Gå til sidens indhold

Hver anden virksomhed rekrutterer via SoMe

It-anvendelse i virksomheder (tema) 2019 brug af sociale medier

Andelen af virksomheder med mindst ti ansatte, som bruger sociale medier (SoMe) til rekruttering, er mere end fordoblet i perioden 2014-2019. I 2014 havde hver fjerde virksomhed rekrutteret via sociale medier. I 2019 er det over halvdelen af virksomhederne, som anvender denne mulighed. Markedsføring eller PR er med en andel på 64 pct. i 2019 stadig virksomhedernes mest udbredte formål med at være aktive på de sociale medier. En fjerdedel af virksomhederne anvender sociale medier til intern vidensdeling, og 18 pct. af virksomhederne samarbejder med eksterne via sociale medier dvs. kommunikerer med forretningsforbindelser, organisationer eller myndigheder.

Formål med virksomhedernes brug af sociale medier. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/itav4.

Tre fjerdedel af virksomhederne bruger sociale medier

75 pct. af virksomheder med mindst ti ansatte er aktive brugere af de sociale medier i 2019. Sociale netværk (fx Facebook og LinkedIn) er den mest populære type socialt medie, da 73 pct. af virksomhederne bruger dette medie. 30 pct. af virksomhederne anvender tjenester til deling af multimedia som fx YouTube. Virksomhedens egen blog (fx Twitter) bruges til kommunikation med eksterne eller til intern vidensdeling, og 12 pct. af virksomhederne benytter sig af denne mulighed. Kun 5 pct. af virksomhederne anvender wiki-sider.

Især stigning hos mindre virksomheder i rekruttering via sociale medier

Mindre virksomheder (10-49 ansatte) har haft en relativ kraftig stigning i deres brug af sociale medier til rekruttering, idet andelen er mere end fordoblet i perioden 2014-2019. Til sammenligning er andelen af de største virksomheder (100+ ansatte) med rekruttering via sociale medier steget med 86 pct. i samme periode. I 2019 er det stadig de største virksomheder, som mest anvender de sociale medier til rekruttering med en andel på 80 pct., mens de mindre virksomheders anvendelse til samme formål udgør 49 pct.  

I nogle brancher er anvendelsen af rekruttering via sociale medier tredoblet

Virksomhederne inden for industri mv. samt bygge og anlæg har tredoblet deres anvendelse af rekruttering via de sociale medier i perioden 2014-2019. Begge brancher havde et relativt lavt udgangspunkt i 2014. I 2019 er det 43 pct. af virksomhederne inden for industri mv., som har rekruttereret via de sociale medier, mens andelen udgør 40 pct. inden for bygge og anlæg. Virksomheder inden for information og kommunikation anvender oftest de sociale medier til rekruttering med en andel på 78 pct.

Virksomhedernes markedsføring/PR og rekruttering via sociale medier. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/itav4.

Virksomhedernes brug af sociale medier til markedsføring og PR er steget

Brugen af sociale midler til marketing og PR er steget for alle kategorier af brancher og virksomhedsstørrelser i perioden 2014-2019. 82 pct. af virksomhederne inden for information og kommunikation anvender sociale medier til markedsføring. Den næsthøjeste andel er inden for handel og transport mv., hvor 71 pct. af virksomhederne har markedsføring eller PR på de sociale medier. Andelen af de mindre virksomheders brug af sociale medier til markedsføring eller PR er steget fra 38 pct. i 2014 til 62 pct. i 2019. De største virksomheders brug af sociale medier til samme formål er steget til en andel på 82 pct. i 2019.

Virksomhedernes brug af sociale medier. 2019

 

Alle

Branche

Antal ansatte

 

virksom-
heder
 

Industri
mv.
 

Bygge
og
anlæg

Handel
og
transport

Info.
og
komm.

Er-
hvervs-
service

10-
49
 

50-
99
 

100+

 

 

pct.

Aktiv bruger af sociale medier

75

66

61

80

89

79

72

83

91

Type af sociale medier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale netværk

73

64

60

78

87

78

70

82

90

Virksomhedens egen blog

12

7

1

11

37

15

10

15

25

Tjenester til deling af multimedia

30

26

9

34

51

32

27

36

50

Wiki-sider

5

4

2

4

21

6

4

5

10

Anm. Virksomheden er aktiv bruger af sociale medier, hvis den har en brugerprofil på ét eller flere typer socialt medie. Sociale medier omfatter sociale netværk, blogs, tjenester til deling af multimedia og Wiki-sider.
Kilde: www.statistikbanken.dk/itav4.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. oktober 2019 - Nr. 368

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. oktober 2019

Kontakt

Kilder og metode

Tallene er indsamlet under en nye undersøgelse af mikrovirksomheders aktiviteter. Statistikken opgør bl.a. udbredelse og anvendelse af it, herunder brug af it-teknologier og elektronisk handel. Stikprøven består af 1.645 virksomheder i de private, ikke-finansielle byerhverv med mindst 5-9 fuldtidsansatte. Der er modtaget i alt 1.521 gennemførte svar.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation