Gå til sidens indhold

Brud på it-sikkerhed i 27 pct. af store virksomheder

It-anvendelse i virksomheder (tema) 2019 It-sikkerhed

I 2018 havde mere end hver fjerde store virksomhed (250+ ansatte) oplevet et brud på it-sikkerheden. Brud på it-sikkerheden kan medføre, at virksomhedens it-systemer eller data skades, gøres utilgængelige eller udsættes for uautoriseret adgang. 16 pct. af de store virksomheder fik blokeret adgangen til it-services i 2018, og 6 pct. oplevede sletning eller ødelæggelse af data. 12 pct. af de store virksomheder havde videregivet fortrolige oplysninger i 2018 fx på grund af pharming, phishing-angreb eller handlinger fra ansatte. Andelen af virksomheder med brud på it-sikkerheden var stigende med virksomhedernes størrelse. Blandt de små virksomheder (5-9 ansatte) havde kun 7 pct. oplevet brud på it-sikkerheden i 2018. 5 pct. af de små virksomheder fik blokeret adgangen til it-services, og 3 pct. oplevede sletning eller ødelæggelse af data. Kun 1 pct. af de små virksomheder havde oplevet, at virksomheden videregav fortrolige data i 2018.

Virksomheder med brud på it-sikkerhed. 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/itav8 og itav10.

Øgede investeringer til it-sikkerhed mest udbredt blandt store virksomheder

66 pct. af store virksomheder med mindst 250 ansatte øgede deres investeringer i it-sikkerhed i 2018, mens 32 pct. havde uændret niveau fra 2017-2018. Kun 2 pct. af de store virksomheder sænkede deres niveau for investeringer i it-sikkerhed i perioden. Øgede investeringer i it-sikkerhed var mest udbredt blandt store virksomheder med mere end 250 ansatte, men også mange af de mindre virksomheder øgede deres investeringer. 55 pct. af virksomheder med 100-249 ansatte øgede deres investeringer i it-sikkerhed fra 2017 til 2018, mens det gjaldt for 48 pct. af virksomheder med 50-99 ansatte.

Bygge- og anlæg investerede i mindre grad i it-sikkerhed

Investeringer i it-sikkerhed var mest udbredt inden for information og kommunikation, hvor 55 pct. af virksomhederne havde en stigning i niveauet fra 2017 til 2018. Investeringer i it-sikkerhed var mindst udbredt blandt virksomheder inden for bygge og anlæg, hvor 30 pct. af virksomhederne havde en stigning i deres investeringer i it-sikkerhed fra 2017-2018. En tredjedel af virksomhederne inden for handel og transport mv. havde øget niveauet for investeringerne i it-sikkerhed fra 2018 til 2019.

Virksomheder med øgede investeringer i it-sikkerhed. 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/itav8.

Flest investeringer i grundlæggende sikkerhedstiltag

Grundlæggende sikkerhedstiltag, som systematisk opdatering af software (85 pct.), backup til anden geografisk placering (81 pct.), adgangskontrol til netværk (81 pct.) og stærke adgangskoder (81 pct.) er de mest udbredte tiltag i forhold til it-sikkerhed. Mindst udbredt er de mere avancerede tiltag som biometriske metoder til brugeridentifikation (11 pct.). Implementering af tiltag i forhold til it-sikkerhed er mest udbredt inden for information og kommunikation, hvor alle virksomheder har implementeret én eller flere af foranstaltningerne. De nævnte it-sikkerhedstiltag er mindst udbredt inden for bygge og anlæg, men også med en høj andel, da 93 pct. af virksomhederne fra denne branchegruppe har implementeret én eller flere af de nævnte foranstaltninger.

It-sikkerhedsforanstaltninger og databeskyttelse implementeret af virksomhederne. 2019

 

Alle

Branche

Antal ansatte

 

Virk-
som-
heder

 

Indu-
stri
mv.

 

Bygge
og
anlæg

 

Han-
del
og
trans-
port

Info.
og
komm.

 

Er-
hvervs-
service

 

5-9 

10-
49


 

50-
99


 

100-
249


 

250+ 

 

pct.

Mindst én type foranstaltning

96

98

93

94

100

98

94

97

99

99

100

Stærke adgangskoder

81

79

73

81

93

86

79

81

87

92

96

Systematisk opdatering af software

85

85

79

83

94

90

81

86

93

96

99

Biometriske metoder til brugerid.

11

8

11

9

27

13

10

11

13

19

26

Kryptering af data

48

42

34

44

80

63

40

50

63

78

92

Backup (anden geografisk placering)

81

86

75

75

97

88

75

84

91

94

96

Adgangskontrol til netværk

81

84

73

78

96

87

75

83

94

95

97

VPN (virtuelt privat netværk)

51

57

33

49

81

59

38

57

81

91

96

Lagring af logfiler

51

57

31

48

81

62

40

55

77

83

92

Risikoanalyse

42

45

25

39

71

52

34

44

65

74

86

Tests af it-sikkerhed

42

43

27

39

72

48

32

45

61

72

84

Kilde: www.statistikbanken.dk/itav8, itav10 og særkørsel der ikke findes i Statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. oktober 2019 - Nr. 394

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. april 2020

Kontakt

Kilder og metode

It-anvendelse i virksomheder er en årlig opgørelse af danske virksomheders brug af it. Statistikken opgør udbredelse og anvendelse af it, herunder brug af it-teknologier og elektronisk handel. Stikprøven består af over 4.300 virksomheder og dækker virksomheder i de private, ikke-finansielle byerhverv med mindst 10 fuldtidsansatte. Besvarelserne dækker 99 pct. af alle virksomheder med mindst 100 ansatte. Resultater fra den samlede statistik inkl. virksomheder med mindst 10 ansatte forventes at blive offentliggjort i september..

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Erhvervslivets struktur