrika

1

3

1

Amerika4

168

174

160

 

Amerika4 

51

79

106

Asien

373

426

210

 

Asien

297

489

311

Heraf:

 

 

 

 

Heraf:

 

 

 

Kina

280

331

86

 

Kina

169

205

168

Oceanien

5

7

6

 

Oceanien

15

14

5

Anm.: Ekskl. moms.
* Foreløbige tal.
1 EU-27 uden Storbritannien. Storbritannien udtrådte først af EU i 2020, men er udeladt i alle tre år.
2 En del af handlen med Nederlandene vedrører omlastede varer til/fra andre lande.
3 Inklusive Storbritannien alle år.
4 Inklusive Grønland.
5 Inklusive Monaco.
Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko5

Nyt fra Danmarks Statistik

11. januar 2022 - Nr. 8

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Udenrigshandel med økologiske varer er baseret på indberetninger fra bedrifter og virksomheder, som er godkendt af Landbrugsstyrelsen eller Fødevarestyrelsen til handel med økologiske varer. Statistikken vedrører fødevarer og foderstoffer, der kan være økologiske. Opgørelsen er gennemført siden 2003. Se flere oplysninger om kilder og metoder i statistikdokumentationen
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har bidraget til finansiering af undersøgelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation